Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người và Đơn hiến xác

Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống hay sau khi chết, mẫu Đơn tự nguyện hiến xác đều được quy định tại Quyết định 07/2008/QĐ-BYT.


Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/10/don-tu-nguyen-hien-mo_1006115143.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SỐNG

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số………………; cấp ngày………………… ; nơi cấp:…………………

Điện thoại (nếu có):

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo, chữa bệnh cứu người, tôi đã được cán bộ y tế tư vấn về những lợi ích và rủi ro của việc cho mô, bộ phận cơ thể người. Tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể để cơ sở y tế sử dụng ghép cho người bệnh mang lại sự sống và niềm vui đối với họ mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào cũng như không khiếu kiện bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào trong việc này.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người và Đơn hiến xác
Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể người và Đơn hiến xác (Ảnh minh họa)
 

Mẫu Đơn tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/10/don-hien-mo-sau-khi-chet_1006115143.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN MÔ, BỘ PHẬN CƠ THỂ Ở NGƯỜI SAU KHI CHẾT

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh:

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số………………; cấp ngày………………… ; nơi cấp:…………………

Điện thoại (nếu có):

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, nhằm giúp đỡ những người không may mắc các bệnh hiểm nghèo và với tinh thần nhân đạo chữa bệnh cứu người. Sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

Tôi đề nghị giữ (hoặc không giữ) bí mật danh tính của tôi đối với người nhận.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn tự nguyện hiến xác

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/10/don-hien-xac_1006115143.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

ĐƠN TỰ NGUYỆN HIẾN XÁC

Kính gửi:

Tên tôi là:

Ngày tháng năm sinh

Giới:

Địa chỉ thường trú:

Nghề nghiệp:

Nơi công tác (nếu có):

Giấy CMND/Hộ chiếu số………………; cấp ngày…………………; nơi cấp:………………

Điện thoại (nếu có):

Vì sự phát triển nền Y học nước nhà, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, sau khi được cán bộ y tế tư vấn, tôi xin tự nguyện hiến xác của tôi cho khoa học sau khi tôi qua đời mà không yêu cầu kèm theo bất cứ một điều kiện nào.

Tôi viết đơn này trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

......, ngày... tháng... năm 200...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hiện nay, để được hiến mô, tạng, người có nhu cầu hiến phải đủ điều kiện hiến nội tạng, đồng thời, phải tiến hành theo các thủ tục hiến mô, tạng.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục