Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi thành lập, doanh nghiệp phải thông báo công khai một số thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp chuẩn bị Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cùng các giấy tờ khác gửi cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/04/20/giay-de-nghi-cong-bo-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep_2004173409.doc

TÊN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): .....................................................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân                        □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu                                             □ Loại khác (ghi rõ):..................

Số giấy chứng thực cá nhân: ...................................................................

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: .. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Điện thoại (nếu có)............................... Email (nếu có): ......................

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):..........

.............................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ..........................................................................

Đăng ký lần đầu ngày …../…../……..

Đăng ký thay đổi lần thứ ............ngày …../…../……..

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

Ngày bắt đầu đăng thông tin: …../…../……..

Ngày kết thúc đăng thông tin: …../…../……..

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

Đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)1

______________________

1 Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Mẫu Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

Khi nào phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp?

Theo Điều 33 Luật Doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Thời hạn thông báo công khai các thông tin về doanh nghiệp là 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

Nội dung công bố bao gồm các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp chuẩn bị Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và văn bản ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp).

Các giấy tờ này nộp tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia theo địa chỉ: dangkykinhdoanh.gov.vn.

Tình Nguyễn
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.