Mẫu Giấy mời làm việc thông dụng, mới nhất 2022

Mẫu Giấy mời làm việc là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến, được dùng để thông báo đến cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào đó đến trao đổi, làm việc về một vấn đề cụ thể. Dưới đây là một số mẫu Giấy mời làm việc mới nhất.

1. Giấy mời làm việc là gì?

Giấy mời làm việc là văn bản được dùng để gửi tới cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đó nhằm trao đổi, giải quyết công việc cụ thể.

Trong lĩnh vực tố tụng, Giấy mời làm việc là văn bản được dùng trong trường hợp cơ quan công an, tòa án mời những người có liên quan hoặc biết về vụ việc đến làm việc nhằm thu thập thông tin, làm rõ những nội dung có liên quan đến vụ việc.

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể nào đề cập đến việc cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận được Giấy mời làm việc có bắt buộc phải có mặt hay không. Do đó khi nhận đượ Giấy mời làm việc từ phía các cơ quan này, người nhận có thể lựa chọn đến làm việc theo nội dung Giấy mời hoặc từ chối đến.

Lưu ý, cần phân biệt rõ Giấy mời làm việc và Giấy triệu tập của cơ quan tiến hành tố tụng. Bời nếu nhận được Giấy triệu tập thì người bị triệu tập cần phải có mặt đầy đủ theo nội dung của giấy.

mau giay moi lam viec
Mẫu Giấy mời làm việc là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến hiện nay (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Giấy mời làm việc mới nhất 2022

Dưới đây là một số mẫu Giấy mời làm việc thường được sử dụng:

2.1 Mẫu Giấy mời làm việc của công ty

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:       /GM- … ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

 

GIẤY MỜI

………….………………

--------------

................................................................trân trọng kính mời:      

Ông (bà)..................................................................................     

Tới dự..................................................................................                    

Thời gian: ..................................................................................  

Địa điểm ..................................................................................    

.................................................................................../.

Nơi nhận:
- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. A.xx 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


Họ và tên

2.2 Mẫu Giấy mời làm việc của Ủy ban nhân dân

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:.....................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...., ngày… tháng… năm 20.....

 

GIẤY MỜI
 

Ủy ban nhân dân ……………… tổ chức buổi họp để thống nhất việc………………………

Kính mời:

Ông (bà) ………………………………………………………………………

Thời gian: …………………………………………………………………………

Địa điểm: ………………………………………………………………………….

Nội dung: ….………………………………………………………………………

Ủy ban nhân dân……. đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:                                           CHỦ TỊCH UBND…..

                                                              (Ký tên, đóng dấu)

2.3 Mẫu Giấy mời làm việc của cơ quan Công an

Liên 01  

.............................

............................

Số:.....................

(Liên 1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày.....tháng.........năm

                      

GIẤY  MỜI
 

Cơ quan...........................................................................................................................   

Kính mời ông/bà: ...........................................................................................................

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): ...............................................................................    

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ...............................................................................................      

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm...........có mặt tại...............................................................

để...............................................................        

và gặp.........................................................

....................................................................

.....................................................................     
 

Liên 02:        

.............................

............................

Số:.....................

(Liên 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày.....tháng.........năm

          

   GIẤY  MỜI
 

Cơ quan: ...............................................................................                  

Kính mời ông/bà: ...............................................................................                  

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): .......................................................  

...............................................................................         

Nơi tạm trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay: ...............................................................................         

Đúng ..................giờ ...................ngày...................tháng....................năm

có mặt tại...............................................................................      

...............................................................................................                  

để............................................................................................

................................................................................................                             

Khi đến mang theo Giấy mời này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp...........................................................................................    

Yêu cầu ông/bà Yêu cầu ông/bà............................................ có mặt theo đúng thời gian và địa điểm nêu trên.  


Liên 03:

.............................

............................

Số:.....................

(Liên 3)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..........., ngày.....tháng.........năm

 

Kính gửi:.............................................................................

Cơ quan:............................................................................          

Đề nghị :.............................................................................

chuyển Giấy mời số:…....... ngày ........... tháng ......... năm         

của........................................................................................

........................................................................................

cho........................................................................................

........................................................................................

Yêu cầu ông/bà: .............................................................

........................................................................................

ký nhận và chuyển lại cho...............................................

........................................................................................

........................................................................................

Ngày...........tháng............năm...............

               NGƯỜI NHẬN GIẤY MỜI

                       (Ký, ghi rõ họ tên)


Trên đây là một số mẫu Giấy mời làm việc mới nhất. Nếu còn gặp vấn đề vướng mắc nào khác, bạn đọc vui lòng gọi tới 1900.6192 để được LuatVietnam tư vấn, hỗ trợ cụ thể.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.