5 mẫu Đơn xin bảo lãnh được dùng phổ biến nhất 2024

Đơn xin bảo lãnh là gì? Khi nào cần dùng Đơn xin bảo lãnh và mẫu Đơn xin bảo lãnh mới nhất hiện nay là những vấn đề được LuatVietnam đề cập đến trong bài viết dưới đây.

1. Đơn xin bảo lãnh là gì? Khi nào cần dùng Đơn xin bảo lãnh?

Theo quy định tại Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015, bảo lãnh là việc người thứ 3 (tức bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (tức bên nhận bảo lãnh) về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (bên được bảo lãnh) trong trường hợp đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Đơn xin bảo lãnh là văn bản được lập ra để đảm bảo về việc bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thay cho bên nhận bảo lãnh. Với mỗi mục đích khác nhau, Đơn xin bảo lãnh sẽ có nội dung và hình thức khác nhau. Trong đó có thể kể đến một số nội dung bảo lãnh phổ biến như:

- Xin bảo lãnh cho bị can được tại ngoại;

- Xin bảo lãnh nhân sự;

- Xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú;

- Xin bảo lãnh cho người đi cai nghiện bắt buộc…

Đơn xin bảo lãnh
5 mẫu Đơn xin bảo lãnh được dùng phổ biến nhất 2023 (Ảnh minh họa)

2. Chi tiết một số mẫu Đơn xin bảo lãnh được dùng phổ biến

2.1 Đơn xin bảo lãnh bị can được tại ngoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐƯỢC TẠI NGOẠI

Kính gửi: Trưởng công an huyện……………………………

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện……..

Người bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh):………………………

Nghề nghiệp:…………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………

Tôi là:………(1) …………..quan hệ với………..(2) ……………

Lý do bị bắt:……………………………………………

Hiện đang thực hiện biện pháp tạm giam, tạm giữ ở:…………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được bảo lãnh cho ông/ bà………………… được thay đổi biện pháp từ tạm giam sang tại ngoại vì lý do:

………………………………………………

………………………………(3)……………

………………………………………………

Tôi cam kết sau khi………………….. được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho…………………… rời khỏi nơi cư trú.

Quản lý chặt chẽ, giám sát hành vi của……………………….

Nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền để…………………. hiểu biết hơn về pháp luật và thành khẩn khai báo.

Đảm bảo sẽ đưa…………………… sẽ có mặt đúng thời gian, địa điểm khi có giấy triệu tập.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày…… tháng…… năm…..

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Là người có mối quan hệ với người được bảo lãnh: Anh, chị, bố mẹ, vợ, chồng…

(2) Tên của bị can

(3) Nêu lên một số lý do như về thân nhân, sức khỏe…

2.2 Giấy bảo lãnh nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

BẢN CAM KẾT BẢO LÃNH DÂN SỰ

Kính gửi: - Ban Giám đốc Công ty ................

- Bộ phận Nhân sự - Công ty ..............

Hôm nay, ngày ..… tháng ..… năm …… tại ………………………

Số CMND/CCCD:…………Ngày cấp …….. Nơi cấp ………………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………....

Địa chỉ hiện tại:………………………………… …………….……...

Tôi viết đơn này xin được tự nguyện cam kết bảo lãnh cho người thân của tôi để làm công việc ................................ tại Công ty ................

Ông/ bà: ……....... Số điện thoại liên hệ ………………….…

Số CMND/CCCD:……… …Ngày cấp ………….. Nơi cấp …………

Hộ khẩu thường trú:……………….………………………….

Có quan hệ với tôi là:…………………………………...

Trong suốt quá trình Ông/bà:……….. làm việc tại Công ty……….., nếu Ông/bà: ……..………….. có phát sinh bất cứ thiệt hại gì cho Công ty và nhân viên Công ty có liên quan đến trách nhiệm dân sự thì phải bồi thường theo quy định của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

Trong trường hợp, ông/bà ………….. không có khả năng bồi thường hoặc Công ty không liên hệ được để giải quyết sự việc, thì tôi với tư cách là người bảo lãnh sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết sự việc và chịu trách nhiệm bồi thường cho Công ty đối với toàn bộ những thiệt hại mà ông/bà ……….….. đã gây ra.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung trong văn bản này là đúng sự thật, nếu có bất cứ điều gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

………., ngày ….. tháng……. năm……….

Người được bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(*): Chính quyền địa phương chỉ có trách nhiệm xác nhận những cá nhân kê khai ở trên là nhân thân của người lao động và xác nhận chữ ký cam kết bảo lãnh, Không có trách nhiệm giải quyết các phát sinh giữa người lao động và doanh nghiệp (nếu có).

Xác nhận của UBND xã (phường) nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

2.3 Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN BẢO LÃNH CẤP THẺ TẠM TRÚ

Kính gửi:…………………………………..(1)

I. Người bảo lãnh:

1- Họ tên: ..............................................................

2- Giới tính:   Nam         Nữ                         3- Sinh ngày.......tháng.......năm....................

4- Địa chỉ thường trú (theo sổ hộ khẩu): ...........................................

- Địa chỉ tạm trú (nếu có)...................................................................

- Điện thoại liên hệ/Email: ...............................................................

5- Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số ....................................................

6- Nghề nghiệp: ....................Nơi làm việc hiện nay: ..................

II. Người được bảo lãnh:

Số TT

Họ Tên

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Quan hệ

(2)

III. Nội dung bảo lãnh:

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được cấp thẻ tạm trú theo tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú (kèm theo).

2- Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật.

Xác nhận (3)                                                                     Làm tại ……... ngày.......tháng........ năm..........

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)                                     Người bảo lãnh (ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, Thành phố nơi thường trú.

(2) Ghi rõ quan hệ với người bảo lãnh

(3) Trưởng/Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú xác nhận nội dung tại Mục I.

2.4 Đơn xin bảo lãnh cho người đi cai nghiện bắt buộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN BẢO LÃNH NGƯỜI CAI NGHIỆN

Kính gửi: Trung tâm cai nghiện…………

Căn cứ Nghị định Số: 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ…………………………..…;

Tên tôi là:………. Sinh năm:………

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:……

Địa chỉ thường trú:…………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………….

Số điện thoại liên hệ:…………………………

Tôi xin trình bày vấn đề sau:

Tôi là mẹ của: ………….  Sinh năm:……………….

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………….

Hiện tại cư trú tại:…………………………………………….

Con trai tôi đang cai nghiện tại trung tâm Cai nghiện…………… từ ngày…/…/… đến nay là 02 tháng. Hiện nay, tôi muốn bảo lãnh cho con trai tôi có thể thực hiện việc cai nghiện tại gia đình và chăm sóc cháu tốt hơn.

Do vây, tôi làm đơn này kính đề nghị Trung tâm cai nghiện….. cho tôi được bảo lãnh cho con trai tôi là Nguyễn Văn T được cai nghiện tại gia đình như mong muốn.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về bảo lãnh trong quá trình con trai tôi cai nghiện tai nhà.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết như đã đề xuất.

Tôi xin cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


2.5 Đơn xin bảo lãnh nhập hộ khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN XIN BẢO LÃNH NHẬP HỘ KHẨU

Kính gửi: Công an………………………

Căn cứ……………………………………………………………..

Căn cứ ……………………………………………………………..

Họ và tên:………………………………………………….. Giới tính:………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/CCCD:………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………………………………………….. Nơi cấp:……………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Tôi và chị ……….. được cấp Giấy chứng nhận kết hôn vào ngày …………………. Chị ……………… sau khi kết hôn sẽ chuyển về nhà tôi tại địa chỉ X để sinh sống.

Căn cứ theo quy định tại Điều …………..Luật cư trú thì trường hợp vợ về ở với chồng là một trong các điều kiện để được nhập hộ khẩu khi được người có sổ hộ khẩu đồng ý, tôi xin bảo lãnh cho:

Họ và tên:………………………………………………….. Giới tính:………………….

Sinh năm:…………………………………………………………………………………….

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………….

CMND/Hộ chiếu/CCCD:………………………………………………………………..

Ngày cấp:………………………………………………….. Nơi cấp:……………………

Số điện thoại:……………………………………………………………………………….

Tôi đề nghị Công an ………………………..xác nhận việc tôi bảo lãnh cho chị …………………….. nhập hộ khẩu vào nhà tôi tại địa chỉ ………………...

Kính mong Công an …………………………… xem xét và chấp nhận giải quyết yêu cầu của tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

- Sổ hộ khẩu (bản sao);

- Chứng minh nhân dân(Bản sao);

- Tờ khai nhân khẩu;

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu;

- Giấy chứng nhận kết hôn

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi họ tên)

Trên đây là mẫu Đơn xin bảo lãnh mới nhất. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ.

>> Tại ngoại là gì? Trường hợp nào bị can, bị cáo được tại ngoại?
Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.