Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được ban hành kèm theo Nghị định 09/2018 của Chính phủ.


Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh 


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/08/13/Mau-don-de-nghi-cap-giay-phep-kinh-doanh_1308153253.docx

TÊN DOANH NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

, ngàythángnăm


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố ………………

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ...............................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...............................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................

Điện thoại: ………. Fax: ………… Email: ……… Website:...........

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ..................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần thứ1... ngày... tháng... năm....

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):.....

.................................................................................................................

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):

..................................................................................................................

4. Ngành nghề kinh doanh2:....................................................................

5. Mục tiêu của dự án đầu tư3:................................................................

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập4:

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cđông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: ……………… Nơi đăng ký thành lập: ……………

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần:........................................................................

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:..............................................

- Chủ sở hữu/thành viên góp vn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: ………………………………. Quốc tịch:..........................

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: ........................................................................

II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hot động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau:

1. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này):

- .......................................................................................................

2. Các đề xuất khác (nếu có):

- ........................................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.


Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. …;
---------------------

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

2 Ghi ngành nghề kinh doanh theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3 Ghi mục tiêu của từng dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp có nhiều dự án thì lập phụ lục.

4 Trường hợp có nhiều thành viên thì lập phụ lục.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoàiĐơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mới nhất (Ảnh minh họa)

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 12, Nghị định 09/2018 của Chính phủ, để được cấp Giấy phép kinh doanh, nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

-  Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (theo mẫu trên)

-  Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; hoặc:

Tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh:

Cho tổ chức kinh tế có cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, sau khi nhận vốn góp trở thành tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế: Có tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

- Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

-  Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

>> GCN đăng ký doanh nghiệp và Giấy phép kinh doanh có giống nhau?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.