Mẫu Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đất không dính quy hoạch là một trong những điều kiện quan trọng khi giao dịch quyền sử dụng đất. Để biết đất mình có dính quy hoạch hay không có thể làm đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất gửi cơ quan có thẩm quyền.

1. Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất hiện nay chính là mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được ban hành tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT:

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

.., ngày … tháng … năm …

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: … Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số ... Số thứ tự …

Người nhận hồ sơ

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: ………..

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:

.............................

Đại diện là ông (bà) ………. Số CMTND/Hộ chiếu .............

cấp ngày …../…../…. tại ……; Quốc tịch ..........

2. Địa chỉ: ..........................

............................................

3. Số điện thoại ………; fax ……; E-mail: ......... ;

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………, địa chỉ…..

Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):

□ Thửa đất 1

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liều với đất

□ Tình trạng pháp lý

□ Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích lục bản đồ

□ Trích sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

□ Hạn chế về quyền

□ Giá đất

□ Tất cả thông tin trên

5. Mục đích sử dụng dữ liệu:

.......................................

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ......... bộ

□ Bản giấy sao chụp

□ Gửi EMS theo địa chỉ

□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Fax

□ Lưu trữ điện tử USB, CD

□ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

(1) Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

(2) Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

2. Cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất gửi đến đâu? (Ảnh minh họa)

Về thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất, tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

- Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

3. Cách nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định cách thức nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất như sau:

- Việc nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;
  • Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;
  • Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

- Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

- Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

Lưu ý:

Thời hạn cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất:

- Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

- Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

4. Trường hợp nào không được cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất?

Theo Điều 13 Thông tư 34 năm 2014, nếu thuộc trường hợp dưới đây người dân sẽ bị từ chối cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất:

- Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất có nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

- Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

- Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

- Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trên đây là Mẫu Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất. Mọi vấn đề còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất [2023]

Mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất mới nhất hiện nay được áp dụng là mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị định 99/2022/NĐ-CP. Dưới đây là chi tiết mẫu Phiếu yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa chuẩn nhất

Mục đích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nhằm sử dụng tối ưu nguồn đất và tăng hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng người dân phải làm Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa gửi cơ quan có thẩm quyền.