Mẫu Giấy mời hội nghị, dự họp đẹp, chuyên nghiệp

Mẫu Giấy mời hội nghị là văn bản được dùng để thông báo đến cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào đó đến dự một cuộc họp, hội nghị. Dưới đây là một số mẫu Giấy mời hội nghị được dùng phổ biến.

1. Giấy mời là gì? Khi nào cần dùng đến Giấy mời?

Giấy mời là văn bản được sử dụng phổ biến trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Giấy này được gửi tới cá nhân, cơ quan, tổ chức nào đó để thông báo những đối tượng này đến dự một sự kiện, hoạt động hay hội nghị. Một số trường hợp sử dụng Giấy mời thường gặp như:

- Giấy  mời họp phụ huynh;

- Giấy mời hội nghị: Đại hội Chi bộ; Hội nghị tổng kết năm;...

- Giấy mời làm việc của cơ quan Nhà nước đến cá cá nhân, gia đình...

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, trong một số trường hợp có thể gửi Giấy mời online hay vi gửi Giấy mời qua bưu điện như trước đây.
mau giay moi hoi nghi

2. Nội dung Giấy mời hội nghị gồm những gì? Cách viết thế nào?

Giấy mời hội nghị được dùng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp. Tùy theo nội dung hội nghị cũng như đối tượng được mời, Giấy mời hội nghị sẽ có cách sắp xếp, thể thiện thông tin khác nhau nhưng cần đảm bảo đầy đủ các thông tin:

- Thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời:

Thông tin của người mời phải ghi rõ ràng, đầy đủ họ tên, số điện thoại, chức vụ… để người nhận được Giấy mời hội nghị biết rõ được ai là người đã mời.

- Thông tin của Cơ quan, tổ chức hoặc người được mời:

Ở phần này, người viết cần phải nêu rõ thông tin đầy đủ của cơ quan, tổ chức hay người được mời. Ví dụ như đối với trường hợp mời cá nhân thì phải nêu rõ họ và tên, chức vụ của người được mời: Ông Nguyễn Văn A, chức vụ: Giám đốc.

- Nội dung hội nghị:

Đây là phần quan trọng của Giấy mời giúp người được mời hình dung ra được nội dung của buổi hội nghị từ đó chuẩn bị những hồ sơ, tài liệu phù hợp khi tham dự hội nghị.

- Thời gian và địa điểm:

Trong Giấy mời hội nghị không thể thiếu thời gian, địa điểm tổ chức tổ chức hội nghị. Bên tổ chức phải có kế hoạch cho địa điểm cũng như thời gian diễn ra hội nghị để đảm bảo người được mời tham gia đúng giờ, đúng địa điểm, đồng thời thể hiện được tính chuyên nghiệp.

Thông thường các cơ quan, tổ chức đều sẽ gửi Giấy mời hội nghị trước thời gian diễn ra hội nghị khoảng 01 tuần để người được mời có thể sắp xếp lịch làm việc của mình để tham gia một cách đầy đủ.

3. Một số mẫu Giấy mời hội nghị được dùng phổ biến

3.1 Mẫu số 01

UBND TỈNH ................                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................/GM-SGD&ĐT                                 ..........., ngày...tháng...năm...

 

GIẤY MỜI
Về việc tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

…………. (2)…………… …

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

Đồng chí …. (3) …...........................................

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: …...............................................

Để tham dự và chỉ đạo cuộc họp/hội nghị … (1) …

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3) Ghi rõ họ và tên, chức vụ của người được mời họp

(4) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

3.2 Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /GM- … (3)….                                                 .....(4)......, ngày...tháng...năm...

 

GIẤY MỜI

………….. (5)………………

--------------

..............................(2) ..............trân trọng kính mời:...........

Ông (bà) .......................................(6) ...............

Tới dự ..................................(7) ..........................

..........................................................................

Thời gian:...........................................................

Địa điểm ............................................................

..........................................................................

.......................................................................... ./.

Nơi nhận:

- …………;
- ……………;
- Lưu: VT, …. (8) A.xx (9) 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

(4) Địa danh

(5) Trích yếu nội dung cuộc họp. 

(6) Tên cơ quan, tổ chức hoặc họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác của người được mời.

(7) Tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

3.3 Mẫu số 03

UBND TỈNH ................                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................/QĐ-SGD&ĐT                               ..........., ngày...tháng...năm...

 

GIẤY MỜI

Về việc tham gia dự họp/hội nghị … (1)

…………………. (2)………………………………………

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:

- … (3) …

- … (4) …

Vào lúc: … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Đến tại: ......…......................................................................

Để tham dự và đưa tin về cuộc họp/hội nghị.

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

 

Ghi chú:

(1) Ghi trích yếu nội dung cuộc họp/hội nghị.

(2) Nêu vắn tắt mục đích, ý nghĩa cuộc họp/hội nghị.

(3), (4) Các cơ quan thông tấn báo chí.

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới

Trên đây là một số mẫu Giấy mời hội nghị. Nếu bạn đọc có vướng mắc về hóa đơn điện tử hãy gọi đến tổng đài 1900.6192 để được tư vấn, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022
3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

3 mẫu Đơn giải trình được sử dụng phổ biến nhất 2022

Mẫu đơn giải trình là mẫu văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp khi phát sinh một vấn đề nào cần sự can thiệp của cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là một số mẫu Đơn giải trình được dùng phổ biến.