Mẫu Đơn khiếu nại với những hướng dẫn chi tiết nhất

Không đồng ý với quyết định của người sử dụng lao động là điều khó tránh khỏi trong quá trình làm việc. LuatVietnam cung cấp Mẫu Đơn khiếu nại với những hướng dẫn chi tiết, hữu ích nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/05/23/Mau-Don-khieu-nai_2305141821.d

Các trường hợp người lao động được khiếu nại

Theo Bộ luật Lao động hiện giờ năm 2012, người lao động được quyền khiếu nại trong các trường hợp:

- Lao động cho thuê lại bị bên thuê lại vi phạm các thoả thuận trong hợp đồng (khoản 4 Điều 58);

- Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất mà thấy không thoả đáng (Điều 132);

- Không đồng ý với quyết định của Toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công (Điều 232).

Tuy nhiên, trong thực tế, vì nhiều lý do khác mà người lao động không đồng ý với yêu cầu, quyết định của người sử dụng lao động nên đã thực hiện quyền khiếu nại này.

Mẫu Đơn khiếu nại 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi (1): …………………………………………………

Họ và tên (2): ..............................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................

Số CMND:…………………. Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………

Bộ phận:…………………………………… Chức vụ:………………………...

Nay tôi làm đơn này khiếu nại về (3):………………………………………….

Nội dung khiếu nại (4):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do khiếu nại (5) (tài liệu, chứng cứ kèm theo nếu có):

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi đề nghị (6):

- Xem xét, xác minh lại hành vi/quyết định;

- Giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và chính sách đã đề ra, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xem xét và giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…. tháng …. năm…..

Người khiếu nại

(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

- Nếu có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người lao động khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

- Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì người lao động khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

(2) Họ tên của người khiếu nại.

- Người lao động khiếu nại ghi rõ họ tên của mình khi khiếu nại vấn đề của chính mình.

- Nếu đại diện cho nhiều người lao động hoặc tập thể lao động thì ghi rõ họ tên của mình và nhóm người lao động mà mình đại diện.

(3) Khiếu nại về:

- Quyết định: Số quyết định, ngày/tháng/năm ban hành quyết định, nội dung quyết định và người ký ban hành.

- Hành vi: Ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện hành vi.

(4) Nội dung khiếu nại:

- Tóm tắt ngắn gọn, rõ ràng, trung thực vụ việc cần khiếu nại.

- Quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: Ghi rõ quyết định hoặc hành vi đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào.

(5) Lý do khiếu nại: Nêu quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của doanh nghiệp (nếu có) về vấn đề khiếu nại. Liệt kê các tài liệu có giá trị chứng minh cho việc khiếu nại là có căn cứ.

(6) Ngoài các nội dung nêu trên, người khiếu nại có thể bổ sung các yêu cầu khác như khôi phục quyền và lợi ích, bồi thường, mức bồi thường,… nhưng phải xuất phát từ nội dung vụ việc.

Thủ tục khiếu nại

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP, khi nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì trong vòng 180 ngày, người lao động được quyền khiếu nại tới người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu người lao động không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quá thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết (30 ngày) thì có quyền khiếu nại lần hai tới Chánh Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Xem thêm…

Trên đây là Mẫu Đơn khiếu nại với những hướng dẫn chi tiết nhất hữu ích cho người lao động.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/05/23/Mau-Don-khieu-nai_2305141821.doc

Ngoài ra, LuatVietnam còn cung cấp các biểu mẫu thông dụng khác trong quá trình làm việc, độc giả có thể tham khảo tại đây.

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.