Mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến mới nhất

Biểu mẫu này được ban hành kèm Thông tư 18/2013/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định về điều lệ sáng kiến.
https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/08/16/Don-de-nghi-cong-nhan-sang-che_1608160451.doc

4 đối tượng được công nhận sáng kiến

Sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, quản lý, tác nghiệp, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, được cơ sở công nhận nếu đáp ứng 03 điều kiện được quy định tại Nghị định 13/2012/NĐ-CP sau đây:

- Có tính mới;

- Đã được áp dụng hoặc thử áp dụng tại đơn vị đơn và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực;

- Không thuộc các trường hợp bị cấm công nhận sáng chế như: Giải pháp trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội, đang là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm xét công nhận sáng kiến.

Theo đó, Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN quy định có 04 đối tượng sẽ được công nhận sáng kiến nếu đủ điều kiện theo quy định gồm:

- Giải pháp kỹ thuật: Cách thức, phương tiện kỹ thuật như sản phẩm, máy móc, dụng cụ, linh kiện, thực phẩm, mũ phầm, sinh vật sinh học còn sống hoặc giống cây trồng, giống vật nuôi; Quy trình công nghệ, chẩn đoán, dự báo, kiểm tra,…

- Giải pháp quản lý: Phương pháp tổ chức công việc như bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị, dụng cụ… điều hành, kiểm tra, giám sát công vệc….

- Giải pháp tác nghiệp: Phương pháp thực hiện các thủ tục hành chính như tiếp nhận, xử lý đơn thư, tài liệu; phương pháp thẩm định, giám định, tư vấn, đánh giá…

- Giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật: Áp dụng một biện pháp, cách thức, phương pháp đã biết vào thực tiễn một cách sáng tạo để tạo nên hiệu quả và lợi ích vượt trội so với phương pháp cũ.

Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: (1)  ……………………………………………………………………………………..

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

- Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến: (2)....................................

- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến): (3) ………………………………….……….........................................................

- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: (4) ………………………………..........................................

- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn): .....

- Mô tả bản chất của sáng kiến (5)………………………… ………………………………….

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):……………………………………………....

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: …………………………………………......

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả: (6) ……………………………………………………………………………

- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có): (7) ……………………………………………………………………………………....

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc hỗ trợ

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….., ngày ... tháng... năm ……….…

Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến.

(2) Tên của sáng kiến.

(3) Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

(4) Ghi một lĩnh vực cụ thể ví dụ như: Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin; Nông lâm ngư nghiệp và môi trường; Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải; Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế...)….

(5) Mô tả bản chất của sáng kiến cần phải nêu rõ: Mô tả ngắn gọn, đầy đrủ, rõ ràng các bước thực hiện cũng như điều kiện cần thiết để áp dụng, khả năng áp dụng của sáng kiến… Trong đó:

- Nội dung: Nếu cải tiến các giải pháp trước đó thì cần nêu rõ tình trạng, nội dung sau khi cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm gì. Có thể là bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp….

- Tính khả thi: Nêu rõ điều kiện để sử dụng sáng kiến và những lợi ích thực tế mà sáng kiến mang lại.

(6) Nêu rõ lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được nếu sang kiến được áp dụng.

(7) Cần phải so sánh về lợi ích thực tế, số lợi ích, số tiền có thể có được cũng như cách tính.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/08/16/Don-de-nghi-cong-nhan-sang-che_1608160451.doc

>> Hỗ trợ kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục