Mẫu biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất năm 2024

Biên bản cuộc họp công ty là một trong những biên bản quan trọng trong bất kỳ công ty nào. Đây là biên bản khá thông dụng nhưng không phải ai cũng biết cách ghi chép biên bản này một cách chuẩn xác. Vậy hãy cùng xem ngay bài viết sau để tham khảo nhiều mẫu biên bản cuộc họp đúng chuẩn 2023 nhé!

1. Mẫu tham khảo biên bản cuộc họp công ty chuẩn nhất 2023

Hiện nay, có rất nhiều mẫu biên bản họp công ty tràn lan trên mạng. Tuy nhiên, đây sẽ là những mẫu biên bản cuộc họp của công ty chuẩn nhất năm 2023 mà bạn không nên bỏ qua. Cùng xem ngay các mẫu biên bản cuộc họp hay nhất trong bài viết sau nhé!

biên bản cuộc họp công ty

1.1 Mẫu biên bản cuộc họp hay nhất cho công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN

(V/v : …………………………)

‎ Hôm nay, vào lúc … ngày … tại văn phòng Công ty …… đã diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự cuộc họp gồm:

II/ Nội dung trình bày trong cuộc họp:

……………………………………………………………...

………………………………………………………………

Cuộc họp công ty kết thúc vào lúc …......................... ngày …….........

‎ Thư ký cuộc họp (Chữ ký)                                        Chủ trì cuộc họp (Chữ ký)

1.2 Mẫu biên bản cuộc họp chuẩn nhất của công ty TNHH

CÔNG TY…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG TY

(Về việc:.............)

Hôm nay, vào thời gian là … ngày … tháng … năm … tại công ty ….

Cuộc họp được diễn ra với nội dung là:

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

● Chủ trì: ……………….. Chức vụ: ……………………………

● Thư ký: ……………….. Chức vụ: ……………………………

● Thành phần tham dự khác:

II. Nội dung chính của cuộc họp

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp vào lúc …………..ngày……………


Thư ký cuộc họp

(Ký tên)

Chủ trì cuộc họp

(Ký tên)

1.3 Mẫu biên bản cuộc họp giữa 2 công ty mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN CUỘC HỌP THẢO LUẬN GIỮA 2 CÔNG TY

(Số: ……)

Hôm nay, vào thời gian ……, ngày …… tháng …… năm ……. , tại văn phòng……..

Địa chỉ diễn ra cuộc họp: ….

Chúng tôi gồm:

BÊN A: ..........

Địa chỉ của bên A: …………

Điện thoại:………….Fax : ……

Đại diện công ty: …

Mã số thu: …

Số tài khoản công ty: …

Hoặc : …

BÊN B: …..

Địa chỉ: …

Điện thoại:…… Fax : ……

Đại diện của công ty: ……

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Nội dung làm việc cụ thể:...............

Kết Luận : ……..

Buổi làm việc của 2 bên đã diễn ra thành công và kết thúc vào lúc ……….. giờ …….. phút cùng ngày.

Biên bản này có số trang là 02 (hai) trang và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau.

Biên bản này đã được đọc lại cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và đồng ý ký xác nhận.

(Đại điện các bên ký, ghi rõ họ tên)

BÊN A                                                               BÊN B

1.4 Mẫu biên bản cuộc họp nội bộ công ty hay nhất 2023

CÔNG TY…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày.......tháng.......năm .......

BIÊN BẢN HỌP NỘI BỘ CÔNG TY

(V/v:...)

Cuộc họp nội bộ công ty được diễn ra vào lúc … ngày …. tháng … năm ….

I. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Chủ toạ: …………………..

2. Thư ký: ……………………

II. Nội dung, chương trình trong cuộc họp

1. Diễn biến cuộc họp:.....................................................................

2. Nội dung chính trong cuộc họp:...................................................

3. Các quyết định đưa ra trong buổi họp:.........................................

Cuộc họp nội bộ của công ty được diễn ra vào lúc … ngày … tháng … năm …

Thư ký cuộc họp (Ký tên)                                   Chủ trì cuộc họp (Ký tên)

2. Vai trò và ý nghĩa của biên bản cuộc họp trong công ty

Biên bản cuộc họp công ty được xem là một loại tài liệu rất quan trọng và cần thiết cho công ty. Mặc dù biên bản này không có hiệu lực về mặt pháp lý nhưng là cơ sở để minh chứng cho các nội dung trong công ty. Biên bản cuộc họp dùng để tổng hợp, điều chỉnh những yêu cầu của cấp trên, đóng góp cá nhân,...

Biên bản cuộc họp là cơ sở để giải quyết công việc của công ty. Biên bản còn dùng để xác nhận những cam kết của cá nhân, đơn vị theo danh sách đã phân công. Nội dung biên bản cuộc họp công ty sẽ giúp nhân sự tham gia buổi họp kế tiếp hiểu và theo sát tình hình.

Ý nghĩa thiết thực của biên bản trong các cuộc họp

Những yêu cầu cơ bản của một biên bản cuộc họp đó là:

- Số liệu, thông tin sự kiện đều phải ghi rõ ràng, chính xác, cụ thể.

- Ghi chép trung thực, đầy đủ, tránh các từ ngữ gây hiểu lầm hoặc dễ khiến người khác suy diễn.

- Nội dung ghi trong cuộc họp phải đúng trọng tâm vấn đề.

- Thủ tục cuộc họp chặt chẽ, thông tin cần có độ tin cậy cao thể hiện qua: chứng cứ, phụ lục diễn giải, tang vật,... Để thông tin có độ chính xác và tin cậy cao thì phải đọc to lên cho mọi người cùng nghe. Sau đó sửa chữa lại biên bản cuộc họp công ty cho khách quan, đúng đắn. Sau đó là để cho các thành viên tham gia tự nguyện ký vào biên bản.

3. Bố cục cần phải có trong một biên bản cuộc họp

Trong biên bản họp cần phải có bố cục rõ ràng, khoa học. Bố cục trong một biên bản cuộc họp đều phải trình bày đầy đủ những thông tin sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ của Việt Nam và tên văn bản.

- Thời gian lập ra biên bản cuộc họp công ty. (Nêu rõ cụ thể giờ, ngày, tháng, năm).

- Thành phần tham dự cuộc họp (Chủ trì, thư ký, uỷ viên,...)

- Những diễn biến trong buổi họp cần được ghi chi tiết theo trình tự thời gian.

- Kết thúc họp: Nêu rõ thời gian, số phiếu biểu quyết, những nội dung đã chốt,…

- Thủ tục ký xác nhận của chủ trì và thư ký cuộc họp.

4. Những lưu ý cần phải biết khi viết biên bản cuộc họp

Biên bản cuộc họp có ảnh hưởng rất lớn đến những cá nhân và tổ chức. Vậy nên người viết biên bản cần phải lưu ý những vấn đề quan trọng sau đây:

- Chuẩn bị biên bản cuộc họp công ty đúng chuẩn

Khả năng nắm bắt thông tin của mỗi người là khác nhau. Vậy nên việc chuẩn bị một biên bản họp công ty đúng chuẩn thì sẽ hạn chế được nhiều sai sót. Trong bất kỳ cuộc họp nào thì cũng cần phải có bố cục đầy đủ như trên. Nếu như bố cục lủng củng thì biên bản cuộc họp cũng sẽ không còn ý nghĩa.

- Ghi chép đầy đủ, chính xác và nhanh chóng

Người ghi chép biên bản cuộc họp phải là người có tốc độ ghi rất nhanh và chính xác. Họ là người có khả năng chọn lọc và ghi đầy đủ những thông tin trong cuộc họp. Người ghi chép nên chuẩn bị thêm sổ hoặc máy tính để lưu lại những thông tin trong trường hợp không thể sử dụng máy ghi âm.

- Nội dung biên bản cuộc họp công ty đúng trọng tâm

Bên cạnh việc ghi chép đầy đủ thì nội dung cuộc họp cần phải đúng trọng tâm. Đây là điều quan trọng nhất trong một biên bản cuộc họp. Tránh trình bày lan man, dài dòng những nội dung không cần thiết. Nội dung biên bản đúng trọng tâm sẽ giúp cho người đọc nhanh chóng nắm bắt được thông tin của cuộc họp.

- Thông tin trong cuộc họp phải chính xác tuyệt đối

Biên bản cuộc họp dùng để mô tả lại các sự việc, thông tin được cung cấp, trao đổi trong lúc họp. Vậy nên để đảm bảo tính trung thực, độ khách quan thì người ghi không được thêm bớt, bình luận vào mục ý kiến trong cuộc họp.

Đồng thời, để tăng thêm độ tin cậy của biên bản thì cần phải đọc to lên cho mọi người có mặt cùng nghe. Nếu có chỗ chưa hợp lý thì cùng sửa chữa và tự giác ký vào biên bản để chịu trách nhiệm.

Bài viết trên chia sẻ về những mẫu biên bản cuộc họp công ty đúng chuẩn năm 2023. Hy vọng thông qua bài viết trên, bạn sẽ hiểu được những nội dung cần phải có trong biên bản. Đồng thời, bạn cũng biết thêm những lưu ý quan trọng trong biên bản. Nếu vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 1900.6192 để biết thêm chi tiết.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh và những nội dung bắt buộc cần có

Bản kiểm điểm học sinh là một văn bản quen thuộc với các học sinh khi đi học. Tùy theo từng trường hợp mà mỗi bản kiểm điểm sẽ có những nội dung và cách viết khác nhau. Dưới đây là những mẫu bản kiểm điểm học sinh theo từng trường hợp cụ thể và cách viết chi tiết.

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Mẫu Bản kiểm điểm không thuộc bài [Mẫu chuẩn 2024]

Bản kiểm điểm không thuộc bài là loại văn bản rất quen thuộc với học sinh khi đi học. Nhưng khi giáo viên yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm thì nhiều học sinh vẫn còn loay hoay chưa biết cách viết. Dưới đây sẽ cung cấp cho bạn mẫu bản kiểm điểm không thuộc bài chuẩn 2023.

Mẫu Bản tự kiểm điểm quá trình học tập cập nhật mới 2024

Mẫu Bản tự kiểm điểm quá trình học tập cập nhật mới 2024

Mẫu Bản tự kiểm điểm quá trình học tập cập nhật mới 2024

Bản tự kiểm điểm quá trình học tập của học sinh thường được giáo viên yêu cầu viết sau khi kết thúc một học kỳ hoặc một năm học. Tuy nhiên trong quá trình soạn nhiều bạn vẫn chưa biết cần phải viết những nội dung gì. Dưới đây sẽ cung cấp đến bạn mẫu cập nhật mới nhất 2023 mà bạn có thể tham khảo.