Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là giấy tờ bắt buộc phải có khi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc mang thai hộ. Hiện nay, mẫu Đơn này được quy định tại Nghị định 10/2015/NĐ-CP.

Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày ….. tháng ….. năm 20....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

THỰC HIỆN KỸ THUẬT MANG THAI HỘ

Kính gửi: .... (Cơ sở được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ).

I. PHẦN DÀNH CHO VỢ CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ (BÊN NHỜ MANG THAI HỘ)

1. Thông tin của bên nhờ mang thai hộ:

- Tên vợ:..................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................

Địa chỉ: .....................................................................................

Số điện thoại: Nhà riêng: ………………… Di động: ................

Email: .......................................................................................

- Tên chồng: ............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................

Địa chỉ: ....................................................................................

Số điện thoại: Nhà riêng: …………………… Di động: .............

Email: ........................................................................................

2. Tóm tắt lý do đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ...........

3. Đã có bản cam đoan của vợ chồng về việc đang không có con chung có xác nhận của người có thẩm quyền?

Đã có □                                                            Chưa có □

4. Đã có cam kết tự nguyện của bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ

Đã có □                                                            Chưa có □

5. Đã có xác nhận của cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm xác nhận người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản?

Đã có □                                                            Chưa có □

6. Bên nhờ mang thai hộ đã được bác sỹ tư vấn về y tế chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày tư vấn: ........................................................

Tên bác sỹ:............................................................

7. Bên nhờ mang thai hộ đã được tư vấn về tâm lý bởi người có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày tư vấn:.........................................................

Tên người tư vấn:.................................................

8. Bên nhờ mang thai hộ đã được tư vấn về pháp lý liên quan đến việc mang thai hộ chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày tư vấn:.......................................................

Tên luật sư, luật gia hoặc người trợ giúp pháp lý:.................

II. PHẦN DÀNH CHO VỢ CHỒNG NGƯỜI MANG THAI HỘ (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN MANG THAI HỘ)

1. Phần thông tin của bên mang thai hộ

- Tên người mang thai hộ: ....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................

Địa chỉ: ..................................................................

Số điện thoại: Nhà riêng:……………… Di động: ..........

Email: ..............................................................

- Tên chồng (nếu có): ..........................................

Ngày, tháng, năm sinh: .......................................

Địa chỉ:................................................................

Số điện thoại: Nhà riêng:…………….. Di động:...........

Email: .................................................................

Tiền sử sinh sản của người vợ (bao gồm thời gian, thông tin chi tiết và kết quả của những lần mang thai trước, cần ghi rõ đã mang thai hộ lần nào chưa?)........................

2. Tóm tắt lý do đồng ý mang thai hộ..................

3. Đã có bản cam đoan chưa mang thai hộ lần nào?

Đã có □                                                            Chưa có □

4. Đã có thỏa thuận bằng văn bản thể hiện sự đồng ý của bên mang thai hộ và bên nhờ mang thai hộ (cam kết tự nguyện)

Đã có □                                                            Chưa có □

5. Đã được cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm xác nhận khả năng mang thai, sinh con và người mang thai hộ đã từng sinh con

Đã có □                                                            Chưa có □

6. Đã có xác nhận bên mang thai hộ là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ

Đã có □                                                            Chưa có □

7. Đã có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng (trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng)

Đã có □                                                            Chưa có □

8. Bên mang thai hộ đã được bác sỹ tư vấn về y tế chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày tư vấn:....................................................

Tên bác sỹ: .....................................................

9. Bên mang thai hộ đã được tư vấn về tâm lý người có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày kiểm tra:...............................................

Tên người tư vấn:.........................................

10. Bên mang thai hộ đã được tư vấn về pháp lý liên quan đến việc mang thai hộ chưa?

Đã tư vấn □                                                       Chưa tư vấn □

Ngày tư vấn:..................................................

Tên luật sư, luật gia, người trợ giúp pháp lý: ..............

NGƯỜI VỢ NHỜ MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG NHỜ MANG THAI HỘ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VỢ
MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỒNG
MANG THAI HỘ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

1. Việc mang thai hộ phải được sử dụng trứng và tinh trùng của chính vợ chồng nhờ mang thai hộ, không được sử dụng trứng, hoặc tinh trùng của người mang thai hộ hoặc người khác.

2. Mỗi trang của Đơn này phải có đầy đủ chữ ký của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.

Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
Mẫu Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ (Ảnh minh họa)

Lý do đề nghị mang thai hộ và lý do mang thai hộ

Trong Đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ, bên nhờ mang thai hộ sẽ phải trình bày tóm tắt lý do đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ; bên nhận mang thai hộ sẽ phải trình bày tóm tắt lý do đồng ý mang thai hộ. Vậy, các lý do này phải trình bày như thế nào thì hợp lý và đúng pháp luật ?

Đối với bên nhờ mang thai hộ, điều kiện để họ được phép nhờ người mang thai hộ là vợ chồng đang không có con chung và người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi đã áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản…

Vì thế, lý do đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ có thể trình bày tóm tắt như sau: Do vợ chồng tôi chưa có con chung, và vợ tôi không thể mang thai do nguyên nhân…… (đưa ra lý do thực tế dựa trên xác nhận của cơ sở y tế).

Đối với bên nhận mang thai hộ, lý do mang thai hộ có thể là do thông cảm với hoàn cảnh của gia đình nhờ mang thai hộ và có sức khỏe tốt, chưa mang thai hộ lần nào nên muốn giúp đỡ gia đình nhờ mang thai hộ…

>> Thủ tục mang thai hộ: Cập nhật 5 quy định mới nhất

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mẫu bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Bài thu hoạch chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đối với Việt Nam sẽ giúp bạn nhận thức được về chiến lược diễn biến hòa bình và qua đó các bạn sẽ nhận ra những việc cần làm của Đảng, của đảng viên cũng như của mỗi người dân Việt Nam trong việc bảo vệ tổ quốc. Mời bạn tham khảo bài thu hoạch dưới đây nhé!

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh mới nhất 2023

Là một người đảng viên, đã được đứng vào đội ngũ của Đảng thì luôn học tập, tiếp thu những đường lối chính sách của Đảng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đảng viên cần viết bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh khi được tham gia vào hội nghị của Đảng đề ra qua mỗi kỳ đại hội. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu mẫu bài thu hoạch nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh mới nhất tới các bạn đọc.