Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi thành lập, doanh nghiệp phải thông báo công khai một số thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuẩn bị Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ khác gửi cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/20/giay-de-nghi-cong-bo-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep_2004173409.doc

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .....................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ):..................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...................................................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Điện thoại (nếu có)............................... Email (nếu có): ......................

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):..........

.............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ..........................................................................

Đăng ký lần đầu ngày …../…../……..

Đăng ký thay đổi lần thứ ............ngày …../…../……..

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngày bắt đầu đăng thông tin: …../…../……..

Ngày kết thúc đăng thông tin: …../…../……..

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Ảnh minh họa)
 

Khi nào phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Theo Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chuẩn bị Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và văn bản ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Các giấy tờ này nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Tình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: đăng ký kinh doanh