Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe mới nhất

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe là mẫu Biên bản được tìm kiếm tương đối nhiều. Dưới đây là một số mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

1. Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe là gì? Được dùng để làm gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe được hiểu là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng thuê xe nhằm ghi nhận tình trạng hoàn thành các điều khoản của hợp đồng. Mục đích của việc lập Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe như sau:

- Giúp các bên xác định được bên đối tác đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đã thực hiện, trách nhiệm còn tồn đọng và hậu quả xảy ra;

- Tránh các tranh chấp có thể xảy ra đối với phần quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện…

bien ban thanh ly hop dong thue xe
Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe mới nhất (Ảnh minh họa)

2. Nội dung cần có trong Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe

Hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe, tuy nhiên khi lập Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe cần chú ý các nội dung sau đây để đảm bảo giá tri pháp lý:

- Tên biên bản, thời gian, địa điểm lập biên bản cụ thể;

- Căn cứ lập biên bản;

- Thông tin của các bên lập biên bản: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ thường trú, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân…

- Nội dung chính của biên bản:

+ Thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng thuê xe;

+ Lý do chấm dứt;

+ Thông tin xe: Loại xe, nhãn hiệu, biển số, màu sơn, só máy, số khung, dung tích….

- Cam đoan của các bên;

- Chữ ý của các bên.

3. Một số mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe phổ biến

3.1 Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày ...tháng....năm........

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Căn cứ vào hợp đồng thuê xe số………………………tại……………….….Chúng tôi gồm:

I/ Đại diện bên A (Bên thuê xe)

Bên thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở thuê xe]:…………………………

Đại diện là Ông/Bà …………Chức vụ:……………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………….

Điện thoại: …………………Fax:…………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………

Số tài khoản:…………..Tại Ngân hàng:…………………… ………

II/ Đại diện bên B (Chủ xe/Cho thuê xe)

Bên cho thuê xe [Tên công ty/trung tâm/ cơ sở cho thuê xe]:…………………...

Đại diện là Ông/Bà:………………..Chức vụ: ………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………...

Điện thoại: ……………………………..Fax:………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………Tại Ngân hàng:………………….

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng thuê xe với nội dung sau:

Thanh lý hợp đồng thuê xe:………………………………………...

Biển kiểm soát: …………………………………………………………….

Bên A đã thanh toán đầy đủ số tiền:………………………………..

Bên B đã phục vụ đầy đủ, nhiệt tình và đã nhận đủ số tiền:…………………..

Thanh lý hợp đồng thuê xe có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

3.2 Mẫu số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày ...tháng....năm........

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ XE Ô TÔ

Số: ……

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ hợp đồng thuê xe số….. ngày …/…./….

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày …… tháng …. năm ……….. tại: …………………….. Chúng tôi gồm có:

Bên cho thuê (sau đây gọi là Bên A):

Ông: …………………………………

Sinh năm: …………………………….

Căn cước công dân số: …… cấp ngày…… do Cục cảnh sát…………………………….

Nơi cư trú:…………………………………

Cùng vợ là Bà: …………………………….

Sinh năm: …………………………………

Căn cước công dân số: ……… cấp ngày……… do Cục cảnh sát ………………………..

Nơi cư trú: ………………………………………

Bên thuê (sau đây gọi là Bên B):………………………………

CÔNG TY ………………………………………….

Trụ sở:……………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ………….. do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố …………… cấp lại ngày …………………..; đăng ký thay đổi lần thứ ……….. ngày……………….

Người đại diện : Ông/Bà ……………………………………………

Chức vụ :………………………………….

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………. cấp ngày ……………. tại………………………………….

(Giấy ủy quyền số: … ngày …. tháng … năm … do … chức vụ … ký)

Hai bên đồng ý giao kết văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê xe với các nội dung thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

NỘI DUNG THỎA THUẬN CHẤM DỨT

- Nguyên trước đây bên A và bên B có ký kết Hợp đồng thuê xe số …. ngày … tháng … năm 20….

- Nay hai bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng thuê xe số …. ngày … tháng … năm 20…..

- Lý do chấm dứt: bên B không còn nhu cầu thuê xe và bên A đồng ý chấm dứt Hợp đồng thuê xe nêu trên.

- Bên B trả lại cho bên A xe mang biển số ……., Nhãn hiệu: ………., số loại: ……., Loại xe:………., màu sơn: ………, số máy: ……., số khung: …………., Dung tích: ………., số chỗ ngồi: ………. theo Giấy chứng nhận đăng ký xe số ……. do Phòng Cảnh Sát Giao Thông ………. cấp ngày ………. (đăng ký lần đầu ngày …………….);

- Tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) do hai bên tự thỏa thuận, tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Việc giao nhận xe, tiền đặt cọc và tiền thuê xe còn lại (nếu có) nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hai bên đã chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mỗi bên ghi trong Hợp đồng thuê xe nêu trên.

ĐIỀU 2

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện văn bản, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Việc giao kết Văn bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong văn bản này.

ĐIỀU 4

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết văn bản này.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Khi nào nên tiến hành thanh lý hợp đồng thuê xe?

Tại Bộ luật Dân sự đang có hiệu lực không có định nghĩa cụ thể về thanh lý hợp đồng, tuy nhiên theo Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 (hiện đã hết hiệu lực) dành hẳn Chương III để đề cập đến việc thực hiện, thay đổi, đình chỉ thanh lý hợp đồng kinh tế. Điều 28 Pháp lệnh này nêu rõ các trường hợp phải thanh lý hợp đồng kinh tế gồm:

- Thực hiện xong hợp đồng kinh tế.

- Hết hạn hợp đồng kinh tế và các bên không thỏa thuận kéo dài thỏa thuận này.

- Đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng kinh tế.

- Không tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế…

Tương tự với Hợp đồng thuê xe, các bên sẽ thực hiện thanh lý hợp đồng khi: Đã thực hiện xong hợp đồng; Khi hết hạn hợp đồng; Khi hợp đồng bị đình chỉ…

Trên đây là một số Biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng gọi 1900.6192 để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục