Mẫu đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo [2023]

Mẫu đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can bị cáo hiện nay được ban hành tại Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC. Dưới đây là chi tiết mẫu đơn mà LuatVietnam cung cấp tới bạn đọc.

1. Mẫu đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo

1.1 Đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo trên 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC ĐẶT TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM

Kính gửi (1): …………………….

Tên tôi là: ……………Nam, nữ: .............................

Sinh ngày …………. tháng ……… năm …................

Quê quán: ..........................................................

Nơi đăng ký HKTT: ..............................................

Chỗ ở hiện nay: ..................................................

Quốc tịch: ….. Dân tộc: ……………. Tôn giáo: ............

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu...................

Ngày cấp ………………………Nơi cấp ....................

Bị khởi tố/truy tố về tội : .................................

quy định tại (2)........... theo Quyết định số:……ngày ... tháng…... năm ….

của ...............

Hiện đang bị tạm giam tại: ...............................

Sau khi nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ, tôi xin đề nghị được đặt số tiền để bảo đảm là:
........................... VNĐ (Viết bằng chữ:……….. ).

Tôi xin cam đoan số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản …… Điều ……… Thông tư liên tịch số ………..Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bị can, bị cáo. Nếu vi phạm một trong những nghĩa vụ trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày ... tháng ... năm …

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án.

(2) Điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.

1.2 Đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo dưới 18 tuổi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Kính gửi (1): …………………

Tôi tên là: ………………Nam, nữ: ....................

Sinh ngày ………… tháng ………….năm .................

Quê quán: .............................................

Nơi đăng ký HKTT: .................................

Chỗ ở hiện nay: .......................................

Quốc tịch: …….. Dân tộc: ………….Tôn giáo: ....................

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: ....................

Ngày cấp …………………… Nơi cấp ..................................

Bị khởi tố/truy tố về tội ………… quy định tại ………… (2) theo Quyết định số: ……… ngày ... tháng ... năm ……….. của ....................

Hiện đang bị tạm giam tại: ..........................

Sau khi nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ, tôi xin đề nghị được đặt số tiền để bảo đảm là: ..
.................. VNĐ (Viết bằng chữ: ……………), trong đó:

- Số tiền của bản thân tôi là: ........................... VNĐ

- Số tiền của người đại diện hợp pháp của tôi là: ....................... VNĐ

Tôi xin cam đoan số tiền VNĐ trên là tài sản hợp pháp. Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của bị can, bị cáo được quy định tại khoản 2 Điều 122 Bộ luật tố tụng hình sự. Nếu vi phạm một trong những nghĩa vụ trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.........., ngày ... tháng ... năm …

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát hoặc Tòa án đang tiến hành tố tụng đối với vụ án.

(2) Khoản, điều của Bộ luật hình sự được áp dụng.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Tôi tên là: ……………………Nam, nữ: .....................

Sinh ngày ………… tháng ………….năm ..................

Quê quán: ..........................................

Nơi đăng ký HKTT: ...........................

Chỗ ở hiện nay: ................................

Quốc tịch: …………….. Dân tộc: …………….Tôn giáo: ....................

Số CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu: .........................

Ngày cấp ………………… Nơi cấp .....................

là người đại diện của bị can/bị cáo: ………………sinh năm ..............

Nơi đăng ký HKTT: ...................................................

Chỗ ở hiện nay: ........................................................

Tôi xin tự nguyện đặt số tiền là …….…… VNĐ (Viết bằng chữ:.......... )

để bảo đảm cho bị can/bị cáo....................

Tôi xin cam đoan số tiền trên thuộc sở hữu hợp pháp của tôi. Tôi chấp nhận quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng về xử lý số tiền đã được đặt để bảo đảm nếu bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam kết./.

......, ngày ... tháng ... năm …

Người đại diện hợp pháp của bị can, bị cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Thủ tục đề nghị đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo 

Mẫu đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can bị cáoThủ tục đề nghị đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo (Ảnh minh họa)

Thủ tục đề nghị đặt tiền để bảo đảm với bị can, bị cáo được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC như sau:

- Bị can, bị cáo, người thân thích của bị can, bị cáo hoặc người đại diện của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất: Đề nghị bằng văn bản với cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án về việc áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm đối với bị can, bị cáo;

- Đơn đề nghị của bị can, bị cáo, được gửi qua cơ sở giam giữ hoặc gửi trực tiếp cho cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của bị can, bị cáo, cơ sở giam giữ có trách nhiệm chuyển đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.

- Đơn đề nghị của người thân thích, người đại diện của bị can, bị cáo được gửi trực tiếp đến cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý vụ án.

3. Mức tiền đặt để bảo đảm với bị can, bị cáo là bao nhiêu?

Mức tiền đặt để bảo đảm với bị can, bị cáo được quy định cụ thể tại Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC, theo đó:

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định mức tiền cụ thể mà bị can, bị cáo phải đặt để bảo đảm, nhưng không dưới:

  • 30 triệu đồng đối với tội phạm ít nghiêm trọng;
  • 100 triệu đồng đối với tội phạm nghiêm trọng;
  • 200 triệu đồng đối với tội phạm rất nghiêm trọng;
  • 300 triệu đồng đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

- Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án quyết định mức tiền phải đặt để bảo đảm thấp hơn nhưng không dưới 1/2 mức nêu trên trong các trường hợp sau đây:

  • Bị can, bị cáo là thương binh, bệnh binh, là người được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân…
  • Bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.
Trên đây là Mẫu đơn đề nghị được đặt tiền để bảo đảm với bị can bị cáo. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay được áp dụng là mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nhằm sử dụng tối ưu nguồn đất và tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng người dân phải làm Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gửi cơ quan có thẩm quyền.