[Mới nhất 2024] Mẫu Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) là giấy tờ quan trọng khi làm hồ sơ xin việc hay làm thủ tục tuyển sinh Đại học, Cao đẳng. Tuy nhiên, bởi nhiều lý do khác nhau mà có thể để mất hoặc làm hư hỏng bằng tốt nghiệp THPT. Khi đó, học sinh có thể làm Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT.

1. Làm mất, hỏng chỉ được cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp

Người làm mất bằng tốt nghiệp THPT, THCS, bằng tốt nghiệp Đại học có quyền làm đơn gửi cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc để xin cấp lại bằng. Tuy nhiên, tại khản 2 Điều 2 Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định:

“Văn bằng, chứng chỉ được cấp một lần, trừ trường hợp quy định tại Điều 18 của Quy chế này.”

Theo đó, trường hợp bằng tốt nghiệp đã cấp phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp có trách nhiệm cấp lại bản chính văn bằng, chứng chỉ.

Điều này cũng có nghĩa, người bị mất, hỏng bằng tốt nghiệp sẽ không được cấp lại bản chính, thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp.

Đặc biệt, người bị mất bằng tốt nghiệp có thể sử dụng bằng tốt nghiệp bản sao thay thế bản gốc, điều này đã được ghi nhận rõ tại khoản 1 Điều 31 Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT.
don xin cap lai bang tot nghiep thpt

2. Mẫu Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp các cấp học (bản sao)

2.1 Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tôi tên là:...............................Giới tính:..............................

Ngày sinh:.......................................................................

Nơi sinh:..........................................................................

Nghề nghiệp hiện tại:.......................................................

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:........................................

Khóa ngày:...................Tại Hội đồng thi:..........................

Nguyên là học sinh trường:..............................................

Điện thoại liên lạc khi cần:...............................................

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:................................................................

.....Ngày ....... tháng......năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:...........................................................

Sinh ngày:.......................................................

Đã TN kỳ thi:...................................................

Tại Hội đồng thi:.............................................

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số............ngày vào sổ:......

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

....Ngày ....... tháng......năm 20.…

HIỆU TRƯỞNG

2.2 Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THCS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện...........

Trường THCS …………………………………

Họ và tên: ……………....…..., Nam, nữ…………..........

Ngày, tháng, năm sinh: .................................................

Nơi sinh: .........................................................................

Dân tộc: ……………………………………………............

Hộ khẩu thường trú: ………………………………….......

Số chứng minh thư nhân dân: ..............., ngày cấp .................

Nơi cấp chứng minh thư nhân dân: ...........................................

Đã tốt nghiệp THCS năm ......................, Hệ ..............................

Học sinh trường (lớp học cuối cấp): ............................................

Xin được cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS với lý do: ..............

..........................................................................

...........................................................................

............................................................................

Kèm theo đơn:

- 01 bản photo chứng minh nhân dân có công chứng;

…., ngày …..tháng …….năm ……

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nhà trường khi xác nhận cần đóng dấu giáp lai vào ảnh.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ hồ sơ lưu tại nhà trường, trường THCS ……….….……xác nhận:

………………………………………..…………......

Sinh ngày:......./......./......., nơi sinh:…….…........

Hộ khẩu thường trú: …………………………........

Là học sinh trường THCS ……………………......

Đã tốt nghiệp năm ……………...…tại nhà trường.

Đã được cấp bằng tốt nghiệp …………....., xếp loại …………........

Số hiệu bằng : …………, ngày cấp …………......

HIỆU TRƯỞNG

2.3 Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG …………………………..

- PHÒNG ĐÀO TẠO

Tôi tên là: …………………… Nam (nữ): …………………

Ngày sinh: …………..……… Nơi sinh: ……………..

Số CMND: ………………… Ngày cấp: ………… / …………. /………

Nơi cấp: …………………   Người đối chiếu: ……………………………

Trước đây tôi là sinh viên của Trường ……………………….

Thuộc lớp: ……………………… Khóa: ………………………

Ngành: …………………… Hệ đào tạo: …………………………

Đào tạo tại: ……………………………………………

Đã được cấp bằng ngày ………… tháng ……….. năm ………….

Số hiệu bằng: .....……Số vào sổ: ……………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường cấp cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp.

Lý do:………………………………… ………

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hồ sơ kèm theo:

Xuất trình CMND hoặc Photo CMND công chứng

04 ảnh 3x4

Kèm theo 01 bản phô tô bằng tốt nghiệp (nếu có)

Lệ phí cấp bản sao.

……, ngày ….…tháng ….. năm 20….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Họ tên và chữ ký)

3. Trình tự, thủ tục xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT, hồ sơ cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT gồm:

- Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

- Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao bằng THPT là người đại diện theo pháp luật, đại diện theo ủy quyền hoặc cha, mẹ, vợ, con, chồng, anh chị em ruột, người thừa kế thì phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

- Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi bản sao có chứng thực giấy tờ trên kèm theo 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Theo Điều 29 của Quy chế, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao bằng tốt nghiệp HPT là Phòng hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương của trường THPT theo học.

Hồ sơ được giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo nếu tiếp nhận yêu cầu sau 03 giờ chiều.

Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được xác định từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến.

Trường hợp yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra,… không thể đáp ứng được thời hạn quy định thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc hoặc dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Trên đây là mẫu Đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT. Nếu còn thắc mắc nào khác, bạn đọc có thể liên hệ  1900.6192  để được giải đáp.

>> Mất bằng tốt nghiệp cấp 3 xin cấp lại được không?

Đánh giá bài viết:
(5 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.

Mẫu Đơn xin cấp điện sinh hoạt chuẩn mọi gia đình nên biết

Mẫu Đơn xin cấp điện sinh hoạt chuẩn mọi gia đình nên biết

Mẫu Đơn xin cấp điện sinh hoạt chuẩn mọi gia đình nên biết

Điện đóng vai trò không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất, kinh doanh, bởi lẽ phần lớn các hoạt động đều có sự can thiệp của điện. Để được cấp điện sinh hoạt hay kinh doanh, người dân, hộ gia đình cần làm Đơn xin cấp điện gửi đến cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu Biên bản ghi nhớ dùng cho nhiều trường hợp [Mới nhất 2024]

Mẫu Biên bản ghi nhớ dùng cho nhiều trường hợp [Mới nhất 2024]

Mẫu Biên bản ghi nhớ dùng cho nhiều trường hợp [Mới nhất 2024]

Biên bản ghi nhớ là thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên trước khi đi đến quyết định ký kết hợp đồng chính thức. Trong đó, biên bản nêu rõ yêu cầu và trách nhiệm của các bên khi ký hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về loại biên bản này và các mẫu Biên bản ghi nhớ được dùng phổ biến, bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024 (Mẫu chuẩn của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024 (Mẫu chuẩn của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024 (Mẫu chuẩn của Bộ Tài chính)

Biên bản kiểm kê tài sản là văn bản được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp, ghi chép cụ thể về kết quả kiểm kê, qua đó tiến hành xác nhận những tài sản cố định cùng với nguồn vốn hiện tại, giúp tăng hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản.