Tăng giảm font chữ:

Mẫu Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III - 6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hộ kinh doanhhttps://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/13/de-nghi-cap-lai-giay-chung-nhan-ho-kinh-doanh_1305155448.doc

TÊN HỘ KINH DOANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch.................................

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: .......................................................................

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: .........................................................................................

Địa điểm kinh doanh: .........................................................................................................

Điện thoại (nếu có)................................................. Fax (nếu có): .......................................

Email (nếu có): ...................................................... Website (nếu có): ................................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Lý do đề nghị cấp lại: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

 

ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

______________________

1 Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hộ kinh doanh
Mẫu Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hộ kinh doanh (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Điều 79 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Kể cả trường hợp hộ kinh doanh muốn xin chấm dứt hoạt động mà bị mất Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cũng cần làm lại vì trong quá trình chấm dứt hoạt động sẽ phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Nếu không nộp được sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng (theo Điều 44 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Tình Nguyễn
Tình NguyễnTình Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Tải app LuatVietnam miễn phí tại đây

google play appstore