Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Bộ Tư pháp

Đơn yêu cầu thi hành án được sử dụng khi có yêu cầu thi hành án dân sự đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật. Dưới dây là mẫu Đơn yêu cầu thi hành án mới nhất và hướng dẫn chi tiết cách điền đơn.

1. Nội dung cần có trong Đơn yêu cầu thi hành án

Đơn yêu cầu thi hành án là văn bản do chủ thể là người có quyền hoặc nghĩa vụ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật gửi Cơ quan thi hành án nhằm đề nghị tổ chức thi hành án.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 31 Luật Thi hành án Dân sự 2008 được sửa đổi, bổ sung 2014 quy định nội dung cần có trong Đơn yêu cầu thi hành án gồm:

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

- Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

- Nội dung yêu cầu thi hành án

- Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn.

Trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Ngoài hình thức làm Đơn yêu cầu thi hành án, người yêu cầu có thể yêu cầu thi hành án trực tiếp bằng lời nói. Khi đó, cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung nếu trên và có chữ ký của người lập biên bản. Biên bản này sẽ có giá trị như đơn yêu cầu.

mau don yeu cau thi hanh an
Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Bộ Tư pháp (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn yêu cầu thi hành án mới, chuẩn nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án - được ghi cụ thể tại phần …… của Bản án)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú) ........................địa chỉ: ......................

Họ và tên người được thi hành án ...........................................

địa chỉ: .......................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án ..............................................

địa chỉ: ........................................................................................

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

...................................................................................................

..................................................................................................

...................................................................................................

....................................................................................................

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của .............

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ......................................

..................................................................................

......... ngày .... tháng  .... năm 20......

Người yêu cầu thi hành án                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

3. Hướng dẫn điền Đơn yêu cầu thi hành án

- Thẩm quyền giải quyết đơn yêu cầu thi hành án là Cục/Chi cục thi hành án dân sự (nơi Tòa ban hành bản án).

- Ghi tên, nơi cư trú của người yêu cầu thi hành án.

- Ghi rõ thông tin của người được thi hành án và người phải thi hành án.

- Trình bày ngắn gọn, súc tích, khoa học lý do yêu cầu thi hành án nhưng vẫn đảm bảo thể hiện rõ yêu cầu:

Ví dụ lý do yêu cầu: Việc thi hành bản án nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự, ngăn chặn được hành vi tấu tán tài sản, đảm bảo tính khách quan và công bằng,…

- Người làm Đơn yêu cầu thi hành án ký, ghi rõ họ tên ở cuối đơn.

- Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo đơn tố cáo chứng minh nhân dân, bản án/quyết định của tòa án

4. Một số nội dung cần lưu ý về yêu cầu thi hành án dân sự

4.1 Thời hiệu yêu cầu thi hành án là bao lâu?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Thi hành án dân sự và Điều 4 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, thời hiệu yêu cầu thi hành án như sau:

- Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật: Người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trong đó:

+ Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

+ Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

- Trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan dẫn đến việc không thể yêu cầu thi hành án trong thời hiệu nêu trên thì đương sự có quyền đề nghị Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu thi hành án quá hạn.

4.2 Hồ sơ yêu cầu thi hành án gồm những gì?

Hồ sơ yêu cầu thi hành án sẽ gồm các tài liệu sau:

- Đơn yêu cầu thi hành án theo mẫu;

- Bản gốc quyết định, bản án của Tòa án, Phán quyết trọng tài đã có hiệu lực;

Trường hợp người yêu cầu thi hành án không phải là người được yêu cầu thi hành án thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định;

- Các tài liệu khác liên quan đến việc thi hành án.

Trên đây là mẫu Đơn yêu cầu thi hành án và hướng dẫn cách điền. Nếu còn vướng mắc về bài viết và các vấn đề liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.