Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Vì một số lý do, người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp. LuatVietnam cung cấp mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.
https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/03/07/De-nghi-chuyen-noi-huong-tro-cap-that-nghiep_0703143751.doc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI H­ƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………

Tên tôi là: ....................................................................................

Ngày tháng năm sinh : ….......…..……………………………..……

Số chứng minh nhân dân: ……………………...…………………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………………

Số sổ BHXH:……..........................................................................

Nơi thường trú:………….…...........................................................

Chỗ ở hiện nay:..….…………….…………………….. ……….....

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ..... ngày ......./......./...... của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố..................

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:……………tháng.

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.........................................tháng.

Nhưng vì lý do: ……………………………………………………
.…………………………………………………………………….

Tôi đề nghị quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố............................để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

.........., ngày ....... tháng ..... năm …

                                                                                Người đề nghị

        (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp ban hành theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Xem thêm:

Hà Nội: Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở đâu?

Cập nhật mới nhất mức hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

Thùy Linh

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự mới nhất hiện nay

Khi có khiếu nại về kết quả khám nghĩa vụ quân sự hay lệnh gọi nhập ngũ,…công dân cần làm Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự nộp cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Vậy, mẫu Đơn khiếu nại nghĩa vụ quân sự thế nào? Thủ tục khiếu nại thực hiện ra sao?

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

5 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm được dùng phổ biến

Vào thời điểm cuối năm, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành làm báo cáo tổng kết năm để khái quát lại tình hình làm việc trong năm, những thành tựu đã đạt được hay những hạn chế còn tồn tại. Dưới đây là một số mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm được nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng.

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên và hướng dẫn tiêu chí đánh giá

Đánh giá, phân loại giáo viên là nội dung quan trọng trong quản lý nguồn nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Khi tổ chức họp đánh giá, xếp loại giáo viên cần lập biên bản để ghi lại nội dung quan trọng của cuộc họp. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại giáo viên dưới đây