Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2024

Mọi thí sinh đều có quyền nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sau khi công bố điểm. Dưới đây là mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2023 và các thông tin liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


1. Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

1.1. Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023

Kính gửi: - Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi..................................................

- Hội đồng thi ..........................................................................

Họ và tên thí sinh: ................................Giới tính: ................

Ngày, tháng, năm sinh:............................. Dân tộc: ...........

Nơi sinh: ............................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: .................... Số điện thoại:.................

Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023:

Tại Hội đồng thi số ……... – tỉnh …………….

Điểm thi:..................................... Số báo danh:............

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm bài thi

Ghi chú

(Ghi rõ môn ngoại ngữ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

............, ngày ..... tháng.... năm 2023                                                     Thí sinh đề nghị phúc khảo

(Ký, ghi rõ họ tên)


1.2. Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM........

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Trường ..................................

Tôi tên:................................................

Sinh ngày:...........................................

Số báo danh:.......................................

Tôi đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hội đồng thi Trường:............................

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

Môn xin chấm phúc khảo

Điểm đã công bố

Ghi chú

................., ngày........tháng..........năm..........
Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Thời gian nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Thời gian nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2023 bắt đầu từ ngày 18/7/2023 đến hết ngày 27/7/2023 theo hướng dẫn tại Công văn 1515/BGDĐT-QLCL.

Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGĐT quy định về phúc khảo bài thi như sau:

- Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi;

- Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.

- Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

- Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Chậm nhất ngày 12/8/2023, thí sinh có Đơn xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

3. Kết quả chấm phúc khảo

Theo Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả chấm phúc khảo bài thi xử lý như sau:

- Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo;

- Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì chấm phúc khảo lần thứ ba:

  • Nếu kết quả chấm của 2/3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.

  • Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

- Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Trên đây là mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2023. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất

Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu

Mẫu Tờ khai đề nghị xác nhận nhân thân cho công dân Việt Nam ở nước ngoài bị mất hộ chiếu mới nhất hiện nay là mẫu TK03 ban hành kèm theo Thông tư 68/2022/TT-BCA. Dưới đây là chi tiết mẫu Tờ khai và hướng dẫn xin cấp Tờ khai xác nhận nhân thân.

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư mới nhất [2024]

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư mới nhất [2024]

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư mới nhất [2024]

Tập sự hành nghề luật sư là bước quan trọng trong quá trình trở thành luật sư. Khi làm hồ sơ xin tập sự hành nghề luật bắt buộc phải có Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư. Dưới đây là chi tiết Mẫu Giấy đề nghị đăng ký tập sự hành nghề luật sư (Mẫu TP-LS-01).