Tăng giảm font chữ:

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất và hướng dẫn chi tiết

LuatVietnam cung cấp Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và hướng dẫn cách viết chuẩn xác nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/02/Giay-de-nghi-thanh-toan_0204105741.doc

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Trong quá trình làm việc, các hoạt động thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…

Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể thanh toán các khoản này.

Cụ thể, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

- Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

- Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

- Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Trách nhiệm viết giấy đề nghị thanh toán

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc người chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét và ghi ý kiến đề nghị Giám đốc/Tổng Giám đốc (hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi.

Căn cứ quyết định của người có thẩm quyền duyệt chi, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

TỔNG CÔNG TY ABC

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

NgàY 02 tháng 04 năm 2019

Số:...........................

Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng công ty

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Văn A

Bộ phận: phòng Hành chính tổng hợp

Nội dung thanh toán: thanh toán tiền mua văn phòng phẩm tháng 03 năm 2019 theo Đề xuất số 185/ĐX-HCTH ngày 01/03/2019.

Số tiền: 15.000.000 VNĐ.

Viết bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn.

Phương thức thanh toán: Tiền mặt.

Nguồn kinh phí: Chi phí quản lý Tổng công ty.

Chứng từ kèm theo:

- Đề xuất số 185/ĐX-HCTH ngày 15/02/2019;

- Hóa đơn số 0000001 ngày 29/3/2019.

Người đề nghị thanh toán

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người duyệt

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết Giấy đề nghị thanh toán:

1. Góc phía trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận.

Ví dụ:

Đơn vị: Tổng công ty ABC

Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp

2. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết phải ghi rõ gửi Giám đốc/Tổng Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền xét duyệt chi.

3. Người đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) nơi mình làm việc.

Ví dụ:

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Văn A

Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp

4. Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán về lý do thanh toán, nguồn gốc, mục đích của khoản chi.

Ví dụ: Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm tháng 3/2019.

5. Số tiền: Ghi rõ, đúng, chính xác tổng số tiền của khoản chi.

Số tiền thanh toán viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán viết bằng chữ.

Ví dụ:

Số tiền: 15.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn

6. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, phải ghi thêm các nội dung:

- Người thụ hưởng

- Số tài khoản

- Tại Ngân hàng

7. Nguồn kinh phí: Tùy theo quy chế quản lý của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khoản chi đề nghị thanh toán có thể thuộc các nguồn khác nhau như chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án, chi phí thực hiện công trình,…

8. Ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm:

- Hóa đơn, chứng từ;

- Tờ trình về việc xin mua, xin chi;

- Kế hoạch công tác (có nội dung chi);

…….

Trên đây là Mẫu Giấy đề nghị thanh toán mới nhất ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính và được LuatVietnam hướng dẫn cách viết chi tiết, chuẩn xác nhất.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/04/02/Giay-de-nghi-thanh-toan_0204105741.doc

Để tham khảo các biểu mẫu khác, độc giả có thể xem tại đây.

Thùy Linh

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:
Từ khóa: người lao động kế toán

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây