Mẫu Giấy xác nhận thực tập mới nhất

Ngoài báo cáo thì giấy xác nhận thực tập là văn bản không thể thiếu để ghi nhận kết quả thực tập. LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy xác nhận thực tập mới nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/03/Mau-Giay-xac-nhan-thuc-tap_0306115416.doc
Giá trị của giấy xác nhận thực tập

Thực tập là yêu cầu cơ bản để công nhận hoàn thành chương trình đào tạo của không ít trường đại học, cao đẳng với sinh viên của mình.

Sau thời gian thực tập, sinh viên phải nộp giấy xác nhận của đơn vị thực tập cùng báo cáo thực tập thì mới được ghi nhận kết quả. Nếu không có giấy xác nhận thì khoảng thời gian thực tập sẽ không có giá trị.

Ngoài ra, với các bạn sinh viên muốn tìm kiếm việc làm thì giấy xác nhận thực tập cũng có thể coi là một loại “chứng chỉ” chứng minh kinh nghiệm làm việc thực tế, góp phần làm nổi bật cho bộ hồ sơ xin việc với đơn xin việc của mình.

Những nội dung cơ bản của giấy xác nhận thực tập

Để có giá trị thì giấy xác nhận thực tập phải có đầy đủ các thông tin cơ bản, được trình bày một cách ngắn gọn, súc tích. Cụ thể như:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, trường, khoa, ngành hiện đang theo học;

- Tên đơn vị, vị trí, phòng, ban, bộ phận thực tập;

- Họ tên, chức vụ người hướng dẫn;

- Thời gian thực tập;

- Công việc được giao;

- Đánh giá và nhận xét của đơn vị thực tập (tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các nhận xét về việc thực hiện công việc được giao…). Ngoài ra, có thể bổ sung thang điểm (theo thang điểm 10) được chấm cho suốt quá trình thực tập.

- Họ tên, chữ ký của người thực tập và người đại diện có thẩm quyền của đơn vị.

Mẫu Giấy xác nhận thực tập

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*********

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

*************

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

I. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ............................................... Lớp: .............................................

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày ...../...../...... đến ngày ...../....../......

Công việc được giao: ................................................................................

Thuộc Phòng/Nhóm: ..................................................................................

Người hướng dẫn: .....................................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................

II. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT

Nội dung

Người thực tập

Đơn vị thực tập

Tốt

Khá

TB

Kém

Tốt

Khá

TB

Kém

Thực hiện nội quy làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái độ thực tập

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý thức kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác phong

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến thức chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hoàn thành công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính năng động và sáng tạo trong công việc

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhận xét chung

 

 

................., ngày ..... tháng .... năm.....

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Người thực tập phải điền đầy đủ, chính xác các thông tin tại phần I và tự đánh giá, nhận xét tại mục “Người thực tập” của phần II, sau đó chuyển cho cán bộ hướng dẫn nhận xét, đánh giá.

Trên đây là Mẫu Giấy xác nhận thực tập mới nhất với những nội dung cơ bản nhất do LuatVietnam cung cấp. Người dùng có thể bổ sung thêm một số nội dung khác theo yêu cầu của nhà trường và nội quy, quy định của đơn vị thực tập.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/06/03/Mau-Giay-xac-nhan-thuc-tap_0306115416.doc

Để sử dụng các biểu mẫu hữu ích khác, Quý khách hàng có thể tham khảo tại đây.

>> 
Mẫu Đơn xin thực tập hay nhất cho mọi sinh viên

Thùy Linh

Tư vấn hỏi đáp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm