Biểu mẫu để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Sau khi thông tin về thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116, LuatVietnam nhận được nhiều thắc mắc về biểu mẫu trong quá trình thực hiện thủ tục. Toàn bộ biểu mẫu được trình bày trong bài viết dưới đây.

1. Đề nghị hỗ trợ của người lao động (mẫu 04)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện...

Họ và tên:........................................................................…………………..

Ngày sinh:.......................................................................…………………..

Mã số BHXH:……………………………………………………………………

CMND/CCCD:…………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………….

□ Đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động

□ Đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại đơn vị sử dụng lao động

Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 là ...... tháng.

Tôi đề nghị được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.

Tôi chọn hình thức nhận hỗ trợ:

□ Tiền mặt tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

□ Tài khoản cá nhân của người đề nghị.

Số tài khoản:……………………………………………………………………..

Ngân hàng:……………………………………………………………………….

………, ngày .......tháng....năm ...

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

bieu mau de lam thu tuc nhan tien ho tro theo nghi quyet 116

2. Danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và người từ chối hỗ trợ (mẫu 02)

Mẫu số 02

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THÔNG TIN ĐÚNG, ĐỦ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị: ……………………………………………

Mã đơn vị: .……………………………………………

Ngành nghề: ………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

CMND/

CCCD

Số điện thoại (di động)

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng)

Thông tin tài khoản

Ghi chú1

Số tài khoản

Ngân hàng

                                   ….., ngày ... tháng ... năm 2021

                               ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

3. Danh sách người lao động cần điều chỉnh thông tin (mẫu 03)

Mẫu số 03

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HƯỞNG HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2021/QĐ-TTg

Tên đơn vị: ……………………………………………

Mã đơn vị: .……………………………………………

Ngành nghề: ………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………..

STT

Họ và tên

Mã số BHXH

CMND/CCCD

Số điện thoại (di động)

Thời gian đóng BHTN chưa hưởng đến hết tháng 9 năm 2021 (Tổng số tháng)

Thông tin đề nghị điều chỉnh1

Thông tin tài khoản

Ghi chú

Số tài khoản

Ngân hàng

                                  ….., ngày ... tháng ... năm 2021
                            ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
                             (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là 03 biểu mẫu để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116, trong đó, mẫu 04 dùng trong trường hợp người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu và trường hợp người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng sau ngày 30/11/2021 vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Mẫu số 02 và mẫu 03 dùng cho người sử dụng lao động sau khi nhận được danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội.

Nếu vẫn còn vướng mắc về vấn đề làm thủ tục hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, vui lòng liên hệ 1900 6192 để được hỗ trợ. 

>> Hướng dẫn làm thủ tục online để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 
Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu

Mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu là giấy tờ được nhiều người quan tâm nhưng không phải ai cũng biết nên dùng mẫu nào là chuẩn. Bài viết sau của LuatVietnam sẽ cung cáp tới bạn đọc mẫu Tờ khai đề nghị nhận phụ cấp thâm niên với giáo viên đang nghỉ hưu chuẩn.