Mẫu bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo mới nhất

Mẫu bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo là giấy tờ không thể thiếu khi làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thâm niên. Cùng theo dõi bài viết sau của LuatVietnam để tìm hiểu rõ hơn về mẫu này.

1. Mẫu bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Dưới đây là một số mẫu bản kê khai được dùng phổ biến:

1.1 Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ KÊ KHAI THỜI GIAN GIẢNG DẠY, GIÁO DỤC

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

(Tính đến ngày …… tháng …… năm 201…..)

I. THÔNG TIN NGƯỜI KÊ KHAI

- Họ và tên: …….......…………Mã số CC-VC: …………………………

- Chức danh, chức vụ hiện nay: ………………………………………

- Đơn vị công tác: ………………………………

- Mã số ngạch:............ Bậc:...... Hệ số lương:......... Ngày hưởng: ...........

II. PHẦN THUYẾT MINH

Quá trình công tác (Ghi rõ từng thời gian cụ thể: thuyên chuyển, điều động, thay đổi công việc, thay đổi ngạch, gián đoạn công tác…)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ; nơi công tác, học tập

Tên tài liệu minh chứng (có văn bản pho to kèm theo)

Thời gian được tính phụ cấp thâm niên

Năm

Tháng

Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên: (Thời gian thử việc, tập sự; nghỉ việc riêng không hưởng lương; nghỉ ốm đau, thai sản quá thời hạn quy định; bị tạm đình chỉ, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra; chuyển đến cơ quan không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; gián đoạn công tác..)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Lý do không được hưởng PCTN

Tên tài liệu minh chứng (có văn bản pho to kèm theo)

Thời gian không được tính phụ cấp thâm niên

Năm

Tháng

- Thời  gian được tính hưởng PCTN (tính đến ngày …/…./….):….năm …tháng.

- Mức phụ cấp thâm niên được hưởng …%.

Tôi cam kết những kê khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

….,  ngày........tháng.......năm 20…..

Người viết kê khai

1.2 Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản kê khai

đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

(tính đến ngày …... tháng ….. năm 20… )

1. Họ và tên:……………………………

2. Chức vụ hiện nay:…………………

3. Đơn vị công tác: ………………….

4. Ngày vào ngành:……………………….

5. Ngày công nhận hết thời gian thử việc: …………………….

6. Ngạch:………….               ; lương hiện hưởng:………………..

7. Ngày, tháng, năm xếp ngạch lương giáo viên:…………….

8. Ngày, tháng, năm đứng lớp và có phụ cấp giáo viên:…………………….

Quá trình công tác

(Ghi rõ từng thời gian cụ thể: thuyên chuyển, điều động, thay đổi công việc, thay đổi ngạch, gián đoạn công tác…)

Từ tháng năm

Đến tháng năm

Chức danh, chức vụ, nơi công tác

Thời gian được tính phụ cấp thâm niên

Năm

Tháng

- Tổng thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên tính đến ngày….  tháng….  năm 20… : …… năm …. tháng.

- Mức phụ cấp thâm niên được hưởng: …….%.

Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị

…, ngày…..tháng….năm 20…

(Người khai ký tên và ghi rõ họ tên)

2. Ai được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo?

Mẫu bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo
Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định 77/2021/NĐ-CP, các đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên gồm:

- Viên chức ngành giáo dục đào tạo mang mã số có các ký tự đầu là V.07 và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp có mã số ký tự đầu là V.09 thuộc danh sách trả lương của cơ quan có thẩm quyền, đang giảng dạy tại cơ sở công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động.

- Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trưởng, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp, đại học công lập.

3. Cách tính phụ cấp thâm niên hàng tháng thế nào?

Cũng theo Nghị đinh 77/2021/NĐ-CP, phụ cấp thâm niên hàng tháng được tính theo nguyên tắc: - Giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);

- Giảng dạy, giáo dục từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1% như Thông tư liên tịch số 68.

Theo đó, công thức cụ thể tính tiền phụ cấp thâm niên hàng tháng như sau:

Mức tiền phụ cấp thâm niên = (Hệ số lương theo chức danh nghề nghiệp + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng) x Mức lương cơ sở x Mức (%) phụ cấp thâm niên được hưởng.

Trong đó, Nghị định 77/2021 quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian:

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong cơ sở giáo dục công lập;

- Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong cơ sở giáo dục ngoài công lập với giáo viên có thời gian trước đây giảng dạy tại cơ sở giáo dục ngoài công lập.

- Thời gian làm việc tính hưởng phụ cấp thâm niên ở ngạch hoặc chức danh chuyên ngành: Hải quan, Tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; trong quân đội, công an, cơ yếu và ở ngành, nghề khác (nếu có).

- Thời gian đi nghĩa vụ quân sự mà trước khi đi đang ghưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Trên đây là Mẫu bản kê khai hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.