Mẫu Đơn xin ở ký túc xá dành cho mọi sinh viên

Mẫu Đơn xin ở ký túc xá dành cho sinh viên có nhu cầu ở kí túc xá của trường đại học, cao đẳng để thuận tiện hơn trong học tập. Trong đơn có nêu rõ thông tin của sinh viên, xác nhận của địa phương...


Mẫu Đơn xin ở kí túc xá dành cho sinh viên


https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/09/02/giay-cam-doan-trong-dang-ky-ho-tich-2020_0209124839.docc

Mẫu số 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

ĐƠN XIN VÀO KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên Trường .........

Họ và tên:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., Nam, Nữ:. . . . . . . . . . .

Ngày sinh:. . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

Sinh viên ngành (lớp):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Khóa:. . . . . . . . . . . . .................Mã số sinh viên:. . . . . . . . . . . . . . .

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Họ và tên cha:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sinh:. . . . . . .

Nghề nghiệp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ và tên mẹ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Năm sinh:. . . . . . .

Nghề nghiệp:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Là sinh viên thuộc diện:

* Diện chính sách, xã hội (Con liệt sĩ, con thương binh, dân tộc thiểu số, tàn tật…. kèm theo hồ sơ chứng minh):. . . . . . . . . . .

* Hoàn cảnh gia đình khó khăn: (Nếu thuộc diện gia đình khó khăn, phải kê khai cụ thể tổng thu nhập của gia đình trong 1 năm, số ruộng đất, tư liệu sản xuất hiện có, có xác nhận của chính quyền địa phương):. . . . . . . . . . .

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng công tác Sinh viên xem xét cho tôi được vào ở Ký túc xá. Nếu được giải quyết, tôi cam kết thực hiện tốt Quy chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như Nội quy Ký túc xá của Nhà trường.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN

ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ

(UBND Xã, Phường, Thị trấn)

. . . . . . , ngày. . . . . . tháng. . . .năm 20...

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN XIN VÀO Ở KÝ TÚC XÁ

Kính gửi: ……............................................………

- Họ và tên sinh viên:............................................. Mã số sinh viên: .............................

- Ngày tháng năm sinh:.................................................................... Nam, Nữ: .............

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................

- Địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ: ...........................................................................

- Là sinh viên lớp:........................................... Khóa: ...................................................

- Ngành học: ................................................................................................................

- Diện chính sách xã hội (nếu có): ..................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị ……….............................. xem xét cho tôi ở Ký túc xá. Nếu được chọn và bố trí chỗ ở, tôi cam kết sẽ thực hiện tốt Qui chế Công tác học sinh sinh viên nội trú do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành cũng như nội qui Ký túc xá của Trường.

............,ngày....tháng...năm....

Xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường
(Đối với sinh viên mới tuyển vào trường lưu ý nếu không thuộc diện chính sách xã hội thì xác nhận tình hình thu nhập hiện tại của Cha, Mẹ)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của khoa
(Đối với sinh viên các khoá cũ)


đơn xin ở kí túc xá cho sinh viênMẫu Đơn xin ở ký túc xá dành cho sinh viên 2020 (Ảnh minh họa)


Sinh viên nào được ưu tiên trong tiếp nhận ở kí túc xá?

Căn cứ Điều 4, Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT, khi tiếp nhận HSSV vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng HSSV như sau:

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, HSSV khuyết tật.

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công.

3. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

5. Con mồ côi cả cha và mẹ.

6. HSSV là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

7. HSSV nữ.

8. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.


Các hành vi không được làm khi ở kí túc xá

Theo Điều 7, Thông tư 27/2011 của Bộ Giáo dục Đào tạo, khi ở nội trú tại kí túc xá, sinh viên không được làm những điều sau:

- Cải tạo phòng, thay đổi hoặc tự ý di chuyển trang thiết bị trong phòng ở; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú.

- Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại hợp đồng ở nội trú đã ký với nhà trường hoặc Ban quản lý khu nội trú.

-Tự ý đưa người lạ vào phòng ở của khu nội trú khi chưa được phép của Ban quản lý khu nội trú.

- Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy và các chế phẩm của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, mại dâm dưới mọi hình thức.

- Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo và các hành vi bị cấm khác trong khu nội trú.

>> Mẫu Đơn xin chuyển ngành học cho sinh viên

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.