Tăng giảm cỡ chữ:

Đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

Cán bộ, công chức, đối tượng chính sách được vay vốn để mua nhà ở xã hội cần chuẩn bị hồ sơ vay vốn gồm: Đơn đề nghị vay vốn ngân hàng mua nhà ở xã hội, giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở...
 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu số 01/NƠXH

Khách hàng lập 01 liên gửi  NH

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Kính gửi: Chi nhánh (Phòng giao dịch) NHCSXH tỉnh (huyện)......................

Họ và tên người vay vốn: (1)…………......Ngày, tháng, năm sinh:....../......./......

Dân tộc: …………..Giới tính:  Nam        Nữ   

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ quân nhân/Thẻ căn cước công dân số:..............Ngày cấp:....../....../..….Nơi cấp:…

Địa chỉ đăng ký cư trú:............................................................

Mã số thuế cá nhân (nếu có).....................Điện thoại..................

Thuộc đối tượng:  (2)....................................................................

          1. Mục đích vay vốn: (3)......................................................

          2. Tổng số vốn thực hiện: ......……………….đồng, trong đó:

- Vốn tự có: ............................................. đồng.

          - Đề nghị Ngân hàng cho vay số tiền: ............……………………đồng.

          - Thời hạn vay: (4)....….tháng; Trả gốc và lãi: hàng tháng.

3. Phương án gửi tiền tiết kiệm

- Sau khi ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, tôi thực hiện gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ hàng tháng là:……............đồng. (Bằng chữ:...........................). Thời gian thực hiện gửi là .......tháng.

- Đề nghị NHCSXH ………..............…….mở tài khoản tiền gửi để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong việc gửi tiền và trả nợ, lãi cho NHCSXH.

          4. Phương án trả nợ

          a) Nguồn vốn trả nợ

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp, tên cơ quan công tác (nếu có)

Quan hệ với người vay vốn

Thu nhập/tháng (nghìn đồng)

1

Nguyễn Văn A

Số CMND:….

 

Người đứng tên vay vốn

 

2

Nguyễn Văn A

Số CMND:….

 

Vợ

 

3

Nguyễn Văn C

Số CMND:….

 

Con đẻ

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

          b) Phương án trả nợ

Kết thúc thời gian ân hạn theo quy định, đề nghị NHCSXH trích chuyển toàn bộ số dư tài khoản tiền gửi của tôi để thu nợ.

- Số tiền dùng để trả nợ gốc hàng tháng…......…đồng

          - Tiền lãi được trả hàng tháng theo dư nợ thực tế, bắt đầu từ tháng sau tháng nhận tiền vay đầu tiên.

- Số tiền thu nhập hàng tháng dành để trả nợ, trả lãi được gửi vào tài khoản tiền gửi để Ngân hàng trích thu nợ và lãi.

          5. Cam kết

          - Tôi và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các Tổ chức tín dụng khác, ngân hàng khác;

          - Chúng tôi thống nhất cử người đại diện vay vốn tại NHCSXH là Ông (bà)………………….…….và sử dụng nguồn thu nhập của các thành viên trong hộ để trả nợ;

- Sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi cho NHCSXH đầy đủ, đúng hạn và thực hiện đúng các quy định của NHCSXH;

- Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của NHCSXH.

          Nếu không thực hiện đúng những lời cam kết trên, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định./.

……….…, ngày …… tháng ……. năm ………

Các thành viên trong hộ

đủ 18 tuổi trở lên

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Người đề nghị vay vốn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội

(1) - Tên người được cử đại diện vay vốn tại NHCSXH.
 
(2) - Đối tượng: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
 
(3) -  Ghi là mua nhà ở xã hội, ngoài ra có nếu có nhu cầu vay để thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới nhà để ở; cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì ghi theo đúng mục đích vay.

(4) - Số tiền xin vay chia cho số tiền gốc trả nợ hàng tháng.

Trên đây là mẫu đơn đề nghị vay vốn mua nhà ở xã hội, bạn đọc muốn tìm hiểu các thông tin liên quan đến nhà ở xã hội hãy tìm hiểu các bài viết sau.

Xem thêm:

Thủ tục vay vốn mua nhà ở xã hội năm 2019

4 thông tin quan trọng với người mua nhà ở xã hội năm 2019

Khắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: nhà ở xã hội vay vốn nhà ở xã hội