Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2020

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển vào lớp 10 THPT được dùng để nộp lên hội đồng tuyển sinh, nơi thí sinh tham gia dự thi khi thí sinh còn có vướng mắc về điểm số, kết quả các bài thi.


Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/07/16/Mau-don-xin-phuc-khao-bai-thi-tuyen-lop-10-THPT-nam-2020.docx_1607105338.doc

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học.........

(Khóa thi ngày ........tháng ......năm ......)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinh 10.

Họ và tên thí sinh:..........................................

Dân tộc:.................................

Sinh ngày: …………………….tháng ………………năm.................................

Nơi sinh: Quận, Huyện …………………….…Tỉnh, TP.................................

Học sinh trường: .................................Quận, Huyện.................................

Đã dự thi tuyển sinh 10 tại Điểm thi:.................................

SBD:................................. Phòng thi số.................................

Tổng số điểm thi đã công bố: .................................điểm;

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có):

Môn xin phúc khảo:

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1

2

3

4

Lưu ý: Thí sinh ghi rõ môn thi là thường hay chuyên (ví dụ: Toán thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chuyên ...)

Lý do cần nói rõ thêm:

Xác nhận của đơn vị

Ngày tháng năm .....

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)

........, ngày.... tháng...... năm.....

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường THPT ...............................

- Hội đồng Phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năn học 2019-2020.

1. Họ và tên thí sinh: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...

2. Sinh ngày ...... tháng ....... năm 20.....

3. Học sinh trường THCS ... ................................................................... ... ... ... ...

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khoá thi ngày .................. /5/ 2019

5. Tại Hội đồng thi: ......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .………………………..

6. Phòng thi số: ... ... ... ... ... ... ... Số báo danh:... ... ... ... ... ................................ ( ghi đủ 6 chữ số )

7. Xin phúc khảo bài thi các môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Môn chuyên.........

Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, nếu sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

......................., ngày …. .tháng 6 năm 2019

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

( Ký và ghi rõ họ tên )

Mẫu Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2020

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Ảnh minh họa)

Lưu ý khi xin phúc khảo bài thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2020

Tất cả mọi thí sinh tham gia dự thi đều có thể nộp đơn xin phúc khảo nếu như còn vướng mắc về điểm số, kết quả bài thi.

Tuy nhiên, nếu thí sinh có vướng mắc về điểm thi nhưng không có đơn xin phúc khảo bài thi hoặc nộp đơn xin phúc khảo không đúng quy định sẽ không được giải quyết.

Ban phúc khảo sẽ giải quyết các khiếu nại về điểm bài thi của học sinh. Thí sinh nhận và nộp đơn phúc khảo tại trường THCS, nơi thí sinh đã học lớp 9.

Đối với các thí sinh tự do, thí sinh tỉnh nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã nơi đã dự thi. Học sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi ở đâu thì sẽ nhận kết quả phúc khảo tại đó.

>>  Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Tất cả thông tin cần biết

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục