Mẫu Đơn xin thực tập chuẩn, ấn tượng cho sinh viên

Đơn xin thực tập là văn bản không thể thiếu nếu sinh viên muốn lấy kinh nghiệm làm việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. LuatVietnam giới thiệu mẫu Đơn xin thực tập hay nhất hiện nay.

Thực tập là gì?

Yêu cầu sinh viên đi thực tập là điều kiện cơ bản để tốt nghiệp của không ít trường đại học, cao đẳng hiện nay.

Thực tập là quá trình làm việc tại các doanh nghiệp với tính chất học hỏi, áp dụng những lý thuyết từ trường học vào thực tế để xử lý các công việc, qua đó giúp sinh viên có được kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết phục vụ cho quá trình làm việc sau khi ra trường.

Đây là khoảng thời gian để sinh viên hình dung về môi trường làm việc và khả năng làm việc của bản thân, bằng cách quan sát, học hỏi cách xử lý công việc, cách làm việc nhóm, kỹ năng báo cáo và thực hiện công việc theo kế hoạch; chủ động ghi chép các thông tin mới, hữu ích,…

Đồng thời, trong thời gian này, sinh viên cũng có thể xây dựng các mối quan hệ công sở, biết cách đối nhân xử thế trong môi trường công việc như biết cách nhờ giúp đỡ, biết cách cảm ơn và xin lỗi,…

Đối với những trường bắt buộc phải thực tập, thời gian thực tập thường kéo dài từ 01 - 02 tháng. Sau khi thực tập, sinh viên phải làm báo cáo và có nhận xét của doanh nghiệp để hoàn tất khóa luận tốt nghiệp.

Đối với những trường không bắt buộc thực tập, sinh viên có thể thực tập tại các doanh nghiệp với thời gian không hạn chế, chỉ phụ thuộc vào sự đồng ý của đơn vị. Và đương nhiên, sinh viên không phải làm báo cáo cho quá trình này.

Dù bắt buộc hay tự nguyện thì thời gian thực tập cũng khá hữu ích với mỗi người sinh viên khi có được kinh nghiệm làm việc thực tế. Nếu yêu thích môi trường này và cảm thấy phù hợp với một trí mà bản thân yêu thích thì sinh viên có thể dễ dàng chuẩn bị đơn ứng tuyển vào đây.

Ý nghĩa của Đơn xin thực tập

Muốn được thực tập tại một doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nào đó thì đơn xin thực tập chính là chìa khóa mở cánh cửa này, để doanh nghiệp biết được mình là ai và có nhu cầu gì khi thực tập tại đây.

Khi nhà trường không sắp xếp đơn vị thực tập mà sinh viên phải tự tìm kiếm, với số lượng lớn sinh viên đào tạo cùng chuyên ngành, có cùng nhu cầu vào một đơn vị thực tập thì việc lựa chọn, sàng lọc các ứng viên là điều tất yếu.

Do vậy, đơn xin thực tập phải hay, phải ấn tượng mới có khả năng gây được sự chú ý của đơn vị và qua đó, đơn vị có thể đánh giá một cách cơ bản nhất về sinh viên để có sự lựa chọn chính xác.

Lưu ý khi viết Đơn thực tập?

Để tạo ấn tượng với cơ quan, doanh nghiệp xin thực tập, bạn cần lưu ý những điều sau khi viết Đơn:

 • Trình bày hình thức rõ ràng, ngắn gọn;
 • Cần đặc biệt lưu ý phần mục tiêu nghề nghiệp: bạn cần cho đơn vị đó thấy ý chí và mong muốn của bạn.

 • Đưa vào các kỹ năng cần thiết phù hợp với vị trí thực tập đang xin thực tập: Dù không phải đơn xin việc, nhưng những điều này giúp bạn dễ dàng được nhận hơn.
dơn xin thuc tap
Đơn xin thực tập là biểu mẫu sinh viên năm cuối thường dùng (Ảnh minh họa)

Mẫu Đơn xin thực tập chung nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP/TẬP SỰ

Kính gửi: ........................................... ...........................................

Tôi tên: ...........................................

Sinh viên Trường: ........................................ Khoa: .................................................

Chuyên ngành: ....................................... Hệ đào tạo: ............................................

Địa chỉ liên hệ: ...........................................................

Số điện thoại liên lạc: ................................................................

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập và nghiên cứu luận văn tốt nghiệp tại đơn vị.

Đề tài xin thực tập: .....................................................................

Thời gian thực tập: trong ….. tuần; từ ngày .................. đến ngày....................

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: .................................................

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn vị quy định;

- Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của đơn vị;

- Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có)

- Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại đơn vị.

Tôi xin chân thành cám ơn!

................., ngày…...tháng …...năm …….

Người làm đơn

Mẫu Đơn xin thực tập ngành Luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi: ……………………….. ………………………..

Tôi tên: ………………………..………………………..

Sinh viên Trường: ……………………….. ………………………..

Khoa: …………….. Chuyên ngành: Luật              Hệ đào tạo: …………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………..………………………..

Số điện thoại liên lạc: ……………………….. ………………………..

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập tại đơn vị.

Thời gian thực tập: từ ngày ………… đến ngày ……………..

Đơn vị (chi nhánh/phòng nghiệp vụ) xin thực tập: ………………………..

Nếu được đơn vị tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do đơn - Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với đơn vị (nếu có).

Tôi xin chân thành cám ơn!

XÁC NHẬN CỦA KHOA

QUẢN LÝ SINH VIÊN

......., ngày…...tháng …...năm …….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Mẫu Đơn xin thực tập tại ngân hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Kính gửi:   NGÂN HÀNG…………….

Tôi tên: …………….. …………….. Ngày sinh: …………….. q Nam      q Nữ

Nơi sinh: ……………..  CMND số: ……………..  Ngày cấp:............... Tại...........................

Địa chỉ thường trú: ……………..……………..

Địa chỉ liên lạc (nếu có): ……………..……………..

Điện thoại: ……………..……………..……………..

Sinh viên trường: ……………..   Khoa: ……………..

Đề tài thực tập: ……………..……………..……………..

Nơi xin thực tập: …………….. ……………..

Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng ……………..  tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của Ngân hàng;

2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an toàn tài sản của Ngân hàng;

3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Ngân hàng (nếu có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.

Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại ………..

……………, ngày…..tháng…..năm 20……

Sinh viên

(ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn xin thực tập tại khách sạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

……….., ngày ...... tháng ...... năm 20..

Kính gửi: .........................................................................................................................................

Tôi tên: ................................................... Ngày sinh: ..............................  o Nam o Nữ

Nơi sinh: ……………………………..Số điện thoại: .................................................................

Số CMND:  ............................................  Ngày cấp  ..............................  Tại: ...............................

Địa chỉ thường trú: ..........................................................................................................................

Nơi ở hiện tại : .................................................................................................................................

Là sinh viên trường: ......................................................  Khoa: .....................................................

Lớp : ...............................................................................  Hệ đào tạo : ...........................................

Nay tôi làm đơn này kính mong Quý khách sạn tiếp nhận cho tôi được thực tập tại bộ phận ............................. để hoàn tất học phần theo chương trình đào tạo của nhà trường.

Thời gian thực tập từ ngày: .................................................. đến: ..................................................

Tôi xin cam kết thực hiện đúng các nội dung sau:

- Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương thực tập do khách sạn quy định.

- Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên, học sinh thực tập, bảo mật thông tin, an toàn tài sản của khách sạn.

- Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra tại khách sạn (nếu có).

Kính mong Ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Quý khách sạn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác Nhận Của Khoa Quản Lý Sinh Viên

Người Làm Đơn

Nội dung cần có trong Đơn xin thực tập và hướng dẫn viết

Thông thường, Đơn xin thực tập cần có những nội dung sau đây:

 • Kính gửi: Điền tên đơn vị bạn có ý định xin thực tập.
 • Các thông tin cá nhân sau: Họ tên, Sinh viên trường, Khoa, Chuyên ngành, Hệ đào tạo, Địa chỉ liên hệ, Số điện thoại liên lạc cần có đầy đủ và chính xác.

 • Đề tài thực tập: Sinh viên cần ghi đầy đủ tên đề tài bạn muốn thực hiện ở cơ quan, doanh nghiệp thực tập để làm cơ sở xét duyệt Đơn xin thực tập.
 • Thời gian thực tập: Ghi rõ số tuần bạn sẽ thực tập, cố gắng chính xác nhất, và nên ghi cụ thể ngày tháng năm bắt đầu đến ngày tháng năm kết thúc thực tập.
 • Đơn vị xin thực tập: Ghi rõ tên chi nhánh, phòng ban của đơn vị bạn dự định xin thực tập, không nên ghi chung chung.

 • Phần lời cam kết: Tùy theo hoàn cảnh của bản thân, đặc điểm của đơn vị thực tập, bạn có thể có những cam kết phù hợp, miễn là vẫn đảm bảo những cam kết cần thiết như chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế và chịu trách nhiệm trước những hành vi của bản thân.
 • Ký tên: Cần ghi rõ cả họ và tên sau khi ký.

Làm gì để thời gian thực tập có hiệu quả?

Không ít sinh viên cho rằng, thời gian thực tập là thời gian để bạn thoải mái vui chơi vì các đơn vị thường "không thích sinh viên thực tập. Đây được coi là nơi đến để lấy số liệu, lấy dấu chứng nhận thực tập mà thôi. Bởi vậy, nhiều bạn trẻ đã bỏ qua thời gia quý báu này.
Trên thực tế, đây chính là thời điểm "vàng" để bạn tiếp cận với công việc trên thực tế, không còn là những thứ lý thuyết sáo rỗng trong giáo trình.

Sau đây là một số kinh nghiệm giúp bạn tận dụng triệt để thời gian khi đi thực tập:

 • Tìm hiểu trước về tổ chức và vị trí mình sẽ thực tập: Điều này giúp bạn "ghi điểm" trong mắt các anh chị làm việc tại cơ quan, đơn vị đó. Từ đó, họ sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình khi bạn muốn giải đáp những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn;
 • Hãy cầu tiến và khiêm tốn;

 • Chủ động nhận việc và chăm chỉ tìm hiểu;
 • Hãy luôn đúng giờ.

Trên đây là mẫu Đơn xin thực tập ấn tượng cho sinh viên. Để tham khảo và sử dụng các biểu mẫu khác của LuatVietnam, độc giả quan tâm có thể truy cập tại đây. Gọi 19006192 nếu gặp vướng mắc về vấn đề này.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.