Mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết 2024

Giấy giới thiệu vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) là biểu mẫu được ban hành kèm theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nghiệp vụ công tác Đảng viên ban hành ngày 18/01/2022.

1. Mẫu Giấy giới thiệu vào Đảng cập nhật mới nhất 2023

Mẫu này được ban hành kèm theo Phụ lục của Hướng dẫn số 12 năm 2022 như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

GIẤY GIỚI THIỆU

người vào Đảng

Kính gửi: Chi bộ: ……………………...........

Tôi là: …………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm……….

Vào Đảng ngày …… tháng …… năm…., chính thức ngày …… tháng …… năm……

Chức vụ trong Đảng: ……………….…, chức vụ chính quyền …………………………

Quê quán: ……………………………………………………………………………………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm………. được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng …… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với Chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

- Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………………

- Những ưu, khuyết điểm chính: ……………………………………………………………….

(Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng)

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ………… vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

……, ngày …… tháng …… năm 20………

‎ ĐẢNG VIÊN GIỚI THIỆU

‎ (ký, ghi rõ họ và tên)

2. Cách điền mẫu Giấy giới thiệu người vào Đảng chi tiết nhất

Giấy giới thiệu người vào Đảng là giấy do Đảng viên được phân công giúp đỡ, giáo dục người đề nghị vào Đảng.

Trong thời gian 12 tháng người này dự bị, Đảng viên chính thức ngoài việc giúp đỡ người này thì sau 12 tháng còn cần phải tổng kết, nhận xét về những việc mà Đảng viên dự bị đã làm được hoặc chưa làm được.

Để viết được một mẫu giấy giới thiệu vào Đảng chỉn chu, đúng chuẩn, Đảng viên chính thức cần lưu ý một số đặc điểm sau đây:

- Phần kính gửi: Phần này, Đảng viên chính thức phải gửi đến Chi bộ nơi người này đang sinh hoạt và người Đảng viên dự bị cũng đang sinh hoạt.

- Phần giới thiệu thông tin cá nhân: Người viết Giấy giới thiệu vào Đảng là Đảng viên chính thức. Bởi theo Điều 3 Quy định 24-QĐ/TW 2021, Đảng viên giới thiệu người vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Là Đảng viên chính thức.
  • Là người cùng công tác, học tập, lao động hoặc sinh hoạt nơi cư trú với người được giới thiệu vào Đảng ít nhất 12 tháng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Trong phần này, Đảng viên chính thức phải nêu rõ được các nội dung liên quan đến bản thân mình:

- Họ và tên, ngày tháng năm sinh: Nội dung này ghi như trong các giấy tờ tuỳ thân gồm Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hạn…

Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A, sinh ngày 26/5/19xx

- Ngày vào Đảng và ngày chính thức vào Đảng: Nội dung này ghi giống trong thẻ Đảng viên.

Ví dụ: Vào Đảng ngày 26/3/2019, chính thức ngày 26/3/2020.

- Chức vụ trong Đảng và chức vụ chính quyền (nếu có).

- Quê quán: Nội dung này ghi giống trong giấy khai sinh.

Ví dụ: Số nhà 82 ngõ Duy tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Mục “Đang sinh hoạt tại Chi bộ”: Ghi như phần kính gửi.

- Mục nhận xét, báo cáo về Đảng viên dự bị được phân công giáo dục, giúp đỡ: Đây là mục quan trọng nhất trong Giấy giới thiệu người vào Đảng.

Trong mục này, Đảng viên chính thức phải báo cáo được lý lịch của người xin vào Đảng về ưu điểm, khuyết điểm trong việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩn chất đạo đức lối sống, chính trị, năng lực công tác, quan hệ quần chúng…

Ví dụ: Đồng chí A có lập trường tư tưởng kiên định, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có lối sống trung thực, giản dị, sinh hoạt lành mạnh…

mẫu giấy giới thiệu người vào đảng
Hướng dẫn điền mẫu giấy giới thiệu người vào đảng (Ảnh minh hoạ)

3. 3 quy định liên quan đến giới thiệu người vào Đảng

3.1 Vai trò của Giấy giới thiệu người vào Đảng

Giấy này đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng sau thời gian 12 tháng dự bị để không ngừng cố gắng cùng với sự giúp đỡ và giáo dục của Đảng viên chính thức.

Đây có thể coi là một trong những cơ sở để xem xét, quyết định kết nạp vào đội ngũ Đảng viên chính thức ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ là một trong những giấy tờ cần pahri có trong hồ sơ Đảng viên khi xem xét kết nạp vào Đảng, khi công nhận Đảng viên chính thức…

3.2 Điều kiện để được kết nạp Đảng viên

Theo Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, để được kết nạp Đảng viên, cần phải đáp ứng các điều kiện:

- Tuổi đời từ 18 - 60 tuổi tại thời điểm chi bộ xét kết nạp;

- Có trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

- Tự nguyện và thừa nhận thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ Đảng viên, hoạt động trong một số tổ chức cơ sở Đảng;

- Có sức khoẻ tốt.

- Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

- Có lý lịch rõ ràng, trong sáng thông qua thẩm tra lý lịch khắt khe với cả bản thân người đó và người thân của họ;

- Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu. Trong đó, người giới thiệu phải có ít nhất 01 năm cùng công tác, có trách nhiệm báo cáo chi bộ về lý lịch, phẩm chất, năng lực và chịu mọi trách nhiệm về sự giới thiệu của mình;

- Phải dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị phải tiếp tục rèn luyện.

Như vậy, để được kết nạp Đảng, những quần chúng ưu tú phải đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thẩm tra lý lịch, trải qua thời gian dự bị 12 tháng bồi dưỡng, rèn luyện thì mới được chính thức kết nạp thành Đảng viên.

Phải trải qua nhiều bước để được kết nạp Đảng
Phải trải qua nhiều bước để được kết nạp Đảng (Ảnh minh hoạ)

3.3 Thủ tục kết nạp người vào Đảng chi tiết nhất

Để được kết nạp vào Đảng, quần chúng phải thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi hoàn thành, quần chúng sẽ được trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hoặc tương đương cấp giấy chứng nhận.

Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng. Sau khi xem xét và đóng góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… của người được đề nghị xem xét vào ĐẢng thì sẽ tiến hành bỏ phiếu.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng. Ở bước này, người xin vào Đảng làm đơn trình bày nhận thức cũng như tự khai một cách trung thực lý lịch của bản thân.

Bước 4: Thẩm tra lý lịch. Ngoài lý lịch của bản thân, gia đình, người thân (cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ/chồng, vợ/chồng, con đẻ người vào Đảng) cũng bị thẩm tra các vấn đề về lịch sử chính trị, việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật, phẩm chất chính trị, lối sống, đạo đức…

Bước 5: Xét kết nạp. Sau khi thực hiện tất cả các bước ở trên, chi bộ sẽ tiến hành mở cuộc họp để xét đề nghị kết nạp Đảng viên.

Bước 6: Kết nạp. Sau khi xét và ra quyết định kết nạp, chi bộ sẽ tổ chức kết nạp Đảng viên trong thời gian 30 ngày làm việc.

Bước 7: Sau khi được tổ chức kết nạp, Đảng viên phải trải qua thời gian dự bị 12 tháng để tiếp tục rèn luyện. Thời gian này sẽ có một Đảng viên chính thức giúp đỡ giáo dục, rèn luyện, hướng dẫn.

Bước 8: Chuyển thành Đảng viên chính thức. Sau khi dự bị hết 12 tháng, trong vòng 30 ngày làm việc, chi bộ sẽ xét đề nghị công nhận Đảng viên chính thức. Nếu không đủ điều kiện thì sẽ ra quyết định xoá tên người này khỏi danh sách Đảng viên của chi bộ.

Trên đây là giải đáp chi tiết về mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng mới nhất 2013. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ, giải đáp chi tiết nhất.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục