Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thủ tục xin xác nhận

Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất được dùng trong trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác minh nguồn gốc của đất đang ở để làm các thủ tục hành chính hoặc giải quyết tranh chấp đất đai. Dưới đây là mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và hướng dẫn thủ tục xin xác nhận.

1. Ai có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất?

Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đề nghị đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký.

Trường hợp không có giấy tờ quy định thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Như vậy, theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có thẩm quyền xác nhận nguồn gốc đất đai.

don xin xac nhan nguon goc dat
Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất và thủ tục xin xác nhận (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất chi tiết

2.1 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

Kính gửi: UBND phường (xã)..................................................................

Tên tôi là:……………………………….. Sinh năm:…………………….

Số CMTND:……………................ cấp ngày......./......./.......... tại Công an tỉnh: .......................

Cùng vợ (chồng) tôi là:…………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú tại số nhà:….............. đường phố:………………………………………

Khu dân cư số:........................ phường (xã):……………………………………Thành phố Hải Dương.

Số liệu đo vẽ năm 20......; Thuộc thửa đất số: ........ tờ bản đồ số........ diện tích........... m2.

Địa chỉ thửa đất:………………………………………… …………………...

Số sổ hộ khẩu:………………………………………………….…. Cấp ngày......... tháng......... năm………..

Tôi viết đơn này xin được trình bày với UBND phường (xã) một việc như sau:

Tôi đã có nhà ở ổn định, không tranh chấp, phù hợp với quy hoạch dân cư tại số nhà trên từ ngày......... tháng......... năm ............

Nguồn gốc thửa đất (ghi rõ đến ở thửa đất từ ngày tháng năm nào, do cơ quan, cấp nào giao hoặc chủ hộ nào chuyển nhượng ) và đã được cấp giấy chứng nhận QSD đất:

...................................................................................................

........................................................................................................

......................................................................................................

Những thay đổi trong quá trình sử dụng đất (nêu rõ nguyên nhân tăng giảm diện tích đất sử dụng ghi theo ngày, tháng, năm của từng đợt: khai rõ do chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng của ai, loại đất gì so với diện tích đất khai ở phần nguồn gốc sử dụng đất).

........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................................

Tôi xin cam đoan về những nội dung đã viết ở trên nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Vậy tôi viết đơn này đề nghị với UBND phường (xã) xác nhận cho gia đình tôi về nguồn gốc đất, sự phù hợp với quy hoạch thửa đất tôi đang quản lý sử dụng để gia đình tôi làm thủ tục đăng ký và xin chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở theo qui định của pháp luật. Kèm theo đơn này gia đình tôi có các loại giấy tờ sau (bản sao có chứng thực của UBND phường, xã):

...............................................................................................................

...............................................................................................................

.............................................................................................................

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ngày.......... tháng.......... năm 200......

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

- Hiện trạng sử dụng đất:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng đất:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

- Thời điểm sử dụng đất vào mục đích hiện tại:

.............................................................................................................

.............................................................................................................

- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai:

.............................................................................................................

- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất :

………………………………………………………………………………

Ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm …..

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch 

(Ký tên, đóng dấu)

KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày….. tháng…. năm ........

Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

Ý KIẾN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Ngày ....... tháng ....... năm ..........

Trưởng Phòng

(Ký tên, đóng dấu)

2.2 Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XÁC NHẬN NGUỒN GỐC ĐẤT

(V/v: Xác nhận nguồn gốc mảnh đất số…………..)

Kính gửi: ………………………………………………………………….

Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………...

Ông:……………………. – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…………………………

Tên tôi là:………………………. Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA…………….…… cấp ngày…/…./…..

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………….…

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Vì lý do trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện xác nhận cho tôi nội dung sau:

………………………………………….……………………………………………..

………………………..………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin trên là sai.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giải quyết cho tôi theo quy định pháp luật để tôi có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

3. Hồ sơ, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất đai thế nào?

- Hồ sơ xin xác nhận nguồn gốc đất đai gồm:

+ Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất;

+ Các tài liệu chứng minh quá trình sử dụng, nguồn gốc của thửa đất, vị trí thửa đất;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người làm Đơn xin xác nhận;

+ Các văn bản khác có liên quan.

- Trình tự, thủ tục xin xác nhận nguồn gốc đất đai:

Hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu xác nhận nguồn gốc đất đai nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, giấy tờ, cán bộ địa chính kiểm tra, phố hợp với Ban địa chính kiểm tra thửa đất, đo đạc, vẽ sơ đồ, sau đó cán bộ địa chính xác nhận đơn xin và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

Thời gian giải quyết việc xác nhận nguồn gốc đất đai là 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trên đây là mẫu Đơn xin xác nhận nguồn gốc đất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:
(2 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy

Một số loại hình kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Để thuận tiện hơn khi làm thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, trong bài viết này LuatVietnam gửi tới bạn đọc mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới nhất hiện nay.