Mẫu biên lai thu tiền và hướng dẫn cách lập không bị sai sót

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của doanh nghiệp hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.

 

Mẫu biên lai thu tiền


 

Biên lai thu tiền theo Thông tư 200

Ví dụ:

 

Đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ trông giữ xe HN

Mẫu số 06 - TT

 

Địa chỉ: Số 01 đường Thành Thái, quận Cầu Giấy

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của BTC)

 

  
 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày 26 tháng 3  năm 2019   

                                                                                  Quyển số: 01

                                                                                  Số: 01/BLTT

- Họ và tên người nộp: Lê Trọng K

- Địa chỉ: Số 01, đường Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

- Nội dung thu: Thu tiền gửi xe - theo vé tháng

- Số tiền thu:  1.200.000 đồng (Viết bằng chữ): Một triệu hai trăm nghìn đồng

 

 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

 

 

Biên lai dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

 

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 06 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

                                                                                 Quyển số:….….….

                                                                                  Số:….….….………

Họ và tên người nộp:...................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Nội dung thu:...............................................................................................................

Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bằng chữ):..................................................

......................................................................................................................................

 

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

 

 

Hướng dẫn phương pháp và trách nhiệm ghi biên lai
 

- Kế toán doanh nghiệp hoặc người phụ trách thu chi của doanh nghiệp có trách nhiệm đóng biên lai thu tiền thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển (theo ví dụ trên là quyển số 01, số 01/BLTT)

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.

- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.

- Dòng “Số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD...

Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu hành và họ tên người sử dụng séc.

- Khi ghi biên lai phải được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.

- Cuối ngày, người được đơn vị giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào bản biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán để kế toán lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.

- Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí... và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh toán với các khoản nợ.

Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT-BTC về mẫu chứng từ kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thì mẫu biên lai thu tiền trên mang tính hướng dẫn, doanh nghiệp có thể tự thiết kế cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán và đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

Trên đây là mẫu biên lai thu tiền và hướng dẫn cách ghi viết; ngoài ra, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể tham khảo thêm các biểu mẫu chứng từ kế toán tại: Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200 và  Mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 2019.


 

Xem thêm:

Biểu mẫu chứng từ kế toán cho doanh nghiệp 2019.

Khắc Niệm
 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục