Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn

Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Người có yêu cầu cần gửi Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn cho Tòa án có thẩm quyền.

 

Khi nào được thay đổi người trực tiếp nuôi con?

Theo Điều 84 Luật hôn nhân và Gia đình 2014, trên cơ sở lợi ích của trẻ, khi có đơn yêu cầu và xét thấy có một trong các căn cứ dưới đây thì Tòa án sẽ xem xét, quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con:

- Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

- Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên, Tòa án phải xem xét nguyện vọng của con khi thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Để yêu cầu Tòa án thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn, người có yêu cầu (thường là cha/mẹ trẻ) nộp đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn và các giấy tờ liên quan cho Tòa án nhân dân có thẩm quyền (Tòa án nơi người con đang cư trú).
 

Mẫu Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn
Mẫu Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn (Ảnh minh họa)
 

Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)......................(1)

Tên tôi là:.....................................................................(2) Sinh năm:...............................(3)

Nghề nghiệp:...............................................................................................................(4)

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................(5)

Tạm trú:......................................................................................................................(6)

Điện thoại liên hệ:........................................................................................................(7)

Tại bản án, quyết định:.................................................................................................(8)

ngày...tháng...năm............(9) của Tòa án nhân dân.......................................................(10)

Về phần con chung:...........................................................................................................(11)

Hiện con chung đang ở với anh (chị)............................................(12) là trực tiếp nuôi dưỡng.

Hộ khẩu thường trú:......................................................................................................(13)

Tạm trú:.........................................................................................................................(14)

Điện thoại liên hệ:.........................................................................................................(15)

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:................................................................................... (16)

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là:...........................(17)

                                                                                    ........., ngày...tháng....năm....

                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn

(1) Tòa án nhân dân nộp Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn

(2) (3) (4) (7) Điền chính xác thông tin cá nhân của người nộp đơn

(5) Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu

(6) Ghi rõ: số nhà, ngõ, đường, phường, thành phố

(8) Bản án ly hôn hoặc Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của cha mẹ trẻ

(9) Ngày, tháng, năm Tòa án công nhận ly hôn

(10) Tòa án nhân dân xét xử vụ án ly hôn

(11) Ghi chính xác nội dung Con chung trong bản án hoặc Quyết định công nhận ly hôn của Tòa án

(12) Ghi thông tin người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ

(13) (14) (15) Ghi chính xác thông tin cá nhân của người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ

(16) Ghi lý do muốn được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Phần này cần viết chính xác, thuyết phục.

Ví dụ: Do bố cháu công việc bấp bênh, không có điều kiện lo lắng, chăm sóc con. Về bản thân tôi có công việc kinh doanh thu nhập cao, có nhiều thời gian chăm sóc và dạy dỗ cháu.

(17) Tên con.

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: ly hôn

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!