3 mẫu Biên bản giao nhận thường dùng nhất hiện nay

Khi bàn giao cho nhau hàng hóa hay tài liệu, chứng cứ, để tránh tranh cãi không đáng có xảy ra sau này, người dân nên lập mẫu Biên bản giao nhận để  làm bằng chứng đã bàn giao.


Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày …….  tháng ……. năm……

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU

BÊN GIAO: .............. .............. ..............

Họ tên:…................ .............. ..............

Chức vụ:… .............. .............. ..............

Công ty:… .............. ..............

BÊN NHẬN: .............. ..............

Họ tên:….. .............. ..............

Chức vụ:… .............. ..............

Công ty:….. .............. ..............

Trụ sở: …..............................

Chi tiết tài liệu bàn giao:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

01

02

03

04

BÊN GIAOBÊN NHẬN
bien ban giao nhanMẫu Biên bản giao nhận rất hữu ích khi giải quyết tranh chấp (Ảnh minh họa)


Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa

CÔNG TY.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......          

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại ………...………………………………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên nhận hàng): …………………………………………………
- Địa chỉ : ………………………………….............
- Điện thoại : ………………………
- Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………...........
BÊN B (Bên giao hàng): ............................................................................................
- Địa chỉ: …………………………………………….............
- Điện thoại: ..............................
- Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B


Mẫu Biên bản giao nhận hóa đơn

CÔNG TY.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......          

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...................................................

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại ………...………………………………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên giao): …………………………………………………
- Địa chỉ : ………………………………….............
- Điện thoại : ………………………
- Đại diện Ông/bà:……………………………….. Chức vụ: …………...........
BÊN B (Bên nhận): ............................................................................................
- Địa chỉ: …………………………………………….............
- Điện thoại: ..............................
- Đại diện Ông/bà ……………………………….. Chức vụ: …………………
Chi tiết tài liệu bàn giao gồm:

STT

Nội dung

Số lượng

Ghi chú

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN BTrên đây là 3 mẫu Biên bản giao nhận thường dùng nhất hiện nay. Nếu có nhu cầu mẫu Biên bản khác, hãy liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

>> Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa cập nhật mới nhất
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục