Mẫu giấy xin phép nghỉ ốm chuẩn 2024

Giấy xin phép nghỉ ốm là văn bản đề nghị xin được tạm dừng công việc, học tập của người lao động, học sinh, sinh viên khi bị ốm đau. Dưới đây là các mẫu giấy xin phép nghỉ ốm chuẩn năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được, mời các bạn tham khảo!

1. Mẫu giấy xin phép nghỉ ốm chuẩn năm 2023

1.1. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho công nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….(1)…., ngày …. tháng.... năm 20...

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ ỐM

Kính gửi:……………………(2)……………………………

Tôi tên là:……………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………

Chức vụ, đơn vị công tác: …………Tôi viết đơn này xin được nghỉ ốm đau, thời gian là……. ngày, kể từ ngày ………… đến hết ngày ……

Số điện thoại liên hệ :......………………………………

Tôi sẽ chuyển giao công việc, hồ sơ, quản lý văn bản cho thủ trưởng đơn vị trước khi nghỉ ngơi và cập nhật đầy đủ nội dung công việc khi rảnh rỗi.

Kính đề nghị…………….(2)được xem xét, giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LÀM ĐƠN (3)

(Chữ ký)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Địa điểm.

(2) Chức danh người có thẩm quyền duyệt đơn.

(3) Thân nhân của người xin nghỉ ốm (trong trường hợp người xin nghỉ ốm không làm được đơn).

1.2. Mẫu đơn xin nghỉ ốm của viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM ĐAU

Kính gửi: .........................................................................

Tôi tên: ................................. Nam/Nữ: ..........................

Ngày sinh: ................................. Quê quán: ...................

Số CMND/CCCD: .......... Ngày cấp: ……..../………../……

Nơi cấp: ...........................................................................

Đơn vị công tác: ............................... Chức vụ: ...............

Điện thoại liên hệ khi cần: .................................................

Hôm nay tôi viết đơn này xin phép cho tôi được nghỉ ốm từ ngày …./…./….

đến ngày .../..../.....

Trong thời gian nghỉ ốm, tôi xin phép được bàn giao công việc lại cho Anh/Chị ......tại phòng/ban .........

Tôi cam kết sẽ theo dõi và cập nhật tình hình công việc thường xuyên trong thời gian nghỉ và sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Kính mong .......... giải quyết cho tôi nghỉ ốm theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ý KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                 Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

1.3. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ ỐM

Kính gửi Ban giám hiệu trường ........................................................................

Tôi tên: ..............................................................................................................

Tôi là phụ huynh của cháu: ............................................. Lớp ..........................

Cháu xin nghỉ do bị ............................................................................................

Gia đình chúng tôi xin cho cháu nghỉ từ ngày ............. đến hết ngày ..............

Tôi xin cam kết là việc xin nghỉ là sự tự nguyện của gia đình và sẽ đảm bảo chuyện học hành của cháu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

1.4. Mẫu đơn xin nghỉ ốm cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ ỐM

Kính gửi Ban Giám hiệu trường:…………………………………

Tôi tên:………………………………………………………………

Ngày sinh: …………………………………………………………

Số CMND/CCCD: …………………Ngày cấp: ……./……./…….

Nơi cấp: ……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Tôi viết đơn này xin phép Ban giám hiệu trường được nghỉ ốm đau theo chế độ nghỉ ốm  [Ghi rõ chế độ xin nghỉ ốm] , thời gian là…………. ngày, bắt đầu từ ngày …………… đến hết ngày ……………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc trong thời gian nghỉ của mình cho Tổ trưởng bộ môn……….Tôi xin cam kết sẽ theo dõi và cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian nghỉ ốm.

Rất mong Ban Giám hiệu trường xem xét và giải quyết nhanh chóng để tôi được điều trị bệnh.

Xin chân thành cảm ơn!

Ý KIẾN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG

....., ngày ...... tháng ...... năm …..

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Chữ ký)

Họ và tên

2. Một số yêu cầu khi viết mẫu giấy xin phép nghỉ ốm

Trước hết, khi làm đơn xin nghỉ ốm, người làm đơn phải nêu rõ đầy đủ thông tin và chức vụ của mình trong công ty để Ban lãnh đạo công ty và phòng nhân sự có thể nắm bắt được thông tin của người làm đơn.

Tiếp theo, khi viết giấy xin phép nghỉ ốm, người làm đơn phải ghi rõ thời điểm viết đơn xin nghỉ ốm, điều này giúp cho đơn vị hành chính có căn cứ để bố trí người thay thế và kiểm soát công việc phát sinh thêm.

Cuối cùng, khi người lao động nghỉ ốm đau phải chủ động bố trí, bàn giao cho người khác đảm nhận công việc trong thời gian người lao động ốm đau để tránh lãng phí thời gian của công việc trong quá trình nghỉ phép.

Đơn xin nghỉ ốm phải có đầy đủ thông tin của người làm đơn
Đơn xin nghỉ ốm phải có đầy đủ thông tin của người làm đơn (Ảnh minh hoạ)

3. Chế độ của người lao động xin nghỉ ốm

3.1 Điều kiện

Không phải tất cả những người có rủi ro về sức khỏe đều có thể được hưởng chế độ này ngoại trừ những người đáp ứng một số điều kiện được xác định trong Điều 25 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Dựa vào đó, người lao động:

- Trong trường hợp bị bệnh hoặc gặp tai nạn mà không phải tai nạn lao động khi làm việc, bắt buộc nghỉ việc và phải có giấy khám sức khỏe đủ tiêu chuẩn và giấy xác nhận của cơ sở y tế, trừ trường hợp ốm đau, tai nạn do tự huỷ hoại sức khỏe, sử dụng rượu bia hoặc chất ma túy, tiền chất ma tuý.

- Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau và được sự chấp thuận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

3.2 Mức hưởng

Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động bị ốm đều được hưởng chế độ để đảm bảo thu nhập và trang trải một phần chi phí y tế, với mức được hưởng là:

Mức hưởng hàng tháng  =  75% x  Lương được trả bởi BHXH tháng trước khi nghỉ

Đối với người ốm dài ngày đã nghỉ 180 ngày nhưng vẫn đang điều trị thì mức hưởng thấp hơn:

- Bằng 65% mức lương bảo hiểm xã hội tháng kế tiếp khi nghỉ với điều kiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên

- 55% mức lương bảo hiểm xã hội tháng kế tiếp khi nghỉ với điều kiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 đến dưới 30 năm

- 50% lương bảo hiểm xã hội tháng kế tiếp khi nghỉ với điều kiện đã đóng bảo hiểm xã hội từ dưới 15 năm

Tuy nhiên, riêng đối với sĩ quan, quân đội nhân dân, hạ sĩ quan công an, và người làm công tác cơ yếu, sẽ được hưởng 100% tiền lương bảo hiểm xã hội của tháng trước khi nghỉ ốm.

Hỗ trợ người lao động khi đau ốm
Hỗ trợ người lao động khi đau ốm (Ảnh minh hoạ)

3.3 Hồ sơ

Theo Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các giấy tờ mà người lao động cần phải chuẩn bị để hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

  • Nếu là điều trị nội trú, người lao động cần chuẩn bị giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động.
  • Nếu là điều trị ngoại trú, cần chuẩn bị giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
  • Nếu  điều trị bệnh ở nước ngoài, người giấy khám, chữa bệnh dịch tiếng Việt

3.4 Thủ tục

3.4.1 Đối với người lao động

Người lao động gửi các giấy tờ vừa nêu trên cho người sử dụng lao động trong vòng 45 ngày khi trở lại làm việc.

3.4.2 Đối với người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận đầy đủ hồ sơ từ người lao động trong vòng 10 ngày (bao gồm hồ sơ của người lao động và danh sách người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau) và chuyển giao cho cơ quan BHXH.

3.4.3 Đối với cơ quan BHXH

Cơ quan phải xử lý và thanh toán tiền trợ cấp ốm đau cho nhân viên trong vòng 10 ngày sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Trên đây là tổng hợp một số mẫu giấy xin phép nghỉ ốm và một số lưu ý của chế độ ốm đau. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ tư, vấn nhé.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

TOP 5 mẫu thông cáo báo chí hay và chuẩn 2024

 TOP 5 mẫu thông cáo báo chí hay và chuẩn 2024

TOP 5 mẫu thông cáo báo chí hay và chuẩn 2024

Thông cáo báo chí được xem là phương thức hiệu quả để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, báo đài, đồng thời giúp đưa tin tức tiếp cận tới công chúng một cách nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ và đưa ra 5 mẫu thông cáo báo chí phổ biến nhất giúp bạn đọc hiểu hơn về hình thức này.

Mẫu bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất năm 2024

Mẫu bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất năm 2024

Mẫu bài thu hoạch về di chúc của Bác mới nhất năm 2024

Một trong những tài sản tinh thần vô cùng quý giá của Bác (Chủ tịch Hồ Chí Minh) là những tư tưởng của Bác qua bản di chúc mà Bác đã để lại cho Đảng và dân tộc ta. Vì vậy, những bài thu hoạch về di chúc của Bác luôn nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn đọc. Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn mẫu bài thu hoạch này.

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra 2024 và những nội dung cần có

Mẫu yêu cầu điều tra là một tài liệu quan trọng hỗ trợ cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố và xử lý các vụ án. Mẫu yêu cầu điều tra cần được soạn thảo và xử lý một cách nghiêm túc, chính xác để đảm bảo sự thật và tính pháp lý của thông tin, bằng chứng được cung cấp. Nội dung bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu chuẩn xác nhất.