Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Mẫu LS7)

Thờ cúng liệt sĩ là một nghĩa cử cao quý và theo quy định, người thờ cúng sẽ nhận được một khoản trợ cấp. LuatVietnam cung cấp Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ mới nhất hiện nay.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/23/Mau-Don-de-nghi-huong-tro-cap-tho-cung-liet-si_2307170132.doc

Ai là người có quyền thờ cúng liệt sĩ?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 31/2013/NĐ-CP, người thờ cúng liệt sĩ là con của liệt sĩ; trường hợp không có hoặc không còn con thì là người được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trường hợp liệt sĩ không có hoặc không còn con thì một người đại diện được gia đình hoặc họ tộc liệt sĩ thống nhất uỷ quyền bằng biên bản sẽ là người thờ cúng liệt sĩ hợp pháp.

Người này có thể là anh, em, cô, dì, chú, bác, cháu… của liệt sĩ.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Điều 10 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH liệt kê chi tiết các loại giấy tờ trong hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Cụ thể:

1. Đơn đề nghị (Mẫu LS7).

2. Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

3. Hồ sơ liệt sĩ.

4. Quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ (Mẫu LS8).

Mẫu Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Mẫu LS7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THỜ CÚNG LIỆT SĨ

Kính gửi: …………………………………………

Họ và tên: ……………………..…….…………………………………..………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………… Nam/Nữ: …………

Nguyên quán: ………...……………………………...………...………………

Trú quán: ………...……………………………...………...……………………

Mối quan hệ với liệt sĩ: ………...……….……………………..…...………….

Được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng:

Liệt sĩ: ………...…………………………………………………………………

Nguyên quán: ………...……………………......………...…………………… 

Bằng “Tổ quốc ghi công” số …………………………….. theo Quyết định số: ………………… ngày ... tháng ... năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Các giấy tờ kèm theo đơn: ………...……………………...………...….…... 

......, ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường………….

Ông (bà) …………………… hiện cư trú tại ………………………………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

......, ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Theo Điều 11 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH, thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

Bước 1: Người thờ cúng nộp hồ sơ

Để được hưởng trợ cấp, người thờ cúng có trách nhiệm lập và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú:

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (Mẫu LS7);

- Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

Bước 2: Ủy ban nhân dân xã lập danh sách

Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân xã kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ đã nộp của người thờ cúng, gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp

Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, lập danh sách kèm theo các hồ sơ của người đề nghị gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 4: Sở Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị chuyển hồ sơ gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Lưu ý: Nếu người thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không tiếp tục thờ cúng thì cá nhân khác được gia đình, họ tộc ủy quyền thờ cúng vẫn thực hiện theo thủ tục nêu trên.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/07/23/Mau-Don-de-nghi-huong-tro-cap-tho-cung-liet-si_2307170132.doc

>> Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ mới nhất 2019

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm và hướng dẫn đánh giá

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức sẽ tiến hành họp để tổng kết, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với các thành viên của mình. Trong đó, tổ chức họp để đánh giá Đảng viên cuối năm là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm. Nội dung cuộc họp sẽ được thể hiện thông qua Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.