Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học trong nước

Khi chuyển đến nơi ở mới, các bậc phụ huynh thường có nhu cầu chuyển trường cho con để thuận tiện hơn cho việc học tập, lúc ấy họ cũng cần đến mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh.Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học 


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/09/02/giay-cam-doan-trong-dang-ky-ho-tich-2020_0209124839.docc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(dành cho học sinh tiểu học chuyển trường trong nước)

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường (1)…………………………………..……..…..……….

- Hiệu trưởng trường (2)………………………………….………….……….

Tôi tên là:…………………………………………………….…….…….……….

Hiện trú tại:…………………………………………….…………………………

Số điện thoại:…………………….. Địa chỉ email (nếu có):………………

Là phụ huynh/người giám hộ hợp pháp của:

Học sinh: …………………………             Ngày tháng năm sinh:……...……….. Là học sinh lớp:…………………..   Trường (3)………………………………

………………………………………….………………………………….……………

Kết quả cuối năm học: …………………….………………………………………..

Tôi làm đơn này đề nghị cho con tôi được chuyển từ trường (4)………….…..…….

………………………………………………………………………….…..………..…..

về học lớp ……. năm học ……..…………tại trường (5) …………………..…………..……

………………………………………………………………………………………..….

Lý do:……………….…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Trân trọng cảm ơn.

……………, ngày ……..tháng……..năm ……..

                                                                                     Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến tiếp nhận của trường chuyển đến6                    Ý kiến của trường chuyển đi7


Hướng dẫn ghi mẫu đơn

(1) Tên trường nơi chuyển đi;

​(2) Tên trường nơi chuyển đến;

​(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;

​(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu

​(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học

Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học mới nhất​ (Ảnh minh họa)


Hồ sơ của học sinh chuyển trường gồm những gì?

Theo khoản 1, Điều 36, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm: 

-  Đơn xin chuyển trường của Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh (theo mẫu trên)

-  Học bạ.

- Thông tin về tài liệu học tập (tại trường đang học), tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định.

-  Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).


Trình tự, thủ tục chuyển trường đối với học sinh tiểu học

Căn cứ khoản 2, Điều 36, Thông tư trên hướng dẫn về trình tự, thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học như sau:

Đầu tiên, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đến.

Hình thức: nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công (nếu có).

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý về việc tiếp nhận học sinh vào đơn

Trường hợp không đồng ý phải ghi rõ lý do vào đơn và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh theo quy định.

Sau đó, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh nộp toàn bộ hồ sơ quy định cho nhà trường nơi chuyển đến.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, hiệu trưởng trường nơi chuyển đến tổ chức trao đổi, khảo sát, tư vấn và tiếp nhận xếp học sinh vào lớp. 

>> Chi tiết thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học 
Đánh giá bài viết:
(8 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục