Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất

LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC với những thông tin liên quan hữu ích cho người lao động.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/09/Mau-Giay-thanh-toan-tien-tam-ung_0904114019.docGiấy thanh toán tiền tạm ứng là gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư 133/2016/TT-BTC, người nhận tạm ứng có thể nhận tiền hoặc vật tư tùy theo mục đích sản xuất, kinh doanh hoặc công việc của doanh nghiệp.

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.          

Lưu ý khi sử dụng Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Thông tư 133/2016/TT-BTC cũng nêu rõ, người nhận tạm ứng sẽ phải làm Giấy thanh toán tiền tạm ứng khi hoàn thành công việc được giao.

Các chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch (nếu có).

Thông qua loại giấy này, người tạm ứng biết rõ được tình hình sử dụng khoản tạm ứng của mình:

- Trường hợp không sử dụng hết thì phải nộp lại vào quỹ, nếu không nộp thì kế toán sẽ trừ vào lương hàng tháng của người lao động;

- Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì người lao động sẽ được chi bổ sung số còn thiếu.

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng

Đơn vị:...............................

Bộ phận:............................

Mẫu số 04 - TT

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC

ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính)


GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ... tháng ... năm ...

Số: .............................
Nợ: ............................
Có: ............................

- Họ và tên người thanh toán:.........................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):.................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I- Số tiền tạm ứng

...................................

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

...................................

2. Số tạm ứng kỳ này:

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- Phiếu chi số: .............ngày .........

...................................

- ....

...................................

II- Số tiền đã chi

...................................

1. Chứng từ số ............ ngày ........

...................................

2. .....

...................................

III- Chênh lệch

...................................

1. Số tạm ứng chi không hết (I – II)

...................................

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)

...................................

Giám đốc
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Kế toán

thanh toán
(Ký, họ tên)

Người đề nghị

thanh toán
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn lập Giấy thanh toán tiền tạm ứng

1. Góc trên bên trái của Giấy thanh toán tiền tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận nơi người tạm ứng làm việc.

2. Ghi rõ họ tên, bộ phận làm việc của người thanh toán.

3. Bảng kê thanh toán: Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A để ghi nội dung tương ứng vào cột 1 như sau:

Mục I - Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này:

+ Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết, ghi số tiền tương ứng sang cùng hàng tại cột 1.

+ Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II - Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III - Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

+ Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III, số tiền tương ứng bên cột 1 bằng Số tiền mục I - Số tiền mục II.

+ Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III, số tiền tương ứng bên cột 1 bằng Số tiền mục II - Số tiền mục I.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, người thanh toán chuyển cho kế toán thanh toán hoàn thiện các nội dung theo chuyên môn kế toán. Kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và Giám đốc doanh nghiệp (người có thẩm quyền) duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Trên đây là Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và được LuatVietnam hướng dẫn cách viết cũng như các thông tin liên quan.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/09/Mau-Giay-thanh-toan-tien-tam-ung_0904114019.doc

Để sử dụng các biểu mẫu hữu ích khác, độc giả có thể xem tại đây.

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.