Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2020

Theo quy định, mọi thí sinh thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 đều có quyền gửi đơn xin phúc khảo bài thi lên Hội đồng thi để được xem xét, giải quyết nếu chưa hài lòng với điểm số của mình.


Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2020


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/08/11/Don-xin-phuc-khao-bai-thi-tot-nghiep-THPT-quoc-gia-2020_1108090238.docx
Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc
-------------------------


ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020

                            Kính gửi:  - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi..................................................
                                             - Hội đồng thi ..........................................................................

Họ và tên thí sinh: ....................................................................... Giới tính: ...........

Ngày, tháng, năm sinh:.............................................................. Dân tộc: ...............

Nơi sinh: ..................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ........................................ Số điện thoại:.........................

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020:

Tại Hội đồng thi số ……... – tỉnh ……………………………

Điểm thi:.......................................................................... Số báo danh:..................

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.   

 

..................., ngày ..... tháng.... năm 2020

Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu số 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI  TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM........

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường ...........................................................

Tôi tên:................................................

Sinh ngày:...........................................

Số báo danh:.......................................

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:............................................

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................., ngày........tháng..........năm..........
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

* Điện thoại liên lạc:.......................................

* Địa chỉ liên lạc:............................................

đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp thpt 2020Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2020 (Ảnh minh họa)


Xin phúc khảo bài thi và những điều cần biết

Theo Điều 33, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (Ban hành kèm theo Thông tư 15/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định về phúc khảo bài thi thì:

- Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi; thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi ĐKDT.

- Nơi thí sinh ĐKDT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Năm nay, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể nộp đơn tại nơi đăng ký xét tuyển từ ngày 27/8.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.


>>  3 cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 nhanh nhất

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây