Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

Bên cạnh phương pháp cai nghiện tự nguyện tại nhà thì những người nghiện có thể lựa chọn cách vào cơ sở cai nghiện. Dưới đây là đơn đề nghị người nghiện ma túy gửi đến cơ sở đó.

1. Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN TỰ NGUYỆN CHỮA BỆNH, CAI NGHIỆN MA TÚY

TẠI CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

Kính gửi:...................................................................................

Tên tôi là:..................................................................................

Sinh ngày:……..….tháng….………năm…………..………

CMND số:..........................................Ngày cấp:…..…………………Nơi cấp:......................................

HKTT: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………….

Người đại diện hợp pháp khi liên hệ:.........................................

Điện thoại:……………………………………………………………….

Do nhận thức chưa đầy đủ nên tôi đã sử dụng ma túy từ năm …………... , hiện nay tôi đang nghiện ma túy loại …………………………….sử dụng bằng hình thức ……………….

Đến đây, tôi đã được tư vấn về thủ tục, thời gian, quy trình cai nghiện, chế độ và các vấn đề liên quan khác. Nay tôi làm đơn này đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ………………………………….…….. cho phép tôi được vào Cơ sở để chữa bệnh, cai nghiện ma túy bằng hình thức tự nguyện, với thời gian là……………..ngày.

Trong thời gian chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng nội quy, quy chế, quy định về thời gian, quy trình cai nghiện và chịu sự quản lý của Cơ sở.

- Không xin về trước thời gian trên, không bảo lãnh, không thanh lý hợp đồng trước thời hạn.

- Thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở theo quy định (Nếu người chưa thành niên thì gia đình hoặc người giám hộ cam kết phần này).

Tôi xin chấp hành nghiêm những cam kết trên và thực hiện đúng hợp đồng đã ký với Cơ sở, nếu vi phạm tôi xin chịu các hình thức xử lý theo quy định hiện hành của Nhà nước và Cơ sở.

Kính đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ………………………………….…….. xem xét, giải quyết./.

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ PHÊ DUYỆT         ……………………, ngày ……… tháng ……… năm 20………

     NGƯỜI LÀM ĐƠN


CAM KẾT CỦA GIA ĐÌNH

(đối với người chưa thành niên)

Tên tôi:..................................................................................

Sinh ngày:……..….tháng….………năm…………..…

CMND số:..............................Ngày cấp:…..……Nơi cấp:......................................

HKTT: ………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:……………………………………………………………

Tôi là (Quan hệ):...............................của.................................tự nguyện chữa bệnh, cai nghiện tại Cơ sở (Hồ sơ chứng minh kèm theo)

Đề nghị Cơ sở cai nghiện ma túy ………………………………….…….. cho phép ………………của tôi là ………………………………………………….…….. được chữa bệnh, cai nghiện ma trúy tại Cơ sở. Gia đình tôi cam kết sẽ tích cực hỗ trợ việc chữa bệnh, cai nghiện và thanh toán tất cả chi phí liên quan đến việc chữa bệnh, cai nghiện của học viên ……………………theo quy định./.

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

cai nghiện tự nguyện tại trung tâm

Mẫu Đơn tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiên ma túy (Ảnh minh họa)

2. Thời gian cai nghiện tự nguyện tại trung tâm

Cai nghiện ma túy là việc giúp người nghiện cắt đứt hoàn toàn cơn nghiện, phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách để trở lại trạng thái bình thường.

Có 03 nơi cai nghiện ma túy gồm: Tại gia đình, tại cộng đồng, tại cơ sở cai nghiện được cấp phép.

( Điều 26a, Luật Phòng chống ma túy 2000 sửa đổi bổ sung 2008)

Trong đó, việc đi cai nghiện tại cơ sở cai nghiện dành cho người tự nguyện tối thiểu là 06 tháng. Mặc dù cai nghiện tại trung tâm thì người đi cai nghiện phải nộp hoàn toàn phí nhưng so với việc cai nghiện tại gia đình thì hiệu quả tốt hơn rất nhiều.

Ở đây, người nghiện ma túy được theo dõi, chăm sóc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp tốt nhất giúp việc cai nghiện đạt được hiệu quả. 

3. Thủ tục đăng ký cai nghiện tự nguyện tại cơ sở

Để được cai nghiện tự nguyện tại trung tâm, người bị nghiện, gia đình, người giám hộ của người nghiện chưa thành niên phải có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại trung tâm, cơ sở cai nghiện.

Theo đó, hồ sơ phải nộp để đăng ký bao gồm:

- Đơn xin tự nguyện cai nghiện tại cơ sở cai nghiện

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu

Trong đó, nội dung đơn đăng ký phải có: Tình trạng nghiện ma túy, các hình thức cai nghiện đã từng tham gia, tình trạng sức khỏe, cam kết chấp hành nội quy, quy định của trung tâm cai nghiện.

Đơn này có thể do bản thân người bị nghiện, gia đình hoặc người giám họ người nghiện ma túy viết và nộp.

Sau khi nhận được đơn đề nghị, giám đốc trung tâm sẽ xem xét và nếu đồng ý thì sẽ lập Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện.

>> Nhiều chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.