Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh chi tiết nhất

Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh áp dụng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Với Đơn xin chuyển trường, người làm đơn phải là phụ huynh học sinh.

 

1. Giấy tờ cần có khi xin chuyển trường

Khi xin chuyển trường, phụ huynh học sinh phải nộp Đơn xin chuyển trường kèm với các giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh (bản sao);

- Học bạ (bản chính);

- Bằng tốt nghiệp và học bạ của cấp học trước (Chuyển trường ở cấp THPT cần học bạ và bằng tốt nghiệp THCS);

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp học quy định cụ thể loại hình trường được tuyển có thể là trường trong công lập hoặc trường dân lập (đối với cấp học THPT)

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;

- Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GDĐT cấp;

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú tại nơi đến hoặc quyết định điều động công tác của cha mẹ hoặc người giám hộ nếu nơi chuyển đến là tỉnh, thành phố khác;

- Các mẫu giấy tờ hợp lệ được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong quá trình học tập như trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp nếu có...

2. Thủ tục chuyển trường cho học sinh 

2.1 Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học

- Đối với học sinh tiểu học chuyển trường trong nước

Căn cứ Điều 36 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, trình tự thủ tục chuyển trường được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đến

Bước 2: Gửi đơn xin chuyển trường cho trường nơi chuyển đi

Khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của nơi chuyển đến, cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho nhà trường nơi chuyển đi.

Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường nơi chuyển đi có trách nhiệm trả hồ sơ cho học sinh.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ chuyển trường bao gồm:

- Đơn xin chuyển trường;

- Học bạ của  học sinh;

- Thông tin về tài liệu học tập học sinh đang học, tiến độ thực hiện chương trình, bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện và học tập của học sinh theo quy định;

- Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học sinh khuyết tật (nếu có).

Trường có học sinh chuyển đi hướng dẫn việc hoàn thiện và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trường nhận học sinh chuyển đến tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

Bước 4: Nộp hồ sơ cho nhà trường nơi chuyển đến.

Xem thêm: Thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học 

- Đối với học sinh tiểu học chuyển trường từ nước ngoài về

 Theo Điều 36 Thông tư 28, thủ tục như sau:

- Nộp Đơn xin chuyển trường cho học sinh tiểu học về từ nước ngoài cho nhà trường nơi chuyển đến;

- Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến về việc tiếp nhận học sinh và trả lại đơn cho cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh theo hình thức đã tiếp nhận đơn.

- Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận học sinh, trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, hiệu trưởng trường tiểu học tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh theo quy định.

2.2 Thủ tục chuyển trường cho học sinh THPT

Bước 1: Cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ học sinh gửi đơn xin chuyển trường cho Hiệu trưởng trường định chuyển đến.

Hiệu trưởng trường nơi chuyển đến có ý kiến đồng ý tiếp nhận vào đơn. 

Bước 2: Cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh gửi Đơn xin chuyển trường đến Hiệu trưởng trường học sinh đang học. Hiệu trưởng xem xét cấp giấy giới thiệu chuyển trường và cho phụ huynh rút hồ sơ, học bạ của học sinh.

Bước 3: Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh nộp hồ sơ xin chuyển trường về Sở Giáo dục và Đào tạo nơi chuyển đến (nếu chuyển khác tỉnh) hoặc về trường chuyển đến (nếu chuyển cùng tỉnh).

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, xem xét, giải quyết cấp giấy giới thiệu chuyển trường. Học sinh tiếp nhận lại hồ sơ đã giải quyết và nộp lại toàn bộ hồ sơ cho hiệu trưởng nhà trường nơi học sinh chuyển đến.
 
Đơn xin chuyển trường
Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Đơn xin chuyển trường trong cùng tỉnh/thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

         

          Kính gửi:    

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh……………….;

- Hiệu trưởng trường (đi)………………..……………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………..…………………..

Tôi tên là: ………………………………… phụ huynh của học sinh…………………............................................sinh ngày ...…/…../…........

đang học lớp…………năm học: 20…..-20…..  tại trường ………………………

thuộc huyện ………………………… tỉnh……………………………………….

Nay xin chuyển đến học lớp ….. năm học: 20….-20…..tại trường ……………...

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh…………………………

Lý do: ……………………………………………………………………………..

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.
 

 

  …..……, ngày ….. tháng …… năm 20….

                           Ký tên

                                                       

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

 

 


  Hướng dẫn viết:


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến trong tỉnh)

               

                Kính gửi:             

                             - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

                             - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

                             - Hiệu trưởng trường THPT Trần Phú

Tôi tên là: Nguyễn Văn A phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn B sinh ngày xx/yy/zzzz đang học lớp 10A năm học: 2020 - 2021 tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thuộc quận Bắc Từ Liêm.

Nay xin chuyển đến học lớp 10B năm học: 2020 - 2021 tại trường THPT Trần Phú thuộc quận Hoàn Kiếm.

Lý do: Do tôi chuyển công tác về quận Hoàn Kiếm nên cháu đi học xa gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển từ nhà đến trường.

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                                Hà Nội, ngày xxx tháng yyy năm 2020

                                                                                                      Ký tên

   Ý kiến hiệu trưởng trường                          Ý kiến hiệu trưởng trường

             (nơi chuyển đến)                                          (nơi chuyển đi)

 

Mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh khác tỉnh/thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

( Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

           

            Kính gửi:       

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đi)………………………………

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (đến)….………………………

- Hiệu trưởng trường (đi)…………………………………………

- Hiệu trưởng trường (đến)…………………….…………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………… phụ huynh của học sinh ………………….............................. sinh ngày ……/……./…...............

đang học lớp ….. năm học: 20….. - 20…..  tại trường ………………………......

thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………………………………

Nay xin chuyển đến học lớp …. năm học: 20….. - 20….. tại trường ……………

…………………… thuộc huyện ………………… tỉnh ………………………...

Lý do: …………………………………………………………………………….

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                        ….….…, ngày ….. tháng …… năm 20….

                                                                                                                 Ký tên

 

 

Ý kiến tiếp nhận hiệu trưởng trường

Ý kiến tiếp nhận hiệu trường trường

(Nơi chuyển đến)

(Nơi chuyển đi)

 

 


Hướng dẫn viết:
 


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o-----------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Học sinh chuyển đi, đến ngoài tỉnh)

               

                Kính gửi:             

                           - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình

                           - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

                           - Hiệu trưởng trường THPT Lý Tự Trọng

                          - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tôi tên là: Nguyễn Văn A phụ huynh của học sinh Nguyễn Văn B sinh ngày xx/yy/zzzz đang học lớp 10A năm học: 2020 - 2021 tại trường THPT Lý Tự Trọng thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Nay xin chuyển đến học lớp 10B năm học: 2020 - 2021 tại trường THPT Trần Phú thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Lý do: Do tôi chuyển công tác về Hà Nội nên mong muốn xin chuyển trường để tiện việc học tập cho cháu.

Rất mong sự chấp thuận Quý Trường và Sở GD&ĐT.

                                                                                    Hà Nội, ngày xxx tháng yyy năm 2020

                                                                                                 Ký tên

Ý kiến hiệu trưởng trường                          Ý kiến hiệu trưởng trường

            (nơi chuyển đến)                                          (nơi chuyển đi)

 

Trên đây là mẫu Đơn chuyển trường mới nhất. Nếu còn thắc mắc về việc chuyển trường, liên hệ 19006192 để được giải đáp.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: học sinh chuyển trường