Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết chi tiết

Đây là một trong những biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết chi tiết

04 trường hợp một người sẽ bị tuyên bố đã chết

Theo quy định tại Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có thể yêu cầu Tòa án tuyên bố một người đã chết trong 04 trường hợp sau:

- Sau 03 năm kể từ ngày có quyết định tuyên bố mất tích của Tòa có hiệu lực mà vẫn không có tin tức còn sống;

- Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà không có tin tức còn sống;

- Bị tai nạn, thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm kể từ ngày chấm dứt các sự kiện trên mà không có tin xác thực là còn sống;

- Biệt tích 05 năm trở lên, không có tin tức còn sống.

Lúc này, người có quyền lợi liên quan phải gửi đơn yêu cầu kèm theo tài liệu, chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu đã chết. Khi đó, sau 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án sẽ ra quyết định thông báo tìm kiếm thông tin về người này.

Sau khi hết thời hạn thông báo 10 ngày, Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Nếu chấp nhận thì Tòa án ra quyết định tuyên bố một người đã chết. Trong đó, Tòa án phải xác định ngày chết, hậu quả pháp lý của việc tuyên bố này.

Lưu ý: Theo quy định tại Điều 392 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, trong thời hạn thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn hoặc người bị yêu cầu trở về và thông báo cho Tòa án biết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu.

đơn tuyên bố một người đã chết

Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết kèm hướng dẫn (Ảnh minh họa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------o0o--------

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người đã chết)

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………………………………………. (1)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2).....................................................................

Địa chỉ: (3) .........................................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):.........................................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ..............................................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) ..........................việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông/bà ……….. đã chết.

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (4)…..….....................................................................................................................

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (5) ............................................................................................................................

- Các thông tin khác (nếu có): (6) .....................................................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (7)

1. .......................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………., ngày......tháng......năm…. (8)

                                                                               NGƯỜI YÊU CẦU (9)

Chú thích:

(1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố đã chết cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu này.

Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,... và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn.

Ví dụ: Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: Trụ sở tại số 82 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

(4) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó: Có thể yêu cầu tuyên bố một người đã chết để làm thủ tục ly hôn, phân chia di sản thừa kế …..

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

(6) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(7) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

Ví dụ:

1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;.....

(8) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019; Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2018.

(9) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

Trên đây là Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết kèm hướng dẫn chi tiết cách viết đơn.

Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố một người đã chết chi tiết

>> Hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký khai tử chi tiết nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.