Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29

Khi tiến hành làm thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế, người có nhu cầu đổi bằng cần nộp Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp bằng.

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/06/22/don-de-nghi-cap-bang-lai-xe-quoc-te_2206172245.doc

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE QUỐC TẾ
APPLICATION FORM FOR ISSUANCE OF INTERNATIONAL DRIVING PERMIT

Kính gửi (To): Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải …………..)(1)
(Directorate for Roads of Viet Nam (Transport Department ……..)

Tôi là (Full name): ...........................................................................................................(2)

Quốc tịch (Nationality): ....................................................................................................(3)

Ngày tháng năm sinh (Date of birth): ...............................................................................(4)

Hiện thường trú tại (Place of normal residence): .............................................................(5)

Số hộ chiếu (Passport No.): .............................................................................................(6)

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): ……… tháng (month) …. năm (year) ……….(7)

Hiện có giấy phép lái xe cơ giới đường bộ số (Current Driving Licence No.): .....................(8)

Cơ quan cấp (Issuing Office): ..........................................................................................(9)

Tại (Place of issue): .........................................................................................................(10)

Cấp ngày (Issuing date): ngày (date): …… tháng (month) …. năm (year) ……….(11)

Có giá trị đến (Valid until): ngày (date): ……. tháng (month) …. năm (year) ……….(12)

Lý do xin cấp giấy phép lái xe (Purpose of application for International Driving Permit):

.......................................................................................................................................(13)

Gửi kèm theo đơn gồm có (Documents enclosed as follows):

- 01 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm, nền mầu trắng (01 colour photograph 3 x 4 cm, white panel).

Tôi xin đảm bảo lời khai trên đây là đúng sự thật.
I certify that all the information included in this application and attached documents is correct and true.

 

 

…………, ngày (date) ... tháng (month) … năm (year) …
NGƯỜI LÀM ĐƠN (APPLICANT)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Signature and Full name)

 

Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29
Mẫu Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế chuẩn Thông tư 29 (Ảnh minh họa)
 

Cách điền Đơn đề nghị cấp bằng lái xe quốc tế

(1) Điền tên cơ quan nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh…

(2) (3) (4)Họ tên, Quốc tịch, Ngày tháng năm sinh viết theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

(5) Viết theo sổ hộ khẩu

(6) (7) Viết theo hộ chiếu

(8) Số giấy phép lái xe

(9) Điền tên cơ quan cấp giấy phép lái xe, có in rõ trên giấy phép lái xe

(10) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cấp giấy phép lái xe

(11) (12) Ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép lái xe

(13) Trình bày xin cấp giấy phép lái xe quốc tế.

Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo Cách đổi bằng lái xe quốc tế.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu