Tăng giảm cỡ chữ:

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn viết

Người có thu nhập từ tiền lương, tiền công có thể ủy quyền cho công ty để quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Để công ty quyết toán theo đúng quy định, cá nhân cần chuẩn bị mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Hiện nay, mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là mẫu 02/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho một người

http://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/03/22/mau-giay-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn-2019_2203154040.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY ỦY QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

 

Tên tôi là: (1)………………………….. Quốc tịch:…………………….

Mã số thuế: (2)……………………………………………………..…….

☐ Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................................................................................................................. ; (3)

 ☐  Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  .................................................................................................................................... và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn; (4)

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ............................................................................ (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                        NGƯỜI ỦY QUYỀN

                              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn ghi giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 

1 - Ghi chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

2 - Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân.

Những ai không nhớ mã số thuế có thể tra cứu tại:

- Hướng dẫn chi tiết cách tra cứu mã số thuế cá nhân

- Hoặc https://www.tncnonline.com.vn/Pages/TracuuMST.aspx

3 - Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.

4 - Năm 2019 nếu có chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Trên thực tế, kế toán doanh nghiệp sẽ in mẫu giấy ủy quyền và phát cho nhân viên trong công ty để thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế. Người lao đông có nhiệm vụ ghi rõ họ tên, tra cứu và điền chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân và tích vào ô vuông.
 

giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Ảnh minh họa)
 

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người

Theo Công văn  801/TCT- TNCN hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 quy định:

Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

Dưới đây là mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người LuatVietnam gửi tới bạn đọc để tham khảo:

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/11/16/quyet-toan-thue-tncn-cho-nhieu-nguoi_1611165959.doc

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

 

DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2018

STT

Họ tên

Mã số thuế

Trường hợp 1

Trường hợp 2

(Ký, ghi rõ họ tên)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

           

1. Trường hợp 1: Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................................................................

2. Trường hợp 2: Năm ............... tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị ……………….............................................. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đề nghị Công ty/đơn vị .................................................................. (Mã số thuế: ……….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   

……., ngày ... tháng 03 năm 2....

Xác nhận của đơn vị

Người lập

 

Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm,

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp 3: Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp….

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập…

- Ngoài ra, những cá nhân không có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà có thu nhập chịu thuế nếu không tự mình quyết toán thuế với cơ quan thuế thì có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân bằng hình thức hợp đồng dân sự theo mẫu hợp đồng sau đây: Mẫu hợp đồng ủy quyền

Trên đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn cách ghi và lưu ý những trường hợp được ủy quyền. Ngoài ra, để biết những thông tin về thuế thu nhập cá nhân, bạn đọc hãy xem tại đây.
 

Xem thêm:

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2019

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2019

Khắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Biểu mẫu