5 mẫu Cam kết về thi công xây dựng mới nhất 2024

Để đảm bảo quá trình thi công xây dựng được diễn ra an toàn, đúng tiến độ,… các bên sẽ tiến hành làm bản cam kết liên quan đến thi công xây dựng. Dưới đây là một số mẫu Cam kết thi công xây dựng phổ biến.

1. Bản cam kết thi công xây dựng là gì?

Bản cam kết là loại văn bản được sử dụng phổ biến ở mọi lĩnh vực nhằm xác định người phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thiệt hại.

Trong lĩnh vực xây dựng, đây là một loại văn bản quan trọng dùng để cam kết trước khi tiến hành thi công xây dựng, điều chỉnh dự án. Bản cam kết sẽ thể hiện trách nhiệm của chủ nhà, đơn vị thi công đối với công trình. Từ đó, phải thực hiện đúng các yêu cầu, dự kiến hoàn thành đã đặt ra.

Đồng thời, trong một số trường hợp, bản cam kết cũng được sử dụng để đảm bảo an toàn cho những công trình xung quanh, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường nếu có vi phạm cam kết.

Tùy vào mục đích cam kết mà Biên bản cam kết xây dựng sẽ có tên gọi và thể hiện các nội dung cam kết khác nhau.

Một số bản cam kết phổ biến trong xây dựng như:

- Cam kết an toàn lao động trong thi công;

- Cam kết đảm bảo đúng tiến độ thi công;

- Cam kết đảm bảo an toàn thi công…

mẫu Cam kết thi công xây dựng
5 mẫu Cam kết thi công xây dựng mới nhất 2023 (Ảnh minh họa)

2. Một số mẫu cam kết thi công xây dựng hay được sử dụng

2.1 Bản cam kết đảm bảo an toàn thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THI CÔNG

Kính gửi:   - UBND …

- Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là: ………….

Số CMND: ……….. do …………. cấp ngày …/…/…

Thường trú tại: Là chủ đang sử dụng công trình: ………………………….

Tôi đã có đơn gửi UBND ……., Quận ……, xin phép xây dựng số: …………….

Với nội dung:……………………………………..

∙ Diện tích xây dựng:……………………………..

Số tầng:……………………………………………..

∙ Chiều cao: ……………………………………………..

+ Tầng 1: ……………………………………………..

+ Tầng 2: ……………………………………………..

+ Tầng 3: ……………………………………………..

+ Tầng tum: ……………………………………………..

∙ Kết cấu công trình: ……………………………………………..

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên, gia đình tôi xin cam kết:

1. Thực hiện đúng nội dung giấy phép: Không trổ cửa sổ, cửa đi, cửa thoáng sang các hộ liền kề gây bất tiện

2. Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành

4. Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi xin chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định pháp luật.

Uỷ ban nhân dân                                           Chủ công trình

2.2 Bản cam kết đảm bảo an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

--------------------------

............, ngày ... tháng ... năm .........

BẢN CAM KẾT

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)

Kính gửi: ...................................................

- Tên tôi là ........................

Số CMND:.......do Công an ........cấp ngày....../....../.........

- Thường trú tại:.....................................................

- Ngày ….. tháng.........năm.........Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình …………… Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định.

Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

........., ngày......... tháng.........năm.........

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

2.3 Bản cam kết thực hiện an toàn lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN CAM KẾT THỰC HIỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG​

Kính gửi: …………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………

Chức vụ: Đội trưởng nhân công thi công phần ………….

Ngày tháng năm sinh: …………

Số CMND: …………. Ngày cấp:…………. Nơi cấp: CA ……….

Quê quán: …………………………………………

Sau khi được học tập và huấn luyện an toàn lao động ngày …. tháng … năm 2020 tại

công trình ………………. Tôi và những công nhân có tên trong danh sách đính kèm bản cam kết an toàn lao động này xin cam kết thực hiện đúng nội quy, quy định an toàn lao động như sau:

1. Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định an toàn lao động của Công ty đề ra khi làm việc trên công trường xây dựng.

2. Khi vào công trường làm việc luôn mặc quần áo BHLĐ đồng phục của Công ty, đi giày, đội mũ cứng, mang theo dây đai an toàn khi làm việc trên cao.

3. Khi làm việc trên công trường luôn tôn trọng các biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khu vực nguy hiểm và không lại gần khu vực trên, đi đúng tuyến đường quy định của công trường.

4. Khi làm việc trên cao, khu vực nguy hiểm, làm việc ở độ cao từ 2m trở lên so với mặt sàn. Tôi luôn luôn đeo dây an toàn và móc vào vị trí cố định chắc chắn quanh khu vực thi công, khi tháo dây an toàn phải quan sát kỹ, không tháo nhầm móc an toàn của công nhân thi công bên cạnh.

5. Khi làm việc trên cao tôi treo công cụ dụng cụ vào đai an toàn, không để rơi công cụ, dụng cụ và vật tư xuống dưới dẫn đến để mất an toàn.

6. Khi hết giờ làm việc thu dọn dụng cụ, công cụ, vật tư, trang thiết bị bị BHLĐ về kho cất giữ hoặc để đúng nơi đã quy định từ trước.

7. Nếu để mất mát hoặc hư hỏng trang thiết bị BHLĐ tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam kết thực hiện đúng những nội quy, nếu để xảy ra mất an toàn lao động hoặc vi phạm các quy định trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ban kỷ luật của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

…….., Ngày ….. tháng …. Năm….

ĐẠI DIỆN TỔ NHÂN CÔNG

2.4 Bản cam kết chịu trách nhiệm xây dựng, cải tạo nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM

( V/v xây dựng, cải tạo nhà ở)

Kính gửi:    - Uỷ ban nhân dân…………………

- Phòng Quản lý đô thị

Tên tôi là................................... và vợ là............................

Số CMND:................do Công an..................... cấp ngày........../........./..................

Thường trú tại:....................................................

Là chủ đang sử dụng công trình……..……..........…………

Tôi và gia đình đã có đơn gửi UBND phường.................., quận ………., xin

phép xây dựng nhà số:.................................................

Với nội dung:

- Diện tích xây dựng:..................... m2;

Số tầng:.......................

- Chiều cao

Tầng 1:................

Tầng 2:.................

Tầng 3:.................

Tầng tum:...............

- Kết cấu công trình:

.....................................................................

.....................................................................

Nếu được phép xây dựng cải tạo công trình nhà trên, gia đình tôi xin cam kết:

1/ Thực hiện đúng nội dung giấy phép: Không trổ cửa sổ, cửa đi, cửa thoáng sang các hộ liền

kề gây bất tiện.

2/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

3/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng

trong quá trình thi công và suốt thời gian bảo hành.

4/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, gia đình tôi xin chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định chung.

Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi và gia đình xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

Ngày…....…tháng........năm……..

Ủy ban nhân dân phường                                               Chủ công trình

2.5 Bản cam kết tiến độ thi công

CÔNG TY…………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………….

BIÊN BẢN CAM KẾT TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Căn cứ…………………………………….

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., chúng tôi là:

CÔNG TY …………….. - Chủ đầu tư

Địa chỉ: ……………………………………..

Mã số thuế: ………………………………….

Số điện thoại: ………………………………..

Người đại diện theo pháp luật: Bà …………………………….

CMND số …………………. cấp ngày ……………. tại ……………………

Chúng tôi lập biên bản với nội dung sau:

Theo Hồ sơ Dự án xây dựng ………………….., thời gian hoàn thành giai đoạn 02 của Dự án là ……….. (từ …….. đến …………..). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Dự án, công ty chúng tôi gặp khó khăn về nguồn vốn. Do vậy, giai đoạn 02 của Dự án đã kéo dài đến thời điểm này.

Do vậy, bằng văn bản này, công ty chúng tôi cam kết:

- Hoàn thành giai đoạn 02 của Dự án trước ngày…………….;

- Để đảm bảo tiến độ thi công, bổ sung nguồn tài chính và nhân lực để triển khai giai đoạn 03 và hoàn thành theo thời hạn dự kiến.

Trong trường hợp vi phạm các cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

CÔNG TY ……………..

Giám đốc

Trên đây là các mẫu cam kết thi công xây dựng, bạn đọc gặp vướng mắc khi viết Giấy cam kết vui lòng gọi tới tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm và cách viết

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Biên bản tự kiểm tra công tác ATVSLĐ và quy trình tự kiểm tra

Mẫu Biên bản tự kiểm tra công tác ATVSLĐ và quy trình tự kiểm tra

Mẫu Biên bản tự kiểm tra công tác ATVSLĐ và quy trình tự kiểm tra

Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là yêu cầu đặt ra với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm đánh giá nguy cơ rủi ro, đồng thời báo cáo, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Các nội dung đánh giá, kiểm tra ATVSLĐ sẽ được ghi lại trong Biên bản tự kiểm tra công tác ATVSLĐ.