Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết

Trường hợp cơ quan Nhà nước ra quyết định thu hồi đất trái pháp luật, người dân có quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân để được giải quyết. Dưới đây là mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và hướng dẫn chi tiết cách viết.

1. Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm…

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc ….…. Quyết định thu hồi đất……….)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:……….…. Sinh năm:……………..

Chứng minh nhân dân số:…………… do CA………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………..

Nơi cư trú hiện tại:…..………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………. Sinh năm:…………….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA…………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:……………………..

Nơi cư trú hiện tại:………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..)

Là:………… (tư cách làm đơn khởi kiện, chủ sử dụng đất bị thu hồi theo Quyết định thu hồi đất số………….. ngày…/…./….. của………/ Người có đơn khiến nại được giải quyết theo Quyết định giải quyết khiếu nại………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………….

………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới quá trình ban hành, áp dụng thực hiện Quyết định thu hồi đất mà bạn cho là có vi phạm, kết quả giải quyết của các bên trước đó nếu có, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… tôi được Sở Tài nguyên và môi trường…….. cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…………… ghi nhận quyền sở hữu quyền sử dụng mảnh đất tại………… rộng……. mét vuông, lô số…./…. của tôi trong thời gian từ……… đến……….

Trong quá trình sử dụng tôi luôn tuân thủ và thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của bản thân đối với nhà nước.

Tuy nhiên, ngày…/…./……, tôi nhận được Quyết định thu hồi đất số………….. của……….. yêu cầu/đề nghị/….. thực hiện……….. để ………….. tổ chức thu hồi mảnh đất số………… đã được cấp Giấy chứng nhận cho tôi vào ngày…/…/….. vì lý do………….

Do không đồng ý với lý do trên, ngày…/…./….. tôi có làm đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất trên của………. và gửi tới………… yêu cầu……… theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Ngày…./…./……, tôi nhận được thông báo của …………… về kết quả giải quyết đơn khiếu nại trên của tôi. Kết quả cụ thể như sau:………………

Tôi không đồng ý với kết quả này do…………….. (trình bày lý do khiến bạn nhận định kết quả giải quyết trên là không hợp lý/…)

Căn cứ Điều 30 Luật tố tụng hành chính năm 2015 quy định:

“Điều 30. Khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

a)Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

b)Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

c)Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

4. Khiếu kiện danh sách cử tri.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết khiếu kiện của tôi về quyết định thu hồi đất……….. của…./…

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc mà tôi đã trình bày trên đây và tiến hành giải quyết khiếu kiện trên của tôi theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: …….

Người làm đơn

2. Hướng dẫn chi tiết cách viết Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Có không ít trường hợp Tòa án từ chối thụ lý đơn khởi kiện với lý do thông tin cơ quan tiếp nhận đơn không đúng hay thông tin nội dung khởi kiện chưa rõ ràng,... Do đó, việc viết đúng, đủ và chuẩn Đơn khởi kiện rất quan trọng. Dưới đây, LuatVietnam sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất:

Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất
Mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất và chi tiết cách viết (Ảnh minh họa)

- Về thể thức, bố cục của Đơn gồm các nội dung chính:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện
 • Tên, nơi cư trú, làm việc, số điện thoại của người khởi kiện
 • Tên, trụ sở của người bị kiện, số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.
 • Nội dung quyết định thu hồi đất (những vi phạm của cơ quan ban hành quyết định)
 • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)
 • Yêu cầu đề nghị tòa án giải quyết
 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện

- Về nội dung đơn:

+ Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện (cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn): Được xác định tại Điều 31 và Điều 32 Luật Tố tụng hành chính 2015.

 • Đối với Quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện ban hành: Tòa án nhân dân tỉnh nơi có đất bị thu hồi sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ án.
 • Đối với quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì Tòa án nhân dân cấp cao sẽ là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết vụ án.

+ Thông tin của người khởi kiện: Ghi đầy đủ, chính xác họ tên, địa chỉ của người khởi kiện để Tòa án thuận tiện thực hiện tống đạt giấy tờ và triệu tập đương sự.

+ Thông tin của người/cơ quan bị kiện: Ghi đầy đủ, chính xác thông tin của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất bị khởi kiện (thường là Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh).

+ Trình bày nội dung khởi kiện:

Khi trình bày nội dung khởi kiện cần nêu rõ các vấn đề như: Căn cứ, lý do, mục đích và yêu cầu giải quyết để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Trong đó, cần trình bày rõ nguồn gốc sử dụng đất, quá trình tạo lập và hiện trạng đất.

Trình bày nội dung Quyết định thu hồi đất gồm: Thời điểm ban hành, giá đất bồi thường, diện tích xâm phạm đến quyền và lợi ích của người bị thu hồi như thế nào? Đồng thời chỉ ra những vi phạm trong Quyết định thu hồi đất, có thể là:

 • Không thuộc trường hợp thu hồi đất nhưng vẫn ra Quyết đinh thu hồi đất;
 • Thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất không đúng;
 • Trình tự, thủ tục thu hồi đất trái pháp luật;
 • Bồi thường đất, giá đất chênh lệch với giá thị trường, diện tích bồi thường đất không đúng thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi người sử dụng đất...

Bạn cần biết: Bồi thường khi thu hồi đất 2023, không bị thiệt nếu biết 10 điều này

- Cuối đơn, người làm đơn phải ký và điền đầy đủ họ tên.

- Trình bày danh mục tài liệu, chứng cứ liên quan kèm theo Đơn khởi kiện như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Quyết định thu hồi đất (bản sao); Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân,… để xác thực thông tin và phục vụ cho quá trình thụ lý đơn, giải quyết yêu cầu khởi kiện.

3. Hồ sơ khởi kiện gồm những giấy tờ gì?

Người khởi kiện Quyết định thu hồi đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ sau đây:

- Đơn Khởi kiện quyết định thu hồi đất;

- Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện;

- Bản sao Quyết định thu hồi đất, bản sao các quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có)…;

- Giấy ủy quyền tham gia tố tụng (nếu có);

- Bản sao hộ khẩu, giấy Chứng minh thư nhân dân (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền);

- Hồ sơ giải quyết khiếu nại (nếu có) và bản sao các văn bản, tài liệu trong hồ sơ giải quyết việc hành chính để ra quyết định thu hồi đất đó.

- Bản thống kê danh mục các tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao).

Khi nộp hồ sơ khởi kiện quyết định thu hồi đất có thể nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua đường bưu điện.

Trên đây là mẫu Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.