Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích kèm hướng dẫn

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích được ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về một số biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/16/don-yeu-cau-tuyen-bo-mot-nguoi-mat-tich_1607145400.doc

Khi nào một người sẽ bị tuyên bố mất tích?

Một người sẽ bị Tòa án tuyên bố mất tích nếu đáp ứng các quy định tại Điều 68 Bộ luật Dân sự 2015:

- Đã biệt tích 02 năm liền trở lên;

- Đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người này còn sống hay đã chết;

- Có yêu cầu của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Trong đó, thời hạn 02 năm được tính theo thứ tự ngày, tháng, năm. Theo đó, thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó.

Nếu không biết ngày biết được tin tức cuối cùng của người này thì tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo; nếu không xác định được tháng thì tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Quyết định tuyên bố một người mất tích phải được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích.

Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích

Để Tòa án ra quyết định tuyên bố một người mất tích thì người có quyền lợi liên quan phải gửi đơn yêu cầu đến Tòa. Trong đó theo quy định tại Điều 387 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, kèm theo đơn, người yêu cầu phải gửi kèm tài liệu, chứng cứ chứng minh:

- Người bị tuyên bố mất tích đã biệt tích 02 năm trở lên mà không có tin tức chính xác;

- Đã áp dụng đầy đủ các biện pháp tìm kiếm mà không thấy: Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, thông báo tìm kiếm vắng mặt tại địa phương …

- Quyết định của Tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú (bản sao – nếu có);

đơn yêu cầu tuyên bố mất tích

Mẫu Đơn yêu cầu tuyên bố mất tích mới nhất (Ảnh minh họa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------o0o--------

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Yêu cầu tuyên bố một người mất tích)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………………………. (1)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2) .............................................

Địa chỉ: (3) .....................................................................................................

Số điện thoại (nếu có): …………………..; Fax (nếu có): .........................

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ........................................................................

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) .............................
việc như sau:

- Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông/bà ……….. mất tích.

- Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (4) …..…...............................

- Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (5) .........................................................

- Các thông tin khác (nếu có): (6) ..............................................................

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (7)

1. .................................................................................................................

2. ..................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                               ………., ngày......tháng......năm…. (8)

                                                                                         NGƯỜI YÊU CẦU (9)

Chú thích

(1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam.

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,... và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: thôn Bình An, xã Phú Cường, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(4) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó: Có thể yêu cầu tuyên bố mất tích để làm thủ tục ly hôn, phân chia di sản thừa kế …..

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.

(6) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(7) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

Ví dụ:

1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Phạm Thị C;.....

(8) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019.

(9) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

Trên đây là Đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích kèm hướng dẫn chi tiết cách viết đơn.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/16/don-yeu-cau-tuyen-bo-mot-nguoi-mat-tich_1607145400.doc

>> Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.