Mẫu đơn đề nghị giảm tiền chậm nộp thuế TNDN theo Nghị định 91/2022

Bài viết cung cấp mẫu đơn đề nghị giảm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mới nhất ban hành kèm Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Mẫu đơn đề nghị giảm tiền nộp chậm thuế TNDN

Theo Nghị định 91/2022/NĐ-CP, trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra đã tính tiền chậm nộp và khi áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại Nghị định 91 được giảm số tiền chậm nộp thì phải có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/GTCN tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 91 gửi cơ quan thuế nơi phát sinh tiền chậm nộp:

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

Số: ...............

V/v: Đề nghị giảm tiền chậm nộp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

....., ngày .... tháng .... năm .....


Kính gửi: ....(Tên cơ quan thuế có thẩm quyền)...

Tên người nộp thuế: ........................................................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................................

Ngày ..., ...... đã được .... tính tiền chậm nộp của kỳ tính thuế năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP với số tiền là ... đồng. Đề nghị .... .... giảm tiền chậm nộp với số tiền là ... đồng do được tính lại tiền chậm nộp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số ....../2022/NĐ-CP ngày........ của Chính phủ.

Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)

(1) .........................................................................................................

(2) .........................................................................................................

... (Tên người nộp thuế)... chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ......;

- Lưu: VT,...

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

mau don de nghi giam tien cham nop thue tndn
LuatVietnam cung cấp mẫu đơn đề nghị giảm tiền chậm nộp thuế TNDN mới nhất (Ảnh minh họa)

Hướng dẫn về tạm nộp thuế TNDN

Theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 91/2022/NĐ-CP:

Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

Người nộp thuế thuộc diện lập báo cáo tài chính quý căn cứ vào báo cáo tài chính quý và quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

Người nộp thuế không thuộc diện lập báo cáo tài chính quý căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế TNDN tạm nộp quý.

Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.

Trường hợp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách Nhà nước.

Người nộp thuế có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp TNDN theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được.

Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính TNDN trong năm thì người nộp thuế không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án

Nghị định 91/2022 có hiệu lực thi hành từ 30/10/2022. Quy định về tạm nộp thuế TNDN được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2021 như sau:

- Tính đến 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp trong 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 không thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì không áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp từ 80% trong 04 quý.

- Tính đến 30/10/2022, người nộp thuế có số thuế tạm nộp 03 quý đầu kỳ tính thuế năm 2021 thấp hơn 75% số phải nộp theo quyết toán năm, thì được áp dụng tỷ lệ tạm nộp 04 quý theo Nghị định này nếu không tăng thêm số tiền chậm nộp.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thực hiện thanh tra, kiểm tra đã tính tiền chậm nộp và khi áp dụng quy định tỷ lệ tạm nộp 04 quý tại Nghị định 91/2022 được giảm số tiền chậm nộp thì phải có văn bản đề nghị điều chỉnh giảm tiền chậm nộp theo Mẫu số 01/GTCN tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 91/2022 gửi cơ quan thuế nơi phát sinh tiền chậm nộp.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị giảm tiền chậm nộp thuế TNDN theo Nghị định 91/2022 và một số thông tin liên quan. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6192 để được LuatVietnam tư vấn chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

5+ Mẫu bản tường trình học sinh vi phạm dành cho các cấp học

Trong nhà trường có những nội quy được đưa ra để đảm bảo môi trường học có trật tự và việc học tập diễn ra hiệu quả. Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy cần phải viết bản tường trình học sinh để trình bày sự việc và cam kết không tái phạm. Dưới đây là mẫu bản tường trình dành cho các cấp học mà bạn có thể tham khảo.

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Top 3 mẫu biên bản họp phụ huynh đầu năm các cấp

Biên bản họp phụ huynh đầu năm là một trong những biên bản vô cùng quan trọng trong các trường học. Biên bản họp phụ huynh cần cập nhật đầy đủ, chính xác những thông tin, nội dung trong suốt cuộc họp. Vậy hãy cùng tìm hiểu cách viết biên bản họp phụ huynh chính xác nhất năm 2023 qua bài viết sau!