Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu X08)

Hiện nay, mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu được ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BCA. Đơn này có ý nghĩa quan trọng khi đề nghị cấp lại hộ chiếu do bị mất.

Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/26/don-trinh-bao-mat-ho-chieu_2606135100.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU

(Dùng cho công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Họ và tên ………………………………………………………2. Nam □ Nữ □

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP) ……………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số ………………… Ngày cấp.../.../.... Nơi cấp (tỉnh, TP) …………….

Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………

Ngày nhập cảnh Việt Nam: …/…. /………. qua cửa khẩu: ………………………….

Hộ chiếu phổ thông bị mất, số: ……………ngày cấp:......./…………./ ………………

Cơ quan cấp hộ chiếu: ……………………………………………………………………

Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: …giờ ……….., ngày ……../ ………/ ……………….

Tại ………………………………………………………………………………………

Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Làm tại..., ngày.... tháng …..năm ……….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu (mẫu X08)
Mẫu Đơn trình báo mất hộ chiếu (Ảnh minh họa)
 

Trách nhiệm của người bị mất hộ chiếu

Trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất hộ chiếu, cần trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi gần nhất, theo Mẫu X08 để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất.

Khi đến trình báo, cần xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu; nếu gửi đơn trình báo qua bưu điện thì đơn phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi người đó thường trú hoặc tạm trú.

Người bị mất hộ chiếu nếu không kịp thời trình báo với cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh sẽ bị xem xét xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Hộ chiếu đã bị hủy giá trị sử dụng do mất, khi tìm thấy có thể được khôi phục nếu đủ các điều kiện sau:

- Hộ chiếu được tìm thấy chưa bị hỏng, còn thời hạn từ 06 tháng trở lên;

- Trong hộ chiếu có thị thực của nước ngoài còn giá trị hoặc thuộc trường hợp cấp thiết.

>> Từ 01/7/2020, có thể làm hộ chiếu ở bất cứ đâu

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu