Mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

Mẫu này được ban hành kèm Thông tư số 01/2016/TT-BTP về một số thủ tục quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự.


https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/09/19/don-xin-mien-giam-phi-cuong-che-thi-hanh-an_1909142927.doc

Cưỡng chế thi hành án dân sự là gì?

Thi hành án là việc thi hành quyết định, bản án có hiệu lực của pháp luật. Nhà nước khuyến khích các cá nhân tự nguyện thi hành án. Trong trường hợp không tự nguyện thì bắt buộc phải cưỡng chế thi hành án.

Theo đó, trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ thì người phải thi hành án phải thực hiện việc tự nguyện thi hành án.

Theo quy định tại Điều 71 Luật Thi hành án dân sự mới nhất, có 06 biện pháp cưỡng chế thi hành án gồm:

- Trừ tiền trong tài khoản, thu hồi xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án;

- Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án;

- Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ;

- Khai thác tài sản của người phải thi hành án;

- Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ;

- Buộc phải thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định.

Những khoản chi phí cưỡng chế thi hành án

Khi thực hiện cưỡng chế thi hành án thì người phải thi hành án phải chịu một khoản chi phí để tổ chức cưỡng chế thi hành án trừ trường hợp chi phí này do người được thi hành án hoặc ngân sách Nhà nước chi trả (Căn cứ Điều 3 Luật Thi hành án dân sự mới nhất).

Do vậy, chi phí cưỡng chế thi hành án có thể do người phải thi hành án chịu, người được thi hành án chịu hoặc do ngân sách Nhà nước chịu và được thanh toán theo mức chi thực tế, cụ thể:

STT

Các khoản phải chi

Đối tượng chi

1

- Thông báo

- Mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ…

- Định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản, định giá lại tài sản;

- Thuê, trông coi, bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển tài sản; thuê nhân công…

- Tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;

- Bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế...

Người phải thi hành án

2

- Định giá lại tài sản nếu yêu cầu;

- Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ nếu bản án, quyết định người được thi hành án phải chịu chi phí này...

Người được thi hành án

3

- Định giá lại tài sản khi có vi phạm về định giá;

- Xác minh điều kiện thi hành án;

- Chi phí cần thiết khác...

- Khi đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Ngân sách Nhà nước

đơn xin miễn giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án (Ảnh minh họa)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(Về việc xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự)

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự ...............................................

Họ và tên người đề nghị: (1) .........................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Họ và tên người được thi hành án ................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

Họ và tên người phải thi hành án...................................................................

Địa chỉ:............................................................................................................

1. Nội dung đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

........................................................................................................................

2. Căn cứ đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

........................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Quyết định thi hành án số...........ngày.....tháng.......năm .......của................

- Quyết định cưỡng chế thi hành án số.....ngày.....tháng.....năm......của .......

- Tài liệu có liên quan khác.............................................................................

.............ngày.....tháng.....năm 20..........

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)

(1) Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2019/09/19/don-xin-mien-giam-phi-cuong-che-thi-hanh-an_1909142927.doc

>> Luật Thi hành án dân sự: 07 nội dung đáng chú ý nhất

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế chuẩn nhất 2024

Khi có khúc mắc trong về thuế, doanh nghiệp có thể gửi Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế quản lý để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Mời bạn đọc tải ngay mẫu Công văn hỏi đáp gửi Chi cục Thuế được nhiều người sử dụng nhất tại bài viết này.