Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hiện nay, mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2021/01/05/mau-giay-de-nghi-cap-cap-lai-giay-phep-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to_0501133302.doc

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

(Kèm theo Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ)

----------

TÊN ĐƠN VỊ KDVT: ........

Số: ........../........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm ...

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP (CẤP LẠI)
GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ

--------

Kính gửi: Sở GTVT ...............................................

 

1. Tên đơn vị kinh doanh vận tải:......................................................................  

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):...................................................................

3. Địa chủ trụ sở:................................................

4. Sổ điện thoại (Fax):..............................................................................

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số: ......... do ................ cấp ngày ... tháng ... năm....; Mã số thuế: .......................................................

6. Người điều hành hoạt động vận tải: (họ tên, số chứng minh thư nhân dân; trình độ, chuyên ngành đào tạo).

7. Người đại diện theo pháp luật:

8. Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải: Tổng số vị trí đỗ xe.. .(ghi rõ địa điểm, diện tích của từng vị trí).

9. Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

10. Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: Tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá xếp hạng, đơn vị chúng tôi đăng ký hạng chất lượng dịch vụ vận tải của đơn vị theo Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành (hoặc theo Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của đơn vị xây dựng và công bố) như sau:

- Đơn vị đạt hạng: .... (trường hợp Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ do đơn vị xây dựng phải ghi rõ tương đương hạng nào của Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng dịch vụ vận tải hành khách do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành).

11. Màu sơn đặc trưng của xe buýt:................. (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt).

Đơn vị kinh doanh vận tải cam kết những nội dung đăng ký đúng với thực tế của đơn vị.

 

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ KDVT

(Ký tên, đóng dấu)

 
mau giay de nghi cap giay phep kinh doanh van tai bang xe o to

Mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được quy định tại Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, gồm:

* Đối với doanh nghiệp, hơp tác xã kinh doanh vận tải

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

- Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).

* Đối với hộ kinh doanh vận tải

- Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông Vận tải. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trường hợp nộp trực tuyến, thực hiện kê khai thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải. Nếu còn vấn đề thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 6192 để được hỗ trợ.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây