Tăng giảm font chữ:

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất

Quản lý lao động là việc làm cần thiết để doanh nghiệp có chính sách sử dụng nhân lực hiệu quả. LuatVietnam cung cấp Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/05/21/Mau-Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong_2105142915.doc

Khi nào phải báo cáo tình hình sử dụng lao động?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP, định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi lao động trong doanh nghiệp, đơn vị mình.

Đối với báo cáo định kỳ 06 tháng, doanh nghiệp phải báo cáo trước ngày 25/5 hàng năm.

Đối với báo cáo năm, doanh nghiệp phải báo cáo trước ngày 25/11.

Quy định này được áp dụng tương tự với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Sau khi hoàn tất số liệu, hồ sơ, doanh nghiệp nộp báo cáo về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đối với doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động
 

CÔNG TY ABC

 

Số: 28/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận X

Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): Công ty cổ phần

Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:

I. Số lao động đầu kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

60

25

35

15

8

2

 

 

36

20

4

 


II. Số lao động tăng trong kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

2

0

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 


III. Số lao động giảm trong kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Lý do giảm

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

Nghỉ hưu

Đơn phương chấm dứt hợp đồng

Kỷ luật sa thải

Thỏa thuận chấm dứt

Lý do khác

1

0

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 


IV. Số lao động cuối kỳ

Đơn vị: người

Tổng số

Trong đó lao động nữ

Trình độ chuyên môn kỹ thuật

Loại hợp đồng lao động

Ghi chú

Đại học trở lên

Cao đẳng/ Cao đẳng nghề

Trung cấp/ Trung cấp nghề

Sơ cấp nghề

Dạy nghề thường xuyên

Chưa qua đào tạo

Không xác định thời hạn

Xác định thời hạn

Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng

61

25

36

15

8

2

 

 

35

22

4

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Hướng dẫn làm báo cáo tình hình sử dụng lao động

Phần I. Kê khai số lao động theo từng tiêu chí trong bảng (số liệu chính xác, trung thực theo đúng thực tế tuyển dụng, tiếp nhận lao động).

Phần II, III. Kê khai chính xác số lao động tăng, giảm trong kỳ.

Phần IV. Tổng số lao động cuối kỳ = Tổng số lao động đầu kỳ + Số lao động tăng - Số lao động giảm.

Các tiêu chí còn lại tính theo công thức trên.

Để kiểm tra tính chính xác trong quá trình nhập số liệu, có thể kiểm tra bằng cách:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Trình độ chuyên môn kỹ thuật”

Hoặc:

Tổng số lao động = Tổng số liệu của các tiêu chí trong mục “Loại hợp đồng lao động”.

Trên đây là Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động mới nhất được ban hành theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH với những hướng dẫn chi tiết.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/05/21/Mau-Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-lao-dong_2105142915.doc

Ngoài ra, độc giả có thể tham khảo các biểu mẫu khác trong lĩnh vực lao động tại đây.

Thùy Linh

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: người lao động

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây