Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022

Bài viết cung cấp mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022 để được giảm 30% tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

1. Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022

Theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng sau sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022:

- Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm.

- Người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022 ban hành kèm Quyết định 01:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC NĂM 2022

________

Kính gửi: Cơ quan…..

[01] Tên người nộp thuế: …….

[02] Mã số thuế: 

[03] Địa chỉ:…….

[04] Số điện thoại:……

[05] Tên đại lý thuế (nếu có):……

[06] Mã số thuế:

[07] Địa chỉ khu, thửa đất thuê/khu vực mặt nước thuê:

- Quyết định thuê đất/thuê mặt nước số...., ngày...tháng...năm….

- Hợp đồng thuê đất/thuê mặt nước số, ngày…tháng ....năm….

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số...., ngày…tháng…năm…..    

[08] Các thông tin liên quan khác (nếu có):…..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …..

Chứng chỉ hành nghề số:....

Ngày….tháng….năm 2023

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP
PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Lưu ý: Người thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đảm bảo đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình là đúng đối tượng.

Trường hợp đã được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nhưng sau đó cơ quan quản lý Nhà nước qua thanh tra, kiểm tra phát hiện ra người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt thì người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn số tiền đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm.
Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022 ban hành kèm Quyết định 2023/QĐ-TTg
Mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022 ban hành kèm Quyết định 2023/QĐ-TTg (Ảnh minh họa)

2. Hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2022

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 theo quy định tại Điều 4 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

- Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2022

Thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 được thực hiện như sau:

- Nơi nộp hồ sơ: Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 31/3/2023.

Nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 tại cơ quan thuế
Nộp hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 tại cơ quan thuế (Ảnh minh họa)

- Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2022 và các thông tin liên quan. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.