Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc

Người lao động đã nghỉ việc phải tự làm đơn để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 của Chính phủ. Vậy đối tượng này phải sử dụng mẫu đơn nào? Thủ tục nhận hỗ trợ ra sao?


Mẫu đơn đề nghị nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116

Mẫu đơn này được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 28 ngày 01/10/2021 như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện...

Họ và tên:........................................................................…………………..

Ngày sinh:.......................................................................…………………..

Mã số BHXH:……………………………………………………………………

CMND/CCCD:…………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ: (1) ……………………………………………………………..

□ Đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động (2)

□ Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động (3)

Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 là ...... tháng.

Tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tôi chọn hình thức nhận hỗ trợ:

□ Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

□ Tài khoản cá nhân của người đề nghị.

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Ngân hàng:……………………………………………………………………….

………, ngày .......tháng....năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: 

(1) Địa chỉ liên hệ: Ghi rõ số nhà, thôn/xóm, xã/phường, huyện.

(2) Đơn vị sử dụng lao động: Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(3) Đơn vị đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ: huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

mau don de nghi nhan ho tro tu nghi quyet 116Làm đơn thế nào để nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 116 của Chính phủ? (Ảnh minh họa)


Thủ tục người lao động đã nghỉ việc nhận hỗ trợ

Không giống với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được cơ quan bảo hiểm xã hội gửi danh sách cho người sử dụng lao động và công khai danh sách người được hưởng và đối chiếu, bổ sung thông tin sau đó gửi lại cơ quan bảo hiểm xã hội, người lao động đã nghỉ việc, dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ phải tự thực hiện thủ tục này.

Theo đó, người này phải thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo các bước sau đây:

Bước 1: Người lao động gửi Đơn đề nghị theo mẫu đơn số 04 ở trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi muốn nhận hỗ trợ. Thời gian nộp chậm nhất là 20/12/2021.

Bước 2: Sau khi nhận được đơn đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động trong thời hạn 10 ngày làm việc. Nếu không chi trả hỗ trợ thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do vì sao từ chối.

Thời gian chậm nhất để người lao động thuộc đối tượng này được nhận hỗ trợ là ngày 31/12/2021.

Đặc biệt: Mặc dù người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp được nhận hỗ trợ thông qua người sử dụng lao động nhưng nếu sau ngày 30/11/2021, người lao động thuộc đối tượng này chưa nhận được hỗ trợ thì có thể tự gửi đơn theo thủ tục nêu trên để nhận hỗ trợ.

Về hình thức thực hiện, khoản 4 Điều 3 Quyết định 28 quy định gồm 03 hình thức:

- Nộp online qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội hoặc các tổ chức cung cấp I-VAN hoặc VssID.

- Bưu chính.

- Nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị nhận hỗ trợ của người lao động đã nghỉ việc. Nếu còn thắc mắc các vấn đề khác liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116, độc giả có thể liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 online

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây